[ Príspevkov: 18 ] 
AutorSpráva
Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
Slovnik

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 13207
Témy: 1490 | 1490
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 17.04.2008 22:43 | Slovnik

Volakedy tu bol takyto slovnik, ale niekam sa zapatrosil. Tak ho mozeme obnovit.

2U - to you - tebe
4U - for you - pre teba
AAA - against all risks - proti všetkým rizikám
AFAIK - As far as I know - podľa toho čo viem
AKA - Also known as - tiež poznám ako
ASAP - As soon as possible - ako to skoro len bude možné
ATYS - Anything You Say - čokoľvek hovoríš
AWOL - absence without leave - odchod bez povolenia
B4 - before předtím - skôr
BAMF - bad-*Bleep*Bleep- zasraný hajzel
BAS - be a sportsman - buď športovec (chovaj sa čestne)
BBFN - Bye Bye For Now - zatiaľ ahoj
BBIAB - Be Back In A Bit - za chvíľu som späť
BBL - Be Back Later - vrátim sa neskôr
BFI - Brute Force and Ignorance - surovosť a ignorancia
BFN - Bye For Now - zatiaľ čau
BFU - Bloody Fucking User - príšerný užívateľ
BG - BackGround - pozadie
BOLTOP - better on lips than on paper - lepšia na pery ako na list
BQ - beyond question - nesporný
BRB - Be Right Back - hneď som späť
BRGDS - best regards - srdečný pozdrav
BTW - By The Way - mimochodom
CAD - Control-Alternate-Delete - CTRL+ALT+DEL
CAD - Computer Aided Design - počítačom podporované navrhovanie
CDP - Choď do pi*e
CFD - call for discussion - výzva k diskusii
CFV - call fot vote - výzva k hlasovaniu
CHDP - Choď do pi*e
CITA - caught in the act - chytení pri čine
CoB - chairman of board - predseda výboru
CoC - chairman of council - predseda rady
CUA - commonly used acronym - bežne užívaný akronym
CUL - See You Later - uvidíme se neskôr
CUL8R - See you later! - uvidíme se neskôr
CYL - See You Later - uvidíme se neskôr
DLTM - don't lie to me - neklam mi
F2F - Face To Face - tvárou v tvár
FAQ - Frenquently Asked Questions - často kladené otázky
FCFS - first come, first served - kto skôr príde, ten skôr melie
FDROTFL - Falling Down Rolling On The Floor Laughing - padám a váľam sa smiechom na zemi
FITB - Fill In The Blanks - domyslite si čo som neuviedol
FMPOV - From my point of view - z môjho pohľadu
FOAF - Friend Of A Friend - priateľ priateľa
FOD - Finger Of Death - dodatok smrti
FOTCL - Falling Off The Chair Laughing - padám z kresla smiechom
FTF - Face To Face - tvárou v tvár
FUBAR - Fixed Up Beyond All Recognition - opravené podľa všetkých známych prejavou
FUD - fear, uncertainty and doubt - strach, neistota a pochyby
FWIW - For What It's Worth - akú to ma cenu?
FYA - For Your Amusement - pre tvoju zábavu
FYI - For your information - pre tvoju informáciu
G - Grin - široký úsmev
GA - Go Ahead - pokračuj
GD&R - Grinning, Ducking & Running - usmievať sa, prikrčiť sa a zdrhnúť
GIGO - Garbage In, Garbage Out - odpadky dnu, odpadky von
GIWIST - Gee I Wish I'd Said That oh - ale to som mal povedať ja
GOMY - get out of my way - chod mi z cesty
GOWI - go on with it - pokračuj v tom ďalej
H!WYM - Hey! Watch your mouth! - dávaj si pozor na hubu!
HHOJ - Ha Ha Only Joking - ha ha iba vtipkujem
HHOK - Ha Ha Only Kidding - ha ha iba vtipy
HHOS - Ha Ha Only Serious - ha ha iba vážne
HLAYK - Here's Looking At You Kid - teraz ako sa dívam na teba
HSIK - How Should I Know - ako som to mal vedieť
HTH - hope this helps - dúfam, že to pomôže
HWMBO - he, who must be obeyed - ten, ktorého je nutné poslúchnuť
IAE - In Any Event - v každom prípade
IANAL - I Am Not A Lawyer - nie som právnik
ICOCBW - I Could Of Course Be Wrong - samozrejme že by som sa mohol pomýliť
IMCO - in my considered opinion - podľa môjho uváženého názoru
IMHO - In my humble opinion - podľa môjho skromného názoru
IMNSHO - In My Not So Humble Opinion - podľa môjho nie tak skromného názoru
IMO - In My Opinion - podľa môjho názoru
INAL - I'm Not A Lawyer - nie som právnik
IOW - In Other Words - inými slovami
IWBNI - It Would Be Nice If - to by bolo pekné
JAM - Just A Minute - moment
JFYI - Just For Your Information - len pre tvoju informáciu
JJ - Jo Jo alebo po slovenský Áno
JOOTT - Just One Of Those Things - len jedna z týchto vecí
JSNM - Just Stark Naked Magic - je to jednoducho jasne kúzlo
KMP - keep me posted - priebežne ma informuj
KTP - keep this private - nechaj si to pre seba
L8R - Later - uvidíme sa neskôr
L8R - LateR - neskôr
LAB&TYD - Life's A *Bleep& Then You Die - život je sviňa, potom umieraš
LMN - Let Me Know - daj mi vedieť
LOL - Laughing Out Loud - hlasitý smiech
LOL - lots of laughing loud - mnoho smejúcich sa hlasov
LTNC - Long time no see! - dlho sme sa nevideli
MEGO - My Eyes Glaze Over - moje oči zasklili
MHOTY - my hat's off to you - klobúk dolu
MOF - matter of factly - v skutočnosti vlastne
MORF - Male OR Female - muž alebo žena
MTW - mum's the word - ani muk
MYOB - Mind Your Own Business - staraj sa o svoje
N/A - Not Available - není k dispozícii
NBD - No Big Deal - žiadny problém
NFW - no fucking way - žiadna možná cesta
NHOH - Never Heard Of Him/Her - nikdy som o ňom nepočul
NJ - No jó
NJN - No jó no
NM - never mind - nič sa nestalo
NOYB - None Of Your Business - nič pre teba
NP - No Problem - žiadny problem
NRN - No Reply Necessary - odpoved nie je nutná
NZ - Není zač
O - Over (to you) - prepínam (na teba)
OBJ - OBligatory Joke - povinný vtip
OBTW - Oh, By The Way - och, mimochodem
OGIMA - Oh God Its Monday Again - bože, zase pondelok
OIC - Oh, I see! - aha, jasné
OL - Old Lady - stará žena
OM - Old Man - starý muž
OO - Over and Out - končím
ORN - Oh Really now - oh, skutočne
OT - Off Topic - mimo témy
OTL - Out To Lunch - som na obede
OTOH - On the other hand - na druhú stranu
OTR - off the record - mimo záznamu
OTT - Over The Top - cez kopec
OTTH - on the third hand - na tretiu stranu
PASII - put a sock in it - drž hubu
PEBKAC - problem exists between keyboard and chair - problém je medzi stoličkou a klávesnicou
PITA - Pain In The *Bleep- bolesť v prdeli
PLS - Please - prosím
PM - Preventive Maintenance - preventívna podpora
PMFJI - Pardon Me For Jumping In - ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
PMJI - Pardon My Jumping In - ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
POM - Phase Of the Moon - fáza mesiaca
POV - Point Of View - uhol pohľadu
QD - quiet down - sklapni
RAD - Raw, Unadulterated Dumbness - surová, nefalšovaná hlúposť
RE - Re-hello (hello again) - zavolaj znovu
RFD - request for discussion - žiadosť o diskusiu
RGRDS - Regards - s pozdravom
RL - Real Life - skutočný život
RNA - Ringing, No Answer - zvoní, žiadna odpoveď
ROFL - Rolling On Floor Laughing - váľam sa smiechom po zemi
ROTF - Rolling On The Floor - váľam sa smiechom po zemi
ROTF,L - Rolling On The Floor, Laughing - váľam sa smiechom po zemi
ROTM - Right On The Money - presne
RSN - Real Soon Now - teraz skutočne skoro
RSN - real soon now - opravdu skoro (ironicky)
RTFAQ - Read The FAQ - prečítaj si FAQ
RTFM - Read The Fucking Manual - prečítaj si zasraný manuál
RTFM - Read The Fine Manual - prečítaj si manuál
RUMOF - Are You Male Or Female? - si muž alebo žena?
RUOK? - Are you OK? - si v poriadku?
SAI - so as I - a ja tiež
SIG - Special Interest Group - špeciálna záujmová skupina
SITD - still in the dark - stále v tme
SL - Section Leader - vedúci oddelenia
SNAFU - Situation Normal, All Fixed Up - situácia normálna, všetko opravené
SO - So Other. - ďalšie informácie.
SO - Significant Other - vyznámné ďalšie
SOY - shame on you - hanbi sa
SUP - What's Up? - čo sa deje?
SWAK - Sealed with a kiss - spečatené bozkom
SWEIN - So What Else Is New? - tak čo je ešte nového?
Sysop - Systems Operator - systémový operátor
TA - Thanks Again - ešte raz vďaka
TAFN - That's All For Now - to je zatiaľ všetko
TANJ - There Ain't No Justice - nie je tam žiadna spravodlivosť
TANSTAAFL - There Ain't No Such Thing As A Free Lunch - nie je nič také, ako obed zadarmo
TGIF - Thank God Its Friday - vďaka Bohu, je piatok
THX - Thanks - dik
TIA - Thanks In Advance - dik predom
TIC - Tongue In Cheek - hovoriť len tak, nie úprimné
TNX1.0E6 - ThaNKS a million - milionkrát dik
TNX1M - ThaNKS a million - milionkrát dik
TTBOMK - To The Best Of My Knowledge - k mojim najlepším znalostiam

TN - Ta ne, Ta né
TTFN - Ta Ta for now - zatiaľ pa, pa
TTUL - Talk To you Later - pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
TTYL - Talk To You Later - pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
TXNS - Thanks - ďik
TYVM - thank you very much - veľmi vám ďakujem
TYVM - Thank You Very Much - díky moc
U2 - you too - ty tiež
UOK? - Are You OK? - si ok?
W84ME - Wait for me - počkaj na mna
WOA - Work Of Art - umelecké dielo
WOL - Win Or Lose - vyhraj alebo prehraj
WRT - With respect to - s ohľadom na
WTH - What The Hell - do čerta
WU - What's Up? - čo sa deje?
WWYL - When Will You Learn - kedy sa budeš učiť?
WYSIWYG - What you see is what you get - čo vidíš, to dostaneš
XMAS - Christmas - Vianoce
XYL - Ex Young Lady - bývalá mladá žena
YA - Yet Another - ešte ďalší
YABA - Yet Another Bloody Acronym - ešte ďalší akronym
YABSA - Yet Another Bloody Stupid Acronym - ešte ďalší hlúpy akronym
YAFIYGI - You Asked For It, You Got It - dostal si čo si chcel, na čo si sa pýtal
YAOTM - Yet Another Off-Topic Message - ďalšia správa mimo témy
YD - You're Dead - si mŕtvy
YG - Young Gentleman - mladý gentleman
YGWYPF - You Get What You Pay For - dostaneš, čo zaplatíš
YHM - You Have Mail - prišiel ti mail
YL - Young Lady - mladá žena
YM - Young Man - mladý muž
YW - You're Welcome - není zač

abort = predcasne ukoncit
access = pristup
adresa IP = adresa pocitaca v sieti , su to 4 cisla oddelene bodkou x.x.x.x , pricom kazde cislo je v rozmedzi 0-255 napr.: 213.186.43.52 Specialna IP adresa je loopback adresa = 127.0.0.1 , ktora odkayuje na localhost a sluzi na testovanie softwaru , otvorenych portov , .
backup = zaloha
bad = zly
batch file = davkovy subor
cancel = zrusit
change = vymenit
character = znak
clear = vymazat (obrazovku)
command = prikaz
copy = kopirovat
delete = vymazat
device = zariadenie
directory = adresar
drive = diskova jednotka
edit = editovat
enter = vstup
erase = vymazat
error = chyba
extension = pripona ( mena suboru )
fail = chyba
file = subor
find = najst
fixed disk = pevny disk
GUI = Grapfical User Interface = graficke uzivatelske rozhranie ( KDE , GNOME )
hard disk = pevny disk
hidden file = skryty subor
IP adresa = adresa pocitaca v sieti , su to 4 cisla oddelene bodkou x.x.x.x , pricom kazde cislo je v rozmedzi 0-255 napr.: 213.186.43.52 Specialna IP adresa je loopback adresa = 127.0.0.1 , ktora odkayuje na localhost a sluzi na testovanie softwaru , otvorenych portov , .
ignore = ignorovat
input = vstup
insert = vlozit
insufficient memory = nedostatok pamete
interface = rozhranie
invalid = neplatny
key = klavesa ( na klavesnici )
keyboard = klavesnica
line = riadok
list = zoznam
listing = vypis
memory = pamet
name = meno
output = vystup
partition = oblast ( na disku )
path = cesta ( k suboru )
pass = heslo
p2p = peer to peer siet (vzajomne zdielanie - na lamky.net je tomu venovany samostatny navod)
press = stlacit
printer = tlaciaren
queue = rad , fronta
read only = len na citanie ( zakaz zapisovat do suboru )
read = citat
read-write mode = mod citania aj zapisovania
ready = pripraveny
redirection = presmerovanie
remove = odstranit ( delete )
rename = premenovat
replace = nahradit
retry = nahradit
root = administrator
root directory = korenovy adresar ( v Linuxe / ; vo WIN \ )
share = zdielat
shared document = zdielany dokument
source file = zdrojovy dokument
subdirectory = podadresar
track = stopa ( na disku )
tree = strom
unknown command = neznamy prikaz
volume label = navestie disku
warning = varovanie
write protect = ochrana proti zapisu
write = zapisovat
TTB- tak to berem
TMF- temeraf
TMV- tomu ver
SK8 - skate
SNB - snowboard
ROFL - Rolling on floor with laughing
lmkstbst = lamky is the best
POF = *Bleep* off
FO = fin. odmena ale aj fuck off
AFK - away from keybord - mimo klavesnicu
STFG - search the fuck1ng google
w8=wait
FTP - File Transfer Protocol
HTML - HyperText Markup Language
HDD - Hard Disk Drive
FDD - Floppy Disk Drive
RAM - Random Acces Memory (napr. DVD RAM - dvd napalovacka .)
ROM - Read Only Memory (napr. CD ROM - bezna citacka .)
CPU - Central Processor Unit
LCD - Liquid Color Display
LAN - Local Area Network
MODEM - MODulator/DEModulator
OS - Operation System
BIOS - Basic Input/Output System
USB - Universal Serial Bus
LTT - len tak tak


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 56 TB USB | 55" 4K OLED Dell Alienware AW5520QF & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 & Sennheiser RS 175 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 26.11.06
Prihlásený: 30.06.22
Príspevky: 4117
Témy: 319 | 319
Bydlisko: HE/BA
NapísalOffline : 18.04.2008 14:21 | Slovnik

LCD nieje nahodou liquid crystal display? a chybaju mi tu veci ako wtf, omg a ine


Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
Slovnik

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 13207
Témy: 1490 | 1490
Bydlisko: Bratislava
Napísal autor témyOffline : 18.04.2008 17:21 | Slovnik

Drako píše:
LCD nieje nahodou liquid crystal display? a chybaju mi tu veci ako wtf, omg a ine
To som niekde nasiel, mozes podoplnat co tu nie je ;)


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 56 TB USB | 55" 4K OLED Dell Alienware AW5520QF & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 & Sennheiser RS 175 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 03.10.07
Prihlásený: 28.05.13
Príspevky: 1985
Témy: 136 | 136
Bydlisko: Prievidza
NapísalOffline : 18.04.2008 18:30 | Slovnik

Ja prispejem tiez niakymi skratkami....

Noob, n00b (angl., fonetický skrátený tvar slova "Newbie" - Nováčik)
Ak Vám niekto povie, že ste noob, či noob, viete, že naráža na to že ste ešte neskúsení. V našich končinách sa častejšie stretnete s označením lama, či lamer. Niektorí menej slušní hráči to môžu myslieť urážlivo. O takýchto si s radosťou môžete pomyslieť že sa z nich stali namyslenci, ktorí sa nepamätajú na to, ako začínali.

Lamer, lama (angl., odvodené od slovesa "(to) Lame" - Krívať)
Lamer, alebo jeho československá odvodenina lama majú v podstate identický význam ako výraz noob. Tiež narážajú na to, že adresát tohoto výrazu nie je veľmi skúsený. Možno je to len môj pocit ale tento výraz mi vyznieva drsnejšie ako jeho zaoceánsky brat noob (pravdepodobne preto že ho dosť často vidím používať ako urážku). Keby som ho mal prirovnať ku nejakému zrozumiteľnejšiemu ekvivalentu asi by som použil malebný český výraz žabař.

Gosu (pravdepodobne prebraté z kórejčiny)
Gosu hráči patria k svetovej špičke. Sú to proste profíci. Gosu hry sú tie ktoré hrajú gosu hráči. Ak chcete byť gosu, musíte veľa hrávať a poraziť gosu hráčov

Skill (angl., Skill - Schopnosť založená na skúsenosti, umenie)
Porovnateľné s výrazom gosu, skill však označuje samotnú schopnosť dobre hrať, alebo vykonávať určitú činnosť. Hráči so skillom to proste vedia hrať, aj keď myslím že výraz gosu v sebe nesie viac obdivu.

Manner (angl., Manner - Správanie, príp. Slušné Správanie)
Ak Vás niekto označí ako manner hráča, naráža na Vaše osobnostné kvality. Hráči ktorí majú manner, sa proste vedia správať - nevynadajú Vám keď prehrajú, ani sa Vám pri výhre nevysmejú - proste sa všeobecne správajú na úrovni. Naopak hráč označováný ako no manner sa nespráva veľmi slušne.
Skratky:

Tieto skratky nie sú limitované na WarCraft, StarCraft, prípadne iné onlinové hry (snáď okrem špecialitiek ako GL, HF, GG, GF, re, FFA alebo TvB). S väčšinou z nich sa môžete stretnúť v akejkoľvek diskusii, či výmene názorov. V zásade platí, že ak skratku napíšete kapitálkami (veľkými písmenami) zdôrazňujete ju. Rozdiel medzi gg a GG je teda iba ten, že GG myslíte "úprimnejšie". V zozname som všetky skratky písal kapitálkami.

GL(angl., skratka z Good Luck - veľa štastia)
GL poprajete súperovi, alebo spoluhráčovi na začiatku hry, ako znak dobrej vôle (aj keď súperovi úprimne vlastne veľa štastia neprajete však? . Zväčša sa používa priamo so skratkou HF, takže pri štarte hry si všetci svorne prajú GL HF.

HF (angl., skratka z Have Fun - zabávaj sa)
Poprianím HF súperovi, či spoluhráčovi prajete, aby sa pri hre zabavil. Podobne ako pri GL sa F praje na začiatku hry. Obyčajne sa tieto dve skratky spájajú do konštatovania GL HF - kde poprajete veľa štastia aj kopu zábavy v jednej mini vete.

FF (angl., skratka z For Fun - Zo srandy)
For Fun, alebo zo srandy si napíšete so súperom pred hrou, ak obaja viete, že v hre nepôjde iba o výhru, ale hlavne o závabavu. V takejto hre sa vačšínou hráči snažia robiť niečo originálne, čo pobaví súperov, aj ich samotných a nesnažia sa za každú cenu vyhrať. Dohoda musí byť obojstraná, takže nečakajte že ak každému napíšete na začiatku FF, nebudú sa snažiť vyhrať.

GG (angl., skratka z Good Game - dobrá hra)
Ak je Vám jasné že prehráte, môžete súperovi napísať GG. Okrem toho, že ho "pochválite", že ste si s ním dobre zahrali, mu tiež neoficiálne oznamujete, že vyhral. Po takejto hláške Vám súper väčšinou tiež odpovie že sa mu dobre hralo - taktiež skratkou GG. Po napísaní GG porazený zväčša opustí hru. Stáva sa, že GG ako prvý napíše aj ten ktorý myslí, že Vás totálne dostal a nemáte najmenšiu šancu na výhru. Tiež Vás takto vyzíva, aby ste opustili hru. Takéto správanie mi však pripadá trošičku arogantné, a to nehovorím o tom, že ak ho ešte potom porazíte, môže sa hanbou prepadnúť. Vymenenie si GG na konci hry sa deje takmer pravidelne. V niektorých prípadoch som sa stretol aj so skratkou BG - Bad Game, čiže zlá hra, ktorá ma opačný význam ako GG. Nie je však natoľko rozšírená.

GF (angl., skratka z Good Fun - Dobrá zábava)
Podľa môjho merítka nie veľmi rozšírená skratka, ktorá sa dá použiť miesto GL HF, aj keď význam nie je úplne totožný.
re (angl., predpona re- dáva sa pred slová ktoré vyjadrujú opakovanie činnosti)
Re sa používa po odohranej hre ako návrh na odvetný zápas. Ak sa hralo v tímoch (2v2, 3v3..), re sa hrá zásadne v rovnakej zostave (rovnaká mapa nie je podmienkou)

TvB (angl., skratka Top versus Botom - vrch proti spodku)
Túto skratku je možné počuť v diskuii o rozdelení tímov v hre. Ak sú v hre štyria ľudia a rozhodne sa, že sa hrá TvB, znamená to, že sú v tíme horní dvaja, proti dolním dvom (štyria hráči bol len príklad, TvB ako rozdelenie sa dá uplatniť pri ľubovoľnom párnom počte hráčov). Keď sme pri rozdelovaní tímov, oplatí sa spomenúť ešte jeden spôsob, ako označiť kto je s kým. Namiesto zdĺhavého vypisovania mien (ja som s Ferkom a Marek je s Tomášom), sa môžete použiť napr označenie 14v23 - znamená to že hráč ktorý je na prvej pozícii v zozname je v tíme s tým ktorý je na štvrtej pozícii a hrajú proti tým ktorí sú na pozícii 2 a 3. (Taktiež sa dá použiť pri viacerích hráčoch - napr 125v346 atď.)

FFA (angl., skratka Free For All - každý proti každému (nie doslovne))
Skratka typu hry, ktorá sa vlastne týka rozdelenia tímov. Ak sa hrá FFA každý z hráčov hrá na vlastnú päsť, a neuzatvárajú sa aliancie. FFA hry sa zväčša hrajú ak sa počet hráčov nedá rozdeliť do rovnomerných tímov (hlavne teda pri troch hráčoch). FFA hry nebývajú zväčša moc férové, pretože sa ľahko stane, že dvaja zaútočia na tretieho aj bez predošlej dohody . FFA sa väčšinou hrá len zo zábavy, a výhra neznamená toľko čo v 1v1, alebo tímových hrách.

LOL (angl., skratka z Laughing Out Loudly - smejem sa nahlas)
LOL použijete tam, kde je už klasický smajlík nedostatočný a poviete tak ostatním, že Vás niečo extra dobre pobavilo.

ROFL (angl., rolling on floor laughing - smiechom sa váľam po podlahe)
ROFL je jeden z najvyšších foriem vyjadrenia smiechu. Klasický , či LOL strčí do vrecka. Aj keď v našich končinách nie je veľmi zaužívaný, stretnúť sa s ním môžete.

IMO, IMHO (angl., In My (Humble) Opinion - Podľa môjho (skromného) názoru )
Používa sa v diskusii pred uvedením vlastného názoru. Pisateľ touto kratkou alibisticky vyjadruje, že to čo povedal je iba jeho názor (pri IMHO dokonca iba jeho SKROMNÝ názor).

OMG, OMFG (angl., Oh My (Fucking) God - Och môj bože)
Keby ste s niekým rozprávali osobne, náhrada za OMG by mohli byť prevrátené oči, na znak toho že to, čo Vám ten druhý rozpráva je pekná hlúposť. OMFG je trochu drsnejšia varianta - kvôli osudnému F. Keby ste chceli vyjadriť v konverzácii OMFG, asi by ste sa popri prevátených očiach ešte chytali za hlavu

STFU (angl., Shut The Fuck Up - Drž už kua hubu)
Nie veľmi prívetivá skratka do konverzácie. STFU pobáda druhú stranu nech už konečne zavre klapačku. Je to však trochu agresívny spôsob ako to niekomu opvedať, takže v slušných rodinách by sa STFU používať nemalo.

WTF (angl., What The Fuck? - Čo sa kua deje?)
Aj keď skratka obsahuje známe F-Word nie je v zásade urážlivá. Vyjadruje skôr zmätenie z danej situácie, alebo mierné rozhorčenie.

ASAP (angl., As Soon As Possible - Najrýchlejšie ako sa len dá)
Ak niekoho o niečo žiadate, a namiesto klasickej odpovede sa dočkáte frázy typu "Urobím to ASAP", vedzte, že Vaša prosba bude vybavená hneď ako to bude možné.

BRB (angl., Be Right Back - Hneď som späť)
Používa sa hlavne v online diskusiách (tie čo sa konajú v reálnom čase . Ten kto povie BRB vlastne hovorí niečo v zmysle "Musím si niekam odbehnúť, ale hneď som späť."

PLZ (angl., Skrátená fonetická forma slova "Please" - Prosím)
Prosím.

THX (angl., Skrátená fonetická forma slova "Thanks" - Vďaka)
Ďakujem.

NP, NZ (angl., No Problem - Bez Problému/Niet za čo; NZ slov./česky, Niet Začo)
Niet za čo.

K (skrátené OK)
Skrátené OK, na znak súhlasu.

JJ (česky, skratka Jo, Jo)

ZDROJ: http://www.bside.sk


Offline

Skúsený užívateľ
Skúsený užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 02.12.07
Prihlásený: 24.12.20
Príspevky: 3403
Témy: 73 | 73
Bydlisko: Brezno
NapísalOffline : 18.04.2008 19:50 | Slovnik

BTW: No zaujimave skratky - uz to vidim ako teraz vsetci idu vo velkom style pouzivat skratky a novy useri, alebo ini co takymto veciam neholduju nebudu polovici rozumiet - tak potom toto asi bude najnavsevovanejsi tread... :lol:


_________________
PC1: CPU: i7 3770, MB:ASUS P8H77-M, HDD: Segate 2TB Barracuda SATA III, SSD: Samsung 250GB 840 EVO SATA III, 16 GB RAM, PSU: Seasonic 450W SSP-450RT/ aktiv. PFC/80+ Gold, VGA: iGPU HD 4000, OS: Win7 PRO SP1 64-bit CZ OEM, CASE : Cooler Master Elite 344 USB 3.0 čierno-modrá
PC2: HP Compaq dx6100MT OS: WinXP SP3 Pro EN
Netbook: Asus EeePC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1GB DDR2 | Intel GMA945 | 160GB SATA2 HDD | Draft-N Wireless | Bluetooth | Windows XP SP3
Phone: Lenovo P780, THL 5000, LeTV 1S (X500) 16GB
Every Man Is Hero... In his dreams...

Na otázky ohľadom PC zostáv a komponentov cez SS neodpovedám, na to slúži toto fórum. Ďakujem za pochopenie.
Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
Slovnik

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 13207
Témy: 1490 | 1490
Bydlisko: Bratislava
Napísal autor témyOffline : 18.04.2008 19:51 | Slovnik

Ono to su zauzivane skratky, hlavne medzi hracmi, ale aj medzi "pcmaniakmi" :) nieje to nic nove


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 56 TB USB | 55" 4K OLED Dell Alienware AW5520QF & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 & Sennheiser RS 175 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 06.03.08
Prihlásený: 01.10.12
Príspevky: 1732
Témy: 15 | 15
Bydlisko: triminka@sp...
NapísalOffline : 18.04.2008 20:04 | Slovnik

UB3R 1MB4 P0W3R H4CK3R S0 Z4PNUTÝM C4PSL0CK0M píše:
JJ ale JFYI IMHO su celkom LOL, NFW, HH...


Za niečo takéto by som ale aj tak strielal =p


_________________
Redeem the game of law! Despair the Billy, here are the morals! Come, relentless eraser rain, relentless eraser rain...
Offline

Skúsený užívateľ
Skúsený užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 02.12.07
Prihlásený: 24.12.20
Príspevky: 3403
Témy: 73 | 73
Bydlisko: Brezno
NapísalOffline : 18.04.2008 20:08 | Slovnik

JanoF píše:
Ono to su zauzivane skratky, hlavne medzi hracmi, ale aj medzi "pcmaniakmi" :) nieje to nic nove


JJ - ja viem, ale stretla som sa tu uz na fore par krat aj s tym ze dotycny napisal nejaky prispevok s takouto nejakou skratkou a ten komu bol adresovany tomu nerozumel a ziadal o vysvetlenie (OMG :shock: )

Len to som tym myslela-ze snad teraz nebudu vsetci iba skratkovat a ostatny sa budu potom pytat, ze o co vlastne ide... Moznoze postupom casu budes musiet pridat oznacenie tejto temy ako DOLEZITE :D


_________________
PC1: CPU: i7 3770, MB:ASUS P8H77-M, HDD: Segate 2TB Barracuda SATA III, SSD: Samsung 250GB 840 EVO SATA III, 16 GB RAM, PSU: Seasonic 450W SSP-450RT/ aktiv. PFC/80+ Gold, VGA: iGPU HD 4000, OS: Win7 PRO SP1 64-bit CZ OEM, CASE : Cooler Master Elite 344 USB 3.0 čierno-modrá
PC2: HP Compaq dx6100MT OS: WinXP SP3 Pro EN
Netbook: Asus EeePC 1000H Black | Intel Atom N270 | 1GB DDR2 | Intel GMA945 | 160GB SATA2 HDD | Draft-N Wireless | Bluetooth | Windows XP SP3
Phone: Lenovo P780, THL 5000, LeTV 1S (X500) 16GB
Every Man Is Hero... In his dreams...

Na otázky ohľadom PC zostáv a komponentov cez SS neodpovedám, na to slúži toto fórum. Ďakujem za pochopenie.
Offline

Čestný člen
Čestný člen
Slovnik

Registrovaný: 13.10.06
Príspevky: 11345
Témy: 135 | 135
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 18.04.2008 20:46 | Slovnik

Inak mám pocit, že LOL je Lot Of Laughter teda veľa smiechu


_________________
i7 4790 | 16GB DDR3 | GTX690 + GTX670 PhysX dedicated | 128GB + 256GB SSD | 1TB HDD | DELL U2412M | Logitech G710+ | Logitech MX518 | Galaxy S4 | 2014 Mazda3
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 02.09.07
Prihlásený: 19.01.20
Príspevky: 6373
Témy: 298 | 298
Bydlisko: Žilina
NapísalOffline : 18.04.2008 20:49 | Slovnik

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lol

mno usudite sami


_________________
NTB: Dell Vostro 5470 - Core i5-4200U, GT 740M, 8GB DDR3-1600, Crucial MX100 256GB, 14" 1366x768
Audio: KRK RoKit 5 G2 White, Lexicon Alpha, M-Audio Axiom 25 MKII, AKG Y55
Phone: Samsung Galaxy S8
Vozenie: Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 110kW - DPF/EGR/SWIRL OFF, BOSE SOUND
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.10.07
Prihlásený: 10.01.21
Príspevky: 367
Témy: 12 | 12
Bydlisko: Prievidza/P...
NapísalOffline : 18.04.2008 23:30 | Slovnik

GF sa pouziva aj ako Good Fight - dobry suboj


Offline

Skúsený užívateľ
Skúsený užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 698
Témy: 9 | 9
NapísalOffline : 19.04.2008 0:40 | Slovnik

SUP - aj Shut Up, zavri hubu...


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 06.03.08
Prihlásený: 01.10.12
Príspevky: 1732
Témy: 15 | 15
Bydlisko: triminka@sp...
NapísalOffline : 19.04.2008 8:26 | Slovnik

Aj STFU :P

Click

Citácia:
*<:-) - autor má „santovskú“ čiapku

:lol: :lol: :lol:


_________________
Redeem the game of law! Despair the Billy, here are the morals! Come, relentless eraser rain, relentless eraser rain...
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 28.08.06
Prihlásený: 22.04.13
Príspevky: 530
Témy: 67 | 67
NapísalOffline : 19.04.2008 8:36 | Slovnik

cr8 - create - vytvorte (hru)


_________________
Procesor: AMD Athlon A64 3500+ 64-bit Orleans BOX socket AM2; Zakladna doska: ASUS M2V-MX, VIA K8M890, DualChannel DDR2 800, VGA + PCIe x16, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, mATX scAM2; Graficka karta: SAPPHIRE ATI Radeon X1650PRO, 512 MB DDR2, PCI Express x16, 2xDVI/ TV-out; Pevny disk: Hitachi (IBM) Deskstar 7K160, 160GB, SATA II NCQ, 8MB cache, 7200ot, HDS721616PLA380; Dinamicka pamet: 1+1GB DDR2 667MHz PC5400 A-DATA; Zdroj: GEMBIRD 350W CCC-PSU10-12, 120mm větrák, SATA + LGA; Monitor: Xerox CRT 17
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 28.08.06
Prihlásený: 22.04.13
Príspevky: 530
Témy: 67 | 67
NapísalOffline : 19.04.2008 11:37 | Slovnik

Triminka píše:
Aj STFU :P

[url=http://sk.wikipedia.org/wiki/Internetový_slang]Click[/url]

Citácia:
*<:-) - autor má „santovskú“ čiapku

:lol: :lol: :lol:


myslel si

*<:-)

?

:lol:

//edit a o kua double post.. sry


_________________
Procesor: AMD Athlon A64 3500+ 64-bit Orleans BOX socket AM2; Zakladna doska: ASUS M2V-MX, VIA K8M890, DualChannel DDR2 800, VGA + PCIe x16, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, mATX scAM2; Graficka karta: SAPPHIRE ATI Radeon X1650PRO, 512 MB DDR2, PCI Express x16, 2xDVI/ TV-out; Pevny disk: Hitachi (IBM) Deskstar 7K160, 160GB, SATA II NCQ, 8MB cache, 7200ot, HDS721616PLA380; Dinamicka pamet: 1+1GB DDR2 667MHz PC5400 A-DATA; Zdroj: GEMBIRD 350W CCC-PSU10-12, 120mm větrák, SATA + LGA; Monitor: Xerox CRT 17
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 01.12.07
Prihlásený: 03.05.16
Príspevky: 987
Témy: 15 | 15
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 19.04.2008 11:45 | Slovnik

a co tak nadavky? ako: FFS - for fuck's sake; MTHFCKR - motherfucker... atd. v pripade zaujmu dopisem dalsie... :lol:


_________________
MB:: GIGABYTE P55-USB3 | CPU: INTEL Core i3-540 | RAM: 4GB (KIT 2x2GB) DDR3 1333MHz PC10600 CL9 PATRIOT Signature Line | PSU: Seasonic S12 430W | HDD: Samsung SpinPoint 320GB | VGA: ASUS EAH5770 CuCore 1GB DDR5 | Case: CoolerMaster Dominator 690 | DVD-RW: Samsung SH-S202J | LCD: Samsung B2440L | Mouse: Roccat Kone | Keyboard: OCZ Elixir | Repro: Labtec Pulse 485 | Phone: Samsung Galaxy Spica (root + Android 2.1 + multitouch)
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 02.09.07
Prihlásený: 19.01.20
Príspevky: 6373
Témy: 298 | 298
Bydlisko: Žilina
NapísalOffline : 29.06.2008 15:42 | Slovnik

10x - malo by to znamenať Thanks - na par nemenovanych strankach som sa s tym stretol


_________________
NTB: Dell Vostro 5470 - Core i5-4200U, GT 740M, 8GB DDR3-1600, Crucial MX100 256GB, 14" 1366x768
Audio: KRK RoKit 5 G2 White, Lexicon Alpha, M-Audio Axiom 25 MKII, AKG Y55
Phone: Samsung Galaxy S8
Vozenie: Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 110kW - DPF/EGR/SWIRL OFF, BOSE SOUND
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Slovnik

Registrovaný: 03.10.07
Prihlásený: 28.05.13
Príspevky: 1985
Témy: 136 | 136
Bydlisko: Prievidza
NapísalOffline : 29.06.2008 21:02 | Slovnik

qpkqkma píše:
10x - malo by to znamenať Thanks - na par nemenovanych strankach som sa s tym stretol
JJ aj ja som sa s tym uz tiez stretol ;)


 [ Príspevkov: 18 ] 


SlovnikPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Mobil - slovnik

v Ostatné programy

1

613

28.01.2011 11:48

1daemon1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HTML Slovník

v HTML, XHTML, XML, CSS

7

708

16.03.2009 18:39

guzer

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Slovnik C++

v Assembler, C, C++, Pascal, Java

8

517

18.04.2018 10:47

ado130

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Elektronický slovník

v Ostatné

3

827

26.11.2009 15:46

Tech

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Elektronicky slovnik..

v Ostatné

0

455

05.10.2008 23:51

neofan

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

SLOVENSKO-ROMSKY slovnik

v Krčma

18

79923

12.07.2011 22:26

Millfox

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Slovnik (Slovensko-Poľský)

v Ostatné programy

0

484

08.09.2012 20:22

Marko125

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Slovnik AJ-SK/CZ

v Ostatné programy

4

331

18.02.2014 18:06

johnw

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Slovnik pre lexikograficky strom.

v Assembler, C, C++, Pascal, Java

0

803

06.04.2008 10:25

danciwo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

WT-Slovnik free 1.3/en

v Ostatné programy

3

637

03.07.2008 20:21

marzo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

office 2002 - word - novy slovnik na kontrolu pravopisu

v Ostatné programy

5

2445

26.04.2011 21:08

Myka1991© 2005 - 2022 PCforum, edited by JanoF