[ Príspevkov: 2 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Win XP po zapnutí pc restart

Registrovaný: 20.03.08
Prihlásený: 08.03.17
Príspevky: 596
Témy: 149 | 149
Bydlisko: Houston, Texas
NapísalOffline : 25.09.2009 16:22 | Win XP po zapnutí pc restart

Ahojte, mám taký roblém, včera som pre-inštaloval windows a zozačiatku išiel v pohode, ale večer mi začal blbnúť, tak som ho prečistil na výrusi a nepomohlo

proste zapnem pc, naskočí plocha, zapnú sa start up programy a po chvíle len tak reštart
keď ho spustím ako posledná dobrá konfigurácia tak ide, ale to sa mi zas nespusti avira :(

tu je log z RSIT

Kód:
Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by misko at 2009-09-25 15:48:22
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
System drive C: has 14 GB (70%) free of 20 GB
Total RAM: 511 MB (33% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:48:28, on 25. 9. 2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Program Files\RocketDock\RocketDock\RocketDock.exe
C:\Program Files\QIP Infium\infium.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\misko\Desktop\RSIT.exe
D:\instalatory\misko.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [RaidTool] C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Program Files\RocketDock\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Infium] "C:\Program Files\QIP Infium\infium.exe"  /autorun
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [calc] rundll32.exe C:\DOCUME~1\LOCALS~1\protect.dll,_IWMPEvents@0 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [mserv] C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\seres.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [svchost] C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\svcst.exe (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Zdroje informácií - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe
O23 - Service: TuneUp Program Statistics Service (TuneUp.ProgramStatisticsSvc) - TuneUp Software - C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe

--
End of file - 5728 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\WINDOWS\tasks\1-Click Maintenance.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2008-06-11 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"COMODO Internet Security"=C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe [2009-09-24 1799952]
"Cmaudio"=RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd []
"HP Software Update"=C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [2006-02-19 49152]
"Malwarebytes Anti-Malware (reboot)"=C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe [2009-09-10 1312080]
"avgnt"=C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [2009-03-02 209153]
"RaidTool"=C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2005-06-20 1056768]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]
"RocketDock"=D:\Program Files\RocketDock\RocketDock\RocketDock.exe [2007-09-02 495616]
"Infium"=C:\Program Files\QIP Infium\infium.exe [2009-03-19 5244928]

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2008-07-04 139264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2009-01-08 241704]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2009-01-08 133632]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PEVSystemStart]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\procexp90.Sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=323
"NoDriveAutoRun"=67108863

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"HonorAutoRunSetting"=
"NoDriveAutoRun"=
"NoDriveTypeAutoRun"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
"D:\totalcmd\TOTALCMD.EXE"="D:\totalcmd\TOTALCMD.EXE:*:Enabled:Total Commander 32 bit"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe:*:Enabled:hpqtra08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe:*:Enabled:hpqste08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpofxm08.exe:*:Enabled:hpofxm08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposfx08.exe:*:Enabled:hposfx08.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hposid01.exe:*:Enabled:hposid01.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqscnvw.exe:*:Enabled:hpqscnvw.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe:*:Enabled:hpqkygrp.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqCopy.exe:*:Enabled:hpqcopy.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpfccopy.exe:*:Enabled:hpfccopy.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpzwiz01.exe:*:Enabled:hpzwiz01.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpoews01.exe:*:Enabled:hpoews01.exe"
"C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe"="C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqnrs08.exe:*:Enabled:hpqnrs08.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
"%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

======List of files/folders created in the last 1 months======

2009-09-25 15:31:38 ----D---- C:\Program Files\VIA
2009-09-25 15:30:36 ----A---- C:\WINDOWS\Ascd_tmp.ini
2009-09-25 15:19:09 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ReinstallBackups
2009-09-25 08:23:57 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira
2009-09-25 08:23:56 ----D---- C:\Program Files\Avira
2009-09-25 08:02:47 ----D---- C:\WINDOWS\system32\appmgmt
2009-09-25 07:39:16 ----D---- C:\WINDOWS\CSC
2009-09-25 07:39:09 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
2009-09-24 20:27:37 ----A---- C:\SAFEBOOT_REPAIR.TXT
2009-09-24 20:19:55 ----D---- C:\WINDOWS\LastGood
2009-09-24 20:03:28 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Malwarebytes
2009-09-24 20:03:21 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
2009-09-24 20:03:20 ----D---- C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware
2009-09-24 19:32:56 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump
2009-09-24 18:22:33 ----D---- C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
2009-09-24 18:12:15 ----SD---- C:\cobat
2009-09-24 18:12:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF13926.exe
2009-09-24 18:09:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF20659.exe
2009-09-24 17:53:11 ----D---- C:\rsit
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\zip.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\SWXCACLS.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\SWSC.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\SWREG.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\sed.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\PEV.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\NIRCMD.exe
2009-09-24 16:57:57 ----A---- C:\WINDOWS\grep.exe
2009-09-24 16:57:29 ----D---- C:\WINDOWS\ERDNT
2009-09-24 16:57:24 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF20322.exe
2009-09-24 16:56:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\CF20552.exe
2009-09-24 16:55:58 ----D---- C:\Qoobox
2009-09-24 16:48:39 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Nero
2009-09-24 16:48:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MsiExec.exe.log
2009-09-24 16:46:04 ----D---- C:\Program Files\Nero
2009-09-24 16:46:04 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Nero
2009-09-24 16:46:04 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nero
2009-09-24 16:43:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
2009-09-24 16:43:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
2009-09-24 16:21:10 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\HP
2009-09-24 16:18:44 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP
2009-09-24 16:14:35 ----D---- C:\Program Files\Common Files\HP
2009-09-24 16:12:00 ----D---- C:\Program Files\Hewlett-Packard
2009-09-24 16:11:12 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Hewlett-Packard
2009-09-24 16:08:58 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\HPZIDS01.dll
2009-09-24 16:08:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hpzll054.dll
2009-09-24 16:06:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\HPZisn12.dll
2009-09-24 16:06:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\HPZipt12.dll
2009-09-24 16:06:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\HPZipr12.dll
2009-09-24 16:06:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
2009-09-24 16:06:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.exe
2009-09-24 16:06:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\HPZidr12.dll
2009-09-24 16:06:04 ----A---- C:\WINDOWS\IsUninst.exe
2009-09-24 16:04:40 ----D---- C:\Program Files\HP
2009-09-24 16:00:49 ----HD---- C:\Config.Msi
2009-09-24 15:56:50 ----D---- C:\Program Files\TP
2009-09-24 15:56:32 ----A---- C:\WINDOWS\uninst.exe
2009-09-24 15:54:17 ----D---- C:\Program Files\Winamp
2009-09-24 15:54:17 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Winamp
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxsfs.dll
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxinsi64.exe
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxinsa64.exe
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxdrv.dll
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxcpyi64.exe
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxcpya64.exe
2009-09-24 15:51:15 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxafs.dll
2009-09-24 15:51:14 ----N---- C:\WINDOWS\system32\vxblock.dll
2009-09-24 15:51:14 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxwave.dll
2009-09-24 15:51:14 ----N---- C:\WINDOWS\system32\pxmas.dll
2009-09-24 15:51:14 ----N---- C:\WINDOWS\system32\px.dll
2009-09-24 15:50:56 ----D---- C:\Program Files\DivX
2009-09-24 15:15:11 ----D---- C:\Program Files\Notepad++
2009-09-24 15:15:11 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Notepad++
2009-09-24 15:11:06 ----A---- C:\WINDOWS\ODBC.INI
2009-09-24 15:10:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
2009-09-24 15:07:15 ----D---- C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2009-09-24 15:06:26 ----D---- C:\WINDOWS\SHELLNEW
2009-09-24 15:06:04 ----D---- C:\Program Files\Microsoft.NET
2009-09-24 15:06:02 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Office
2009-09-24 14:56:15 ----HD---- C:\WINDOWS\Icons
2009-09-24 14:39:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rmoc3260.dll
2009-09-24 14:39:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pndx5032.dll
2009-09-24 14:39:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pndx5016.dll
2009-09-24 14:39:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\pncrt.dll
2009-09-24 14:39:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\unrar.dll
2009-09-24 14:39:33 ----A---- C:\WINDOWS\avisplitter.ini
2009-09-24 14:39:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\yv12vfw.dll
2009-09-24 14:39:31 ----A---- C:\WINDOWS\system32\huffyuv.dll
2009-09-24 14:39:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll
2009-09-24 14:39:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll
2009-09-24 14:39:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\x264vfw.dll
2009-09-24 14:39:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vp7vfw.dll
2009-09-24 14:39:30 ----A---- C:\WINDOWS\system32\vp6vfw.dll
2009-09-24 14:39:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest
2009-09-24 14:39:28 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
2009-09-24 14:39:27 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll
2009-09-24 14:39:26 ----D---- C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
2009-09-24 14:39:26 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Real
2009-09-24 14:39:26 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Real
2009-09-24 14:39:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll
2009-09-24 14:29:55 ----N---- C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
2009-09-24 14:29:51 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$
2009-09-24 14:29:14 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TUKernel.exe
2009-09-24 14:29:05 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$
2009-09-24 14:26:45 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$
2009-09-24 14:07:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\h323log.txt
2009-09-24 14:01:22 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
2009-09-24 14:00:12 ----A---- C:\WINDOWS\imsins.BAK
2009-09-24 14:00:09 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer
2009-09-24 14:00:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2009-09-24 14:00:08 ----D---- C:\Program Files\Common Files\ODBC
2009-09-24 14:00:08 ----A---- C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
2009-09-24 14:00:05 ----RD---- C:\Program Files
2009-09-24 14:00:05 ----D---- C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
2009-09-24 14:00:05 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
2009-09-24 14:00:05 ----D---- C:\Program Files\Common Files
2009-09-24 13:59:56 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll
2009-09-24 13:59:56 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll
2009-09-24 13:59:56 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll
2009-09-24 13:59:55 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll
2009-09-24 13:59:55 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll
2009-09-24 13:59:55 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll
2009-09-24 13:59:55 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll
2009-09-24 13:59:54 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll
2009-09-24 13:59:53 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll
2009-09-24 13:59:53 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll
2009-09-24 13:59:53 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll
2009-09-24 13:59:53 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll
2009-09-24 13:59:53 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll
2009-09-24 13:59:53 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll
2009-09-24 13:59:52 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll
2009-09-24 13:59:51 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll
2009-09-24 13:59:51 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll
2009-09-24 13:59:51 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll
2009-09-24 13:59:51 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll
2009-09-24 13:59:51 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll
2009-09-24 13:59:49 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL
2009-09-24 13:59:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
2009-09-24 13:59:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
2009-09-24 13:59:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll
2009-09-24 13:59:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll
2009-09-24 13:59:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll
2009-09-24 13:59:42 ----A---- C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
2009-09-24 13:59:41 ----N---- C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP
2009-09-24 13:59:41 ----A---- C:\WINDOWS\system32\batt.dll
2009-09-24 13:59:40 ----A---- C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
2009-09-24 13:59:40 ----A---- C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
2009-09-24 13:59:32 ----ASH---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\desktop.ini
2009-09-24 13:59:23 ----RA---- C:\WINDOWS\SET8.tmp
2009-09-24 13:59:20 ----RA---- C:\WINDOWS\SET4.tmp
2009-09-24 13:59:19 ----RA---- C:\WINDOWS\SET3.tmp
2009-09-24 13:59:16 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\GHISLER
2009-09-24 13:59:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2
2009-09-24 13:59:13 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot
2009-09-24 13:59:08 ----SD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
2009-09-24 13:58:48 ----A---- C:\WINDOWS\setuplog.txt
2009-09-24 13:58:44 ----SHD---- C:\System Volume Information
2009-09-24 13:58:44 ----D---- C:\Documents and Settings
2009-09-24 13:57:43 ----RSH---- C:\boot.ini
2009-09-24 13:56:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\cmirmdrv.exe
2009-09-24 13:56:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\Audio3D.dll
2009-09-24 13:56:22 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\a3d.dll
2009-09-24 13:56:21 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\udaprop.dll
2009-09-24 13:56:21 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\cmuda.dll
2009-09-24 13:56:21 ----RA---- C:\WINDOWS\system32\cmirmdrv.dll
2009-09-24 13:56:20 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
2009-09-24 13:56:08 ----A---- C:\WINDOWS\CMISETUP.INI
2009-09-24 13:56:08 ----A---- C:\WINDOWS\CMCDPLAY.INI
2009-09-24 13:55:58 ----A---- C:\WINDOWS\Wininit.ini
2009-09-24 13:55:50 ----D---- C:\Program Files\C-Media 3D Audio
2009-09-24 13:55:50 ----A---- C:\WINDOWS\CMIUninstall.exe
2009-09-24 13:55:50 ----A---- C:\WINDOWS\CmiRmRedundDir.exe
2009-09-24 13:55:50 ----A---- C:\WINDOWS\CMIRmDriver.dll
2009-09-24 13:53:42 ----SD---- C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
2009-09-24 13:53:42 ----RSD---- C:\WINDOWS\Fonts
2009-09-24 13:53:42 ----RD---- C:\WINDOWS\Web
2009-09-24 13:53:42 ----HD---- C:\WINDOWS\inf
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\WBEM
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\twain_32
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Temp
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wins
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\wbem
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\usmt
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\spool
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ShellExt
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Setup
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\scripting
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ras
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\PreInstall
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\oobe
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\npp
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\mui
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Macromed
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\inetsrv
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\IME
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\icsxml
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\ias
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\export
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en-US
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\en
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\dhcp
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\config
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\3com_dmi
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\3076
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\2052
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1054
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1042
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1041
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1037
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1033
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1031
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1028
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32\1025
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system32
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\system
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\SoftwareDistribution
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\security
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Resources
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\repair
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Provisioning
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\pchealth
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\PeerNet
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Offline Web Pages
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Network Diagnostic
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\mui
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\msapps
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\msagent
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Media
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\L2Schemas
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\java
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\ime
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Help
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\ehome
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Driver Cache
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Debug
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Cursors
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Connection Wizard
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\Config
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\AppPatch
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS\addins
2009-09-24 13:53:42 ----D---- C:\WINDOWS
2009-09-24 13:53:00 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Mozilla
2009-09-24 13:52:51 ----D---- C:\Program Files\Mozilla Firefox
2009-09-24 13:50:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TUProgSt.exe
2009-09-24 13:50:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\uxtuneup.dll
2009-09-24 13:50:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\TuneUpDefragService.exe
2009-09-24 13:50:50 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\TuneUp Software
2009-09-24 13:50:32 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TuneUp Software
2009-09-24 13:50:31 ----D---- C:\Program Files\TuneUp Utilities 2009
2009-09-24 13:50:01 ----SHD---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{55A29068-F2CE-456C-9148-C869879E2357}
2009-09-24 13:45:59 ----D---- C:\Program Files\QIP Infium
2009-09-24 13:45:28 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe AIR
2009-09-24 13:45:26 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Macromedia
2009-09-24 13:44:49 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
2009-09-24 13:44:42 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe
2009-09-24 13:44:42 ----D---- C:\Program Files\Adobe
2009-09-24 13:38:33 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\WinRAR
2009-09-24 13:38:20 ----D---- C:\Program Files\WinRAR
2009-09-24 13:36:56 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Comodo
2009-09-24 13:36:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
2009-09-24 13:36:50 ----D---- C:\Program Files\COMODO
2009-09-24 13:36:48 ----D---- C:\Program Files\WinRAR 3.90 Final SK 32-bit
2009-09-24 13:35:15 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\ATI
2009-09-24 13:35:15 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ATI
2009-09-24 13:34:49 ----SHD---- C:\RECYCLER
2009-09-24 13:09:28 ----D---- C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
2009-09-24 13:09:25 ----D---- C:\Program Files\MSBuild
2009-09-24 13:09:20 ----D---- C:\Program Files\Reference Assemblies
2009-09-24 13:08:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
2009-09-24 13:08:51 ----N---- C:\WINDOWS\system32\xpssvcs.dll
2009-09-24 13:08:51 ----N---- C:\WINDOWS\system32\xpsshhdr.dll
2009-09-24 13:08:51 ----N---- C:\WINDOWS\system32\prntvpt.dll
2009-09-24 13:08:25 ----RSD---- C:\WINDOWS\assembly
2009-09-24 13:08:04 ----D---- C:\WINDOWS\Microsoft.NET
2009-09-24 12:40:28 ----D---- C:\Program Files\ATI
2009-09-24 12:39:32 ----N---- C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
2009-09-24 12:38:56 ----HD---- C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2009-09-24 12:38:56 ----D---- C:\Program Files\ATI Technologies
2009-09-24 12:37:40 ----D---- C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2009-09-24 12:37:25 ----D---- C:\ATI
2009-09-24 12:34:44 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Adobe
2009-09-24 12:21:30 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Windows Genuine Advantage
2009-09-24 12:21:27 ----D---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Identities
2009-09-24 12:21:25 ----HD---- C:\Program Files\Uninstall Information
2009-09-24 12:21:21 ----ASH---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\desktop.ini
2009-09-24 12:21:20 ----SD---- C:\Documents and Settings\misko\Application Data\Microsoft
2009-09-24 12:19:29 ----SD---- C:\WINDOWS\system32\Microsoft
2009-09-24 12:19:29 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch
2009-09-24 12:19:29 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2009-09-24 12:16:15 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$
2009-09-24 12:15:58 ----A---- C:\WINDOWS\control.ini
2009-09-24 12:15:58 ----A---- C:\AUTOEXEC.BAT
2009-09-24 12:15:43 ----A---- C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
2009-09-24 12:15:39 ----D---- C:\WINDOWS\system32\dllcache
2009-09-24 12:15:39 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
2009-09-24 12:14:35 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
2009-09-24 12:14:31 ----RAH---- C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
2009-09-24 12:14:26 ----HD---- C:\Program Files\WindowsUpdate
2009-09-24 12:14:06 ----D---- C:\WINDOWS\system32\DirectX
2009-09-24 12:13:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\atrace.dll
2009-09-24 12:13:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\desktop.ini
2009-09-24 12:13:55 ----A---- C:\WINDOWS\desktop.ini
2009-09-24 12:13:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll
2009-09-24 12:13:47 ----A---- C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
2009-09-24 12:13:46 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Services
2009-09-24 12:13:44 ----SD---- C:\WINDOWS\Tasks
2009-09-24 12:13:44 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll
2009-09-24 12:13:43 ----D---- C:\Program Files\Common Files\MSSoap
2009-09-24 12:13:38 ----D---- C:\WINDOWS\srchasst
2009-09-24 12:13:36 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wups.dll
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
2009-09-24 12:13:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
2009-09-24 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
2009-09-24 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
2009-09-24 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
2009-09-24 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll
2009-09-24 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll
2009-09-24 12:13:34 ----A---- C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll
2009-09-24 12:13:30 ----D---- C:\Program Files\Movie Maker
2009-09-24 12:13:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll
2009-09-24 12:13:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll
2009-09-24 12:13:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll
2009-09-24 12:13:12 ----A---- C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
2009-09-24 12:13:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe
2009-09-24 12:13:08 ----A---- C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
2009-09-24 12:13:07 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore
2009-09-24 12:13:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll
2009-09-24 12:13:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
2009-09-24 12:13:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
2009-09-24 12:13:07 ----A---- C:\WINDOWS\system32\ils.dll
2009-09-24 12:13:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll
2009-09-24 12:13:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
2009-09-24 12:13:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
2009-09-24 12:13:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll
2009-09-24 12:13:06 ----A---- C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll
2009-09-24 12:13:03 ----D---- C:\Program Files\NetMeeting
2009-09-24 12:13:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
2009-09-24 12:13:03 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
2009-09-24 12:13:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
2009-09-24 12:13:02 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
2009-09-24 12:13:00 ----D---- C:\Program Files\Outlook Express
2009-09-24 12:13:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
2009-09-24 12:13:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe
2009-09-24 12:13:00 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
2009-09-24 12:12:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
2009-09-24 12:12:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
2009-09-24 12:12:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll
2009-09-24 12:12:59 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
2009-09-24 12:12:54 ----D---- C:\Program Files\Common Files\System
2009-09-24 12:12:49 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2009-09-24 12:12:06 ----D---- C:\Program Files\ComPlus Applications
2009-09-24 12:12:04 ----A---- C:\WINDOWS\vbaddin.ini
2009-09-24 12:12:04 ----A---- C:\WINDOWS\vb.ini
2009-09-24 12:12:00 ----D---- C:\WINDOWS\Registration
2009-09-24 12:11:54 ----D---- C:\Program Files\Online Services
2009-09-24 12:11:41 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Connect 2
2009-09-24 12:11:40 ----D---- C:\Program Files\Windows Media Player
2009-09-24 12:11:39 ----D---- C:\Program Files\Messenger
2009-09-24 12:11:35 ----D---- C:\Program Files\MSN Gaming Zone
2009-09-24 12:11:35 ----A---- C:\WINDOWS\system32\write.exe
2009-09-24 12:11:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
2009-09-24 12:11:26 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
2009-09-24 12:11:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
2009-09-24 12:11:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avwav.dll
2009-09-24 12:11:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
2009-09-24 12:11:25 ----A---- C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll
2009-09-24 12:11:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
2009-09-24 12:11:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\getuname.dll
2009-09-24 12:11:18 ----A---- C:\WINDOWS\system32\calc.exe
2009-09-24 12:11:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
2009-09-24 12:11:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sol.exe
2009-09-24 12:11:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\reset.exe
2009-09-24 12:11:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
2009-09-24 12:11:17 ----A---- C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tskill.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscon.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\shadow.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\regini.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe
2009-09-24 12:11:16 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msg.exe
2009-09-24 12:11:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini
2009-09-24 12:11:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\logoff.exe
2009-09-24 12:11:15 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll
2009-09-24 12:11:09 ----A---- C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
2009-09-24 12:10:59 ----D---- C:\Program Files\MSN
2009-09-24 12:10:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
2009-09-24 12:10:58 ----A---- C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
2009-09-24 12:10:57 ----D---- C:\Program Files\Windows NT
2009-09-24 12:10:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
2009-09-24 12:10:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
2009-09-24 12:10:57 ----A---- C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll
2009-09-24 12:10:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\spider.exe
2009-09-24 12:10:56 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
2009-09-24 12:10:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll
2009-09-24 12:10:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll
2009-09-24 12:10:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll
2009-09-24 12:10:55 ----A---- C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll
2009-09-24 12:10:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
2009-09-24 12:10:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe
2009-09-24 12:10:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
2009-09-24 12:10:54 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe
2009-09-24 12:10:53 ----A---- C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll
2009-09-24 12:10:52 ----D---- C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2009-09-24 12:10:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll
2009-09-24 12:10:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
2009-09-24 12:10:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll
2009-09-24 12:10:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
2009-09-24 12:10:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll
2009-09-24 12:10:52 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
2009-09-24 12:10:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll
2009-09-24 12:10:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll
2009-09-24 12:10:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
2009-09-24 12:10:51 ----A---- C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe
2009-09-24 12:10:50 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Com
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\stclient.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\colbact.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
2009-09-24 12:10:50 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
2009-09-24 12:10:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
2009-09-24 12:10:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
2009-09-24 12:10:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll
2009-09-24 12:10:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
2009-09-24 12:10:49 ----A---- C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll
2009-09-24 12:10:48 ----A---- C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
2009-09-24 12:10:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
2009-09-24 12:10:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll
2009-09-24 12:10:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll
2009-09-24 12:10:42 ----A---- C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2009-09-24 16:20:56 ----A---- C:\WINDOWS\win.ini
2009-09-24 14:05:30 ----A---- C:\WINDOWS\system.ini

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [2009-09-24 132296]
R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [2009-09-24 25160]
R1 intelppm;Intel Processor Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys [2008-04-14 36352]
R2 rspndr;Link-Layer Topology Discovery Responder; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rspndr.sys [2009-01-08 62848]
R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2008-07-04 3230720]
R3 cmuda;C-Media WDM Audio Interface; C:\WINDOWS\system32\drivers\cmuda.sys [2005-05-12 1332544]
R3 FETNDIS;VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapter NT Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fetnd5.sys [2001-08-17 27165]
R3 usbehci;Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys [2009-01-08 30336]
R3 usbhub;USB2 Enabled Hub; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys [2008-04-14 59520]
R3 usbstor;USB Mass Storage Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-14 26368]
R3 usbuhci;Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys [2008-04-14 20608]
S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\misko\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []
S3 catchme;catchme; \??\C:\DOCUME~1\misko\LOCALS~1\Temp\catchme.sys []
S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2006-04-12 49664]
S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2006-04-12 16496]
S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2006-04-12 21568]
S3 usbccgp;Microsoft USB Generic Parent Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-14 32128]
S3 usbprint;Microsoft USB PRINTER Class; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-14 25856]
S3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-14 15104]
S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2009-01-08 77568]
S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2009-01-08 82944]
S4 IntelIde;IntelIde; C:\WINDOWS\system32\drivers\IntelIde.sys []

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2008-07-04 561152]
R2 clr_optimization_v2.0.50727_32;.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe [2008-07-25 69632]
R2 cmdAgent;COMODO Internet Security Helper Service; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [2009-09-24 723632]
R2 Nero BackItUp Scheduler 3;Nero BackItUp Scheduler 3; C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe [2008-06-08 877864]
R2 PLFlash DeviceIoControl Service;PLFlash DeviceIoControl Service; C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe [2006-12-19 81920]
R2 TuneUp.ProgramStatisticsSvc;TuneUp Program Statistics Service; C:\WINDOWS\System32\TUProgSt.exe [2009-09-24 604488]
R2 UxTuneUp;TuneUp Theme Extension; C:\WINDOWS\System32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
S2 ATI Smart;ATI Smart; C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [2008-07-03 593920]
S2 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2006-03-03 69632]
S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe [2008-07-25 34312]
S3 FontCache3.0.0.0;Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe [2008-07-29 46104]
S3 idsvc;Windows CardSpace; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe [2008-07-29 881664]
S3 NMIndexingService;NMIndexingService; C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe [2008-06-24 537896]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2003-07-28 89136]
S3 TuneUp.Defrag;TuneUp Drive Defrag Service; C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe [2009-09-24 361288]
S3 WMPNetworkSvc;Windows Media Player Network Sharing Service; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2006-10-18 913408]
S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]
S4 NetTcpPortSharing;Net.Tcp Port Sharing Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe [2008-07-29 132096]

-----------------EOF-----------------


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Win XP po zapnutí pc restart

Registrovaný: 20.10.08
Prihlásený: 18.01.14
Príspevky: 2602
Témy: 31 | 31
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 27.09.2009 2:43 | Win XP po zapnutí pc restart

Restartne sa ti (vyhodi ti logoff screen a cakas kym sa restartuje), alebo resetne (v istom momente "vypne a zapne" PC)?

Ak to druhe, tak su to bud chybne ovladace, alebo este skor chybny driver. Ak to prve, tak skus iny antivirak, pripadne skus postupne odinstalovavat jednotlive programy (cize vylucovacia metoda). Nemusi ist vobec o virus (hlavne v dnesnej dobe, kedy viry taketo "srandy" uz nerobievaju).


_________________
Desktop: iMac 21" CPU: i5 2.7GHz RAM: 4 GB DDR3 1333MHz GPU: AMD Radeon HD 6770M 512MB RAM HDD: 1TB 7200 rpm OS: Mac OS X Lion Desktop: CPU: AMD Phenom II x4 BE 955 3.2@3.6GHz 1.35@1.30V CPU Cooler: Gelid Tranquillo rev.2 MB: Gigabyte 880GM-UD2H RAM: 2x2 GB Kingston 1333MHz GPU: MSI HD 6850 Cyclone 1GB PSU: Seasonic S12II-620 620W HDD: Seagate Barracuda 7200.12 1TB Case: CoolerMaster Elite 333 LCD: 22" LG flatron W2261VP Keyboard: Microsoft Comfort Curve 2000 Mouse: Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 OS: Windows 8 Notebook: Macbook Pro 13" CPU: i5 2.4GHz RAM: 4 GB DDR3 1333MHz GPU: Intel HD Graphics 3000 384MB RAM HDD: 500GB 5400 rpm OS: Mac OS X Lion Tablet: iPad 2 64GB 3G Phone: HTC Desire S Phone: iPhone 8GB
 [ Príspevkov: 2 ] 


Win XP po zapnutí pc restartPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

opakovaný reštart po zapnutí

v Notebooky a netbooky

11

1319

07.01.2008 22:29

Vincent1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Reštart pri zapnutí NB

v Notebooky a netbooky

0

89

20.01.2015 17:24

Roman911

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

restart po zapnuti hry

v Počítačové hry

17

1040

16.08.2008 20:15

justin88

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

restart PC pri zapnuti hry

v nVidia grafické karty

3

1083

24.01.2009 16:37

Jaro

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Restart pc po zapnutí IE/ zapojení LAN cablu

v Operačné systémy Microsoft

0

98

07.04.2012 23:44

dreamer255

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

zeseknutie win pri zapnuti

v Operačné systémy Microsoft

1

210

28.09.2007 12:23

Intelman

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

neustaly restart win XP

v Operačné systémy Microsoft

8

668

29.06.2010 7:59

Nanosonda

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

problem pri zapnuti win 7

v Operačné systémy Microsoft

5

220

14.02.2012 17:05

putana235

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Win Server 2003 - random restart

v Operačné systémy Microsoft

0

369

24.09.2008 21:31

FERDA23

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Win XP: restart po bootu

v Operačné systémy Microsoft

10

327

11.07.2008 17:45

prandof

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Po zapnuti PC mi nenabehne win

v Operačné systémy Microsoft

3

143

10.11.2016 11:53

brmbo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Win XP- modrá obrazovka pri zapnutí

v Operačné systémy Microsoft

11

1102

31.08.2010 11:07

fikus

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

po zapnuti hier sa win XP restartuje

v Operačné systémy Microsoft

15

760

20.10.2009 16:02

erikoo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

problem po zapnuti pc, pred startom win xp

v Operačné systémy Microsoft

3

599

29.10.2012 18:34

tommy9

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PROCESOR vyzateny na 55percent po zapnuti win.Dakujem pekne

v Operačné systémy Microsoft

3

114

11.07.2013 21:26

shiro

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Pri zapnutí alebo po zapnutí PC okamžite zamrzne

v Operačné systémy Microsoft

8

1191

06.01.2013 0:26

mety© 2005 - 2018 PCforum, edited by JanoF