[ Príspevkov: 2 ] 
AutorSpráva
Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
PREKLAD: Attachment Mod SK + CZ

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 12724
Témy: 1473 | 1473
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 12.11.2006 17:31 | PREKLAD: Attachment Mod SK + CZ

Slovenský preklad

lang_admin_attach.php
Kód:
<?php
/***************************************************************************
 *                            lang_admin_attach.php [Czech]
 *                            --------------------------------------------
 *     begin                : Thu Feb 07 2002
 *     copyright            : (C) 2002 Meik Sievertsen
 *     email                : acyd.burn@gmx.de
 *     plug-in version      : 2.4.0a
 *     translation          : Robo, churchyard, Webmajster
 *     www                  : http://www.bblangs.net
 *
 *     $Id: lang_admin_attach.php,v 2.04 2005/11/27 15:24:00 churchyard Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

// Translation (c) 2002 - 2003 by Robo (clovek@robo.cz)
// Czech / conversational (hovorová čeština)
// Edited by churchyard - vykání
// Do slovenčiny preložil Webmajster (webmajster@papca.sk)
//
// Attachment Mod Admin Language Variables
//

// Modules, this replaces the keys used
$lang['Control_Panel'] = 'Ovládací panel';
$lang['Shadow_attachments'] = 'Tieňové prílohy';
$lang['Forbidden_extensions'] = 'Zakázané prípony';
$lang['Extension_control'] = 'Nastavenie prípon';
$lang['Extension_group_manage'] = 'Nastavenie príponových skupín';
$lang['Special_categories'] = 'Zvláštne kategórie';
$lang['Sync_attachments'] = 'Synchronizovať prílohy';
$lang['Quota_limits'] = 'Kvótne obmedzenie';

// Attachments -> Management
$lang['Attach_settings'] = 'Nastavenie príloh';
$lang['Manage_attachments_explain'] = 'Tu môžte zmeniť hlavné nastavenie Attachment MODu. Ak stlačíte tlačítko <em>Overiť nastavenie</em>, Attachment MOD spraví niekoľko testov, aby sa uistil, že správne funguje. Ak máte problémy s prenášaním súborov, spusťte, prosím, tento test a obdržíte detailné chybové hlásenie.';
$lang['Attach_filesize_settings'] = 'Nastavenie veľkosti príloh';
$lang['Attach_number_settings'] = 'Nastavenie počtu príloh';
$lang['Attach_options_settings'] = 'Rôzne nastavenie';

$lang['Upload_directory'] = 'Úložný adresár';
$lang['Upload_directory_explain'] = 'Vložte cestu k úložnému adresáru, relatívnu k Vašej inštalácií phpBB. Napr. vložte <em>files</em> ak sa Vaša inštalácia phpBB nachádza na <em>http://www.yourdomain.sk/forum</em> a úložný adresár na <em>http://www.yourdomain.com/forum/files</em>';
$lang['Attach_img_path'] = 'Ikonka indikujúca prílohu v príspevku';
$lang['Attach_img_path_explain'] = 'Tento obrázok sa zobrazí vedľa odkazov na súbory príloh v každom jednotlivom príspevku. Ponechajte toto pole prázdne, ak žiadnu ikonku zobraziť nechcete. Toto nastavenie môže byť anulované nastavením v ovládacom panely príponových skupín.';
$lang['Attach_topic_icon'] = 'Ikonka indikujúca prílohu v téme';
$lang['Attach_topic_icon_explain'] = 'Táto ikonka sa zobrazí v názve každej témy, ktorá obsahuje prílohu. Ponechajte toto pole prázdne, ak žiadnu ikonku zobraziť nechcete.';
$lang['Attach_display_order'] = 'Poradie zobrazenia príloh';
$lang['Attach_display_order_explain'] = 'Tu si môžte zvoliť poradie, v ktorom sa zoradia prílohy v príspevkoch a súkromných správách. Možnosti sú: <em>zostupne</em> (najnovšia príloha hore) a <em>vzostupne</em> (nejstaršia príloha hore).';
$lang['Show_apcp'] = 'Zobraziť nový prílohový ovládací panel?';
$lang['Show_apcp_explain'] = 'Tu si môžte zvoliť, či chcete zobrazovať nový prepracovaný panel pre prikladanie súborov k príspevkom, alebo chcete zostať u starého rozhrania. Presnú predstavu o tom, čo táto voľba ponúka, získate, ak obe možnosti vyskúšate.';

$lang['Max_filesize_attach'] = 'Maximálna veľkosť súboru';
$lang['Max_filesize_attach_explain'] = 'Toto je maximálna akceptovateľná veľkosť priloženého súboru. Hodnota 0 znamená "neobmedzené". Táto kvóta je ale do značnej miery ovplivnená i nastavením vášho serveru. Napr. ak je PHP nakonfigurované tak, že dovoľuje len nahranie súborov menších než 2 MB, má táto jeho konfigurácia vyššiu prioritu.';
$lang['Attach_quota'] = 'Prílohová kvóta';
$lang['Attach_quota_explain'] = 'Celková disková kapacita vyhradená VŠETKÝM súborovým prílohám fóra. Hodnota 0 znamená "neobmedzené".';
$lang['Max_filesize_pm'] = 'Maximálna celková veľkosť príloh v zložkách súkromnej pošty';
$lang['Max_filesize_pm_explain'] = 'Maximálne miesto, ktoré môžu prílohy zaberať v každej zo zložiek súkromných správ uživateľa. Hodnota 0 znamená "neobmedzené".';
$lang['Default_quota_limit'] = 'Implicitné kvótne obmedzenie';
$lang['Default_quota_limit_explain'] = 'Tu môžte nastaviť implicitné kvótne obmedzenie automaticky priraďované novým registrovaným uživateľom alebo uživateľom bez doteraz stanoveného kvótneho obmedzenia. Možnosť "Bez obmedzenia" vypne používanie kvót a zohľední iné nastavenie tejto časti ovládacieho panelu.';

$lang['Max_attachments'] = 'Maximálny počet príloh';
$lang['Max_attachments_explain'] = 'Maximálny povolený počet príloh v jednom príspevku.';
$lang['Max_attachments_pm'] = 'Maximálny povolený počet príloh v jednej súkromnej správe';
$lang['Max_attachments_pm_explain'] = 'Definuje maximálny počet príloh, ktoré uživateľ môže vložiť do jednej súkromnej správy.';

$lang['Disable_mod'] = 'Vypnúť Attachment MOD?';
$lang['Disable_mod_explain'] = 'Táto voľba je tu hlavne pre prípad testovania nových šablón a štýlov. Vypne všetky funkcie Attchment MODu, samozrejme okrem administrátorského panelu.';
$lang['PM_Attachments'] = 'Povoliť prílohy v súkromných správach?';
$lang['PM_Attachments_explain'] = 'Povolí či zakáže prikladaníe súborov k súkromným správam.';
$lang['Ftp_upload'] = 'Povoliť ukladanie cez FTP?';
$lang['Ftp_upload_explain'] = 'Povolí alebo zakáže ukladanie súborov prostredníctvom FTP protokolu. Ak ju povolíte, budete musieť vyplniť všetky políčka pre nastavenie FTP prístupu a nastavenie úložného adresára už nebude relevantné.';
$lang['Attachment_topic_review'] = 'Chcete, aby sa prílohy zobrazovali v náhľade?';
$lang['Attachment_topic_review_explain'] = 'Ak túto voľbu povolíte, budú sa v náhľadovom okne pri odpovedaní na príspevky okrem textu predchádzajúcich príspevkov zobrazovať i ich prílohy.';

$lang['Ftp_server'] = 'FTP server';
$lang['Ftp_server_explain'] = 'Sem môžte napísať buď IP adresu alebo meno FTP serveru, ktorý chcete pre uloženie príloh použiť. Ak ponecháte toto políčko voľné, bude použitý ten istý server, na kterom phpBB beží. Napíšte buď len čiste meno serveru (napr. ftp.yourdomain.sk) alebo len jeho IP adresu (v takomto prípade by pripojenie bolo rýchlejšie) a nepridávajte žiadne lomítka, alebo dokonca predponu <em>ftp://</em>';

$lang['Attach_ftp_path'] = 'Cesta k úložnému adresáru na FTP serveru';
$lang['Attach_ftp_path_explain'] = 'Adresár, do ktorého sa budú prílohy ukladať. Tento adresár nemusí mať nastavené žiadne zvláštne prístupové práva (chmod). Prosím, nepíšte sem IP adresu ani meno FTP servra, toto políčko slúží len k vloženiu adresárovej cesty, ako napr. <em>/home/web/uploads</em>';
$lang['Ftp_download_path'] = 'URL adresa úložného adresára na FTP servri';
$lang['Ftp_download_path_explain'] = 'Vložte kompletnú URL adresu, ktorá zodpovedá pozícií úložného adresára na FTP servri. Prosím, vložte úplnú cestu, napr. <em>http://www.yourdomain.com/me/upload</em> lomítko na konci, ak ho nevymažete Vy, bude vymazané automaticky. Ak sa nachádza Váš úložný adresár mimo Váš najvyšší WWW adresár, nechajte toto políčko nevyplnené. V takom prípade, ale nebude priamo fyzické sťahovanie súboru možné.';
$lang['Ftp_passive_mode'] = 'Pasivny režim FTP prenosu';
$lang['Ftp_passive_mode_explain'] = 'PASV príkaz vyžiada na vzdialenom servri otvorenie portu pre dátové spojenie a vrátí adresu tohoto portu. Vzdialený server na tomto porte čaká na pokyny a klient sa k nemu pripojuje.';

$lang['No_ftp_extensions_installed'] = 'Nemôžte použiť FTP režim nahrávania súborov, pretože FTP rozšírenie nie je vkompilované do Vašej inštalácie PHP.';

// Attachments -> Shadow Attachments
$lang['Shadow_attachments_explain'] = 'Tu môžte vymazať prílohy z príspevkov, ak dotyčné súbory chýbajú. Tiež tu môžte vymazať súbory, ktoré už nie sú pripojené k žiadnemu z príspevkov. Kliknutím na meno súboru si ho môžte prezrieť alebo stiahnuť na svoj počítač. Ak meno nie je aktívne, súbor bol už niekedy skôr vymazaný.';
$lang['Shadow_attachments_file_explain'] = 'Vymaže všetky súbory, ktoré sú v úložnom adresári, ale nie sú priradené k žiádnym príspevkom.';
$lang['Shadow_attachments_row_explain'] = 'Odstráni z príspevkov všetky prílohy, ktoré odkazujú na neexistujúce súbory.';
$lang['Empty_file_entry'] = 'Súbor nulovej veľkosti';

// Attachments -> Sync
$lang['Sync_thumbnail_resetted'] = 'Znovu vytvorený náhľad na prílohu: %s'; // replace %s with physical Filename
$lang['Attach_sync_finished'] = 'Synchronizácia príloh bola dokončená.';
$lang['Sync_topics'] = 'Synchronizovať Témy';
$lang['Sync_posts'] = 'Synchronizovať Príspevky';
$lang['Sync_thumbnails'] = 'Synchronizovať Náhľady';

// Extensions -> Extension Control
$lang['Manage_extensions'] = 'Nastavenie prípon';
$lang['Manage_extensions_explain'] = 'Tu môžte pracovať s jednotlivými príponami. Ak chcete povoliť alebo zakázať prikladanie súborov s určitou príponou, požite panel pre nastavenie príponových skupín.';
$lang['Explanation'] = 'Popis';
$lang['Extension_group'] = 'Príponová skupina';
$lang['Invalid_extension'] = 'Neplatná prípona';
$lang['Extension_exist'] = 'Prípona %s už v zozname figuruje'; // replace %s with the Extension
$lang['Unable_add_forbidden_extension'] = 'Prípona %s je zakázaná, preto nemôže byť pridaná do zoznamu povolených prípon.'; // replace %s with Extension

// Extensions -> Extension Groups Management
$lang['Manage_extension_groups'] = 'Nastavenie príponových skupín';
$lang['Manage_extension_groups_explain'] = 'Tu môžte pridávať, mazať, či meniť nastavenie príponových skupín. Môžte tieto skupiny i dočasne zakázať, priradiť ich k jednej zo zvláštnych kategórií, meniť spôsob sťahovania a môžte každej skupine tiež priradiť vlastnú ikonku, ktorá sa vždy zobrazí v názve každej prílohy z danej príponovej skupiny.';
$lang['Special_category'] = 'Zvláštne kategórie';
$lang['Category_images'] = 'Obrázky';
$lang['Category_stream_files'] = 'Streamované súbory';
$lang['Category_swf_files'] = 'Flashové súbory';
$lang['Allowed'] = 'Povolené';
$lang['Allowed_forums'] = 'Povolené sekcie';
$lang['Ext_group_permissions'] = 'Oprávnenie príponovej skupiny';
$lang['Download_mode'] = 'Spôsob sťahovania';
$lang['Upload_icon'] = 'Ikonka skupiny';
$lang['Max_groups_filesize'] = 'Maximálna veľkosť súboru';
$lang['Extension_group_exist'] = 'Príponová skupina %s už existuje'; // replace %s with the group name
$lang['Collapse'] = '+';
$lang['Decollapse'] = '-';

// Extensions -> Special Categories
$lang['Manage_categories'] = 'Nastavenie zvláštnych kategorií';
$lang['Manage_categories_explain'] = 'Tu môžte meniť nastavenie niektorých zvláštnych kategorií príponových skupín.';
$lang['Settings_cat_images'] = 'Nastavenie zvláštnej kategórie: Obrázky';
$lang['Settings_cat_streams'] = 'Nastavenie zvláštnej kategórie: Streamované súbory';
$lang['Settings_cat_flash'] = 'Nastavenie zvláštnej kategórie: Flashové súbory';
$lang['Display_inlined'] = 'Zobraziť obrázky?';
$lang['Display_inlined_explain'] = 'Zvolte si, či chcete obrázky priamo zobraziť, alebo sa má len vygenerovať odkaz na ich zobrazenie/stiahnutie.';
$lang['Max_image_size'] = 'Maximálne rozmery obrázku';
$lang['Max_image_size_explain'] = 'Tu môžte nastaviť maximálnu povolenú veľkosť obrázku v pixeloch (šírka x výška). Ak ako obe hodnoty zadáte 0, nebude veľkosť nijak obmedzená. U niektorých obrázkov toto nastavení nemusí fungovať, vzhľadom k istým obmedzeniam v PHP.';
$lang['Image_link_size'] = 'Hraničné rozmery obrázku';
$lang['Image_link_size_explain'] = 'Ak tieto rozmery nastavíte (opäť šírka x výška v pixeloch), bude pri prekročení jednej z hodnôt obrázok zobrazený ako odkaz a nebude vložený priamo. Aby priame zobrazenie fungovalo, musí byť ovšem povolené v jednom z predchádzajúcich nastavení. Ak zadáte do oboch políčok 0, nebude táto funkcia aktívna. U niektorých obrázkov toto nastavenie nemusí fungovať, vzhľadom k istým obmedzeniam v PHP.';
$lang['Assigned_group'] = 'Táto kategória bola priradená tímto príponovým skupinám';

$lang['Image_create_thumbnail'] = 'Vytvárať náhľad?';
$lang['Image_create_thumbnail_explain'] = 'Vždy vytvorí náhľad obrázku. Táto voľba anuluje takmer všetky ostatné nastavenia v tejto zvláštnej kategórií, s výnimkou <em>Maximálnych rozmerov obrázku</em>. Ak povolíte túto možnosť, v príspevku sa zobrazí náhľad, na ktorý môže uživateľ kliknúť pre otvorenie obrázku v pôvodnej veľkosti.<br>Vezmite ale v úvahu, že pre využítie tejto funkcie musí byť nainštalovaný program <em>Imagick</em>, alebo, ak PHP beží v bezpečnom režime, bude použité GD rozšírenie. Typ obrázku ale musí byť v PHP podporovaný, inak nebude táto funkcia využitá.';
$lang['Image_min_thumb_filesize'] = 'Minimálna veľkosť súboru náhľadu';
$lang['Image_min_thumb_filesize_explain'] = 'Ak bude veľkosť vytvoreného náhľadu menšia než táto hodnota, žiadny náhľad nebude vytvorený, pretože by bol príliš malý.';
$lang['Image_imagick_path'] = '<em>Imagick</em> (úplná cesta k programu)';
$lang['Image_imagick_path_explain'] = 'Zadajte cestu k programu <em>Imagick</em>. Obvykle je to <em>/usr/bin/convert</em> (nebo <em>c:/imagemagick/convert.exe</em> vo Windows).';
$lang['Image_search_imagick'] = 'Nájsť Imagick';

// Extensions -> Forbidden Extensions
$lang['Manage_forbidden_extensions'] = 'Nastavenie zakázaných prípon';
$lang['Manage_forbidden_extensions_explain'] = 'Tu môžte pridávať a mazať položky v zozname zakázaných prípon. Prípony <em>php, php3</em> a <em>php4</em> sú zakázané už implicitne z bezpečnostných dôvodov a nedajú sa zo zoznamu vymazať.';
$lang['Forbidden_extension_exist'] = 'Prípona %s sa už na zoznamu zakázaných prípon nachádza'; // replace %s with the extension
$lang['Extension_exist_forbidden'] = 'Prípona %s figuruje na zozname povolených prípon. Musíte ju najskôr z onoho zoznamu vymazať a až potom ju môžte pridať sem.';  // replace %s with the extension

// Extensions -> Extension Groups Control -> Group Permissions
$lang['Group_permissions_title'] = 'Nastavenie oprávnenia pre príponovú skupinu: %s'; // Replace %s with the Groups Name
$lang['Group_permissions_explain'] = 'Pridajte patričné položky a nakoniec kliknite na <em>Zavrieť okno</em>. Tu môžte obmedziť povolenie zvolenej príponovej skupiny len na určité sekcie (sú potom vypísané v poli <em>Povolené sekcie</em>). Implicitne je každá príponová skupina povolená pre všetky sekcie, do ktorých môžu uživatelia zasielať príspevky so súborovými prílohami. Jednoducho pridajte do zoznamu tie sekcie, pre ktoré chcete danú príponovú skupinu (a teda aj všetky prípony v nej obsiahnuté) povoliť, implicitná hodnota <em>VŠETKY SEKCIE</em> zmizne a nahradí ju zvolené sekcie. K pôvodnej hodnote <em>VŠETKY SEKCIE</em> sa ale samozrejme môžete kedykoľvek pozdejšie vrátiť vybraním príslušnej položky. Ak založíte novú sekciu a máte nastavenu implicitnú hodnotu <em>VŠETKY SEKCIE</em>, nič sa nezmení - daná príponová skupina bude povolená aj v novozaloženej sekcii. Ak ste ale povolili túto príponovú skupinu len pre určité sekcie, budete sa sem musieť vrátiť a novú sekciu pridať. Nutné zdôrazniť, že tu sa vždy objavia všetky sekcie.';
$lang['Note_admin_empty_group_permissions'] = 'POZNÁMKA:<br>Uživatelia majú síce povolené v nasledujúcich sekciách prikladať súbory k príspevkom, ale keďže pre nich nebola povolená žiadna príponová skupina, nebudú môcť súbory prikladať. Ak to skúsia, objaví sa im len chybové hlásenie. V sekciách, v ktorých mená nasledujú, by ste tiež mali skontrolovať oprávnenie, týkajúcu sa príkladania súborových príloh:<br><br>';
$lang['Add_forums'] = 'Zoznam sekcií pre pridanie';
$lang['Add_selected'] = 'Pridať označené';
$lang['Perm_all_forums'] = 'VŠETKY SEKCIE';

// Attachments -> Quota Limits
$lang['Manage_quotas'] = 'Nastavenie prílohových kvótnych obmedzení';
$lang['Manage_quotas_explain'] = 'Tu môžte pridávať/mazať/meniť kvótne obmedzenia. Tieto kvótne obmedzenia môžte potom priradiť jednotlivým uživateľom a uživateľským skupinám. Pro priradenie kvótneho obmedzenia nejakému uživateľovi, musíte prejsť do ovládacieho panelu pre administráciu uživateľov, potom vyberte uživateľa a v dolnej časti nájdete patričné nastavenie. Pre priradenie kvótneho obmedzenia uživateľskej skupine, prejdite do ovládacieho panelu pre administráciu uživateľských skupín, vyberte uživateľskú skupinu a objaví sa vám dotyčné nastavenie. Ak si chcete dať zobraziť, ktorí uživatelia (uživateľské skupiny) sú priradení k určitému kvótnemu obmedzeniu, kliknite na \'Zobraziť\' naľavo od popisu kvóty.';
$lang['Assigned_users'] = 'Priradení uživatelia';
$lang['Assigned_groups'] = 'Priradené uživateľské skupiny';
$lang['Quota_limit_exist'] = 'Kvótne obmedzenie %s už existuje.'; // Replace %s with the Quota Description

// Attachments -> Control Panel
$lang['Control_panel_title'] = 'Ovládací panel Attachment MODu';
$lang['Control_panel_explain'] = 'TU môžte pracovať so všetkými prílohami a prezerať ich (podľa uživateľov, dátumu, počtu prezretí/stiahnutí, atp.)';
$lang['File_comment_cp'] = 'Komentár';

// Control Panel -> Search
$lang['Search_wildcard_explain'] = 'Hviezdička (*) nahradí časť reťazca pri vyhľadávaní';
$lang['Size_smaller_than'] = 'Veľkosť prílohy menšia než (v bajtoch)';
$lang['Size_greater_than'] = 'Veľkosť prílohy väčšia než (v bajtoch)';
$lang['Count_smaller_than'] = 'Počet stiahnutí/zobrazení je menší než';
$lang['Count_greater_than'] = 'Počet stiahnutí/zobrazení je väčší než';
$lang['More_days_old'] = 'Starší než tento počet dní';
$lang['No_attach_search_match'] = 'Neboli nájdené žiadne prílohy, ktoré by odpovedali zadaným kritériám';

// Control Panel -> Statistics
$lang['Number_of_attachments'] = 'Celkový počet príloh';
$lang['Total_filesize'] = 'Celkový diskový priestor, ktorý prílohy zaberajú';
$lang['Number_posts_attach'] = 'Počet príspevkov s prílohou';
$lang['Number_topics_attach'] = 'Počet tém s prílohou';
$lang['Number_users_attach'] = 'Počet uživateľov, ktorí zaslali aspoň jednu prílohu';
$lang['Number_pms_attach'] = 'Celkový počet príloh v súkromných správách';

// Control Panel -> Attachments
$lang['Statistics_for_user'] = 'Prílohy uživateľa %s'; // replace %s with username
$lang['Size_in_kb'] = 'Veľkosť (kB)';
$lang['Downloads'] = 'Počet stiahnutí/zobrazení';
$lang['Post_time'] = 'Doba zaslania';
$lang['Posted_in_topic'] = 'Téma';
$lang['Submit_changes'] = 'Uložiť zmeny';

// Sort Types
$lang['Sort_Attachments'] = 'Názvu prílohy';
$lang['Sort_Size'] = 'Veľkosti';
$lang['Sort_Filename'] = 'Názvu súboru';
$lang['Sort_Comment'] = 'Komentára';
$lang['Sort_Extension'] = 'Prípony';
$lang['Sort_Downloads'] = 'Počtu stiahnutí/zobrazení';
$lang['Sort_Posttime'] = 'Doby zaslania';
$lang['Sort_Posts'] = 'Príspevku';

// View Types
$lang['View_Statistic'] = 'Štatistiku';
$lang['View_Search'] = 'Vyhľadávanie';
$lang['View_Username'] = 'Uživateľa';
$lang['View_Attachments'] = 'Prílohy';

// Successfully updated
$lang['Attach_config_updated'] = 'Nové nastavenie Attachment MODu bolo v poriadku uložené';
$lang['Click_return_attach_config'] = 'Kliknite %szde%s pre návrat do nastavenia príloh';
$lang['Test_settings_successful'] = 'Testovanie prebehlo bez problémov a nastavenia sa zdajú byť v poriadku.';

// Some basic definitions
$lang['Attachments'] = 'Prílohy';
$lang['Attachment'] = 'Príloha';
$lang['Extensions'] = 'Prípony';
$lang['Extension'] = 'Prípona';

// Auth pages
$lang['Auth_attach'] = 'Zaslať súbory';
$lang['Auth_download'] = 'Stiahnuť súbory';

// Version 2.3.9
$lang['Use_gd2'] = 'Použiť GD2 rozšírenie';
$lang['Use_gd2_explain'] = 'PHP môže byť zkompilované s GD1 či GD2 rozšírením pre prácu s obrázkami. Pre korektné vytváranie náhľadu používá Attachment MOD dve odlišné metódy, založené na Vašom nastavení tu. Jsou-li náhledy nekvalitní nebo jsou li rozbité, zkuste změnit toto nastavení.';
$lang['Attachment_version'] = 'Attachment MOD; verzia %s'; // %s is the version number

?>


lang_faq_attach.php
Kód:
<?php
/***************************************************************************
 *                            lang_faq_attach.php [Czech]
 *                            ------------------------------------------
 *     begin                : Tue Feb 12 2002
 *     copyright                : (C) 2002 Meik Sievertsen
 *     email                    : acyd.burn@gmx.de
 *     plug-in version      : 2.4.0a
 *     translation          : churchyard, Webmajster
 *     www                  : http://www.bblangs.net
 *
 *     $Id: lang_faq_attach.php,v 2.04 2005/11/27 15:24:00 churchyard Exp Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/
 
// Translation (c) 2002 - 2003 by Robert of www.aalab.cz (mik.mik@atlas.cz)
// Czech / conversational (hovorová čeština)
// Translated from Czech to Slovak by webmajster(webmajster@papca.sk)

$faq[] = array("--","Prílohy");

$faq[] = array("Ako pripojím k môjmu príspevku nejaký súbor?", "Kedykoľvek píšete nový príspevok, máte aj možnosť pripojiť k nemu obrázok, dokument, alebo nejaký iný súbor. Formulár pre zaslanie nového príspevku obsahuje i sekciu <i>Pridať súbor</i>. Kliknite na tlačítko <i>Prehľadávať...</i> (môže sa volať aj inak, v závislosti na vašom operačnom systéme) a otvorí sa Vám standardní systémový dialóg pre voľbu súboru. Najdite súbor, ktorý chcete pridať ako prílohu a svoju voľbu potvrďte. Ak napíšete niečo do kolónky <i>Komentár</i>, tento text bude slúžiť ako odkaz na priložený súbor. Ak žiadny komentár nezadáte, odkazom bude meno súboru. Môžte pridať súborov hneď niekoľko, jednoducho opakovaním rovnakej procedúry a to až kým nedosiahnete maximálneho počtu povolených príloh.<br><br>Každý typ súboru (dokument, obrázok, flash animace, atp) má administrátorom nastavenú maximálnu možnú veľkosť. Za obsah a následky použitia svojich príloh nesie každý/á uživateľ/ka plnú a neprenosnú zodpovednosť. Administrátorovi a moderátorom/kám je vyhradené právo kedykoľvek prílohy bez predchádzajúcich upozornení mazať.");

$faq[] = array("Ako pripojím súbor k už existujícemu príspevku?", "Nájdite daný príspevok a kliknite na ikonku <i>upraviť</i>. Ďalej postupujte podľa inštrukcií pre pripojenie súborov k novému príspevku. Akciu potvrďte kliknutím na tlačítko pre odoslanie príspevku.");

$faq[] = array("Ako prílohu zmažem?", "Pre zmazanie prílohy dajte <i>upraviť</i> daný príspevok a v zozname príloh kliknite na tlačítko <i>Zmazať prílohu</i> vedľa prílohy, ktorú chcete vymazať. Akciu potvrďte kliknutím na tlačítko pre odoslanie príspevku.");

$faq[] = array("Ako môžem aktualizovať komentár prílohy?", "Ak chcete upraviť komentár prílohy, dajte <i>upraviť</i> daný príspevok, v zozname príloh pozmeňte onen komentár a kliknite na susediace tlačítko <i>Aktualizovať komentár</i>. Akciu potvrďte kliknutím na tlačítko pre odoslanie príspevkov.");

$faq[] = array("Môžem prepísať/aktualizovať prílohu?", "Ak chcete prepísať nejaký súbor (napr. jeho novšou verziou), upravte príspevok. Potom postupujte ako pri pridávaní nového súboru, len nakoniec nekliknite na <i>Pripojiť súbor</i>, ale kliknite na tlačítko <i>Prepísať novšou verziou</i> vedľa pôvodného súboru, ktorý chcete prepísať. Ak sa komnentár nemení, nie je potrebné ho znovu zadávať.");

$faq[] = array("Moja príloha v príspevku nie je. Prečo?", "Je možné, že daný typ súboru nebol doteraz povolený administrátorom fóra. Preto nie je momentálne tento súbor dostupný. Tiež je možné, že Vaša príloha bola zmazaná administrátorom alebo niektorým/ou z moderátorov/iek. Pre bližšie informácie, kontaktujte ich.");

$faq[] = array("Prečo nemôžem pripojiť k mojim príspevkom súbory?", "V niektorých sekciách môže byť táto možnosť prístupná len niektorým uživateľom/kám (napr. len registrovaným) alebo ich skupinám. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra pre bližšie vysvetlenie.");

$faq[] = array("Myslím, že mám potrebné oprávnenia, a aj tak nemôžem pripojiť súbory. Prečo?", "Diskový priestor vyhradený všetkým prílohám na fóre je obmedzený. Ak je tento priestor naplnený, nielen Vy, ale ani žiadny/a iný/á uživateľ/ka nemôžte súbory prikladať. Rovnako tak existuje celý rad ďalších obmedzení (maximálna veľkosť pre daný typ súboru, oprávnenia platné len pre určité sekcie, atp) nastavená administrátorom fóra. Bližšie informácie by ste mal/a obdržať v chybovom hlásení po neúspešnom pokuse o pridanie prílohy. Ak sa žiadne takéto hlásenie neobjavuje, kontaktujte, prosím, administrátora fóra.");

$faq[] = array("Prečo nemôžem mazať prílohy?", "V niektorých sekciách môže byť táto možnosť prístupná len niektorým uživateľom/kám (napr. len registrovaným) alebo ich skupinám. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra pre bližšie vysvetlenie.");

$faq[] = array("Prečo nikde nevidím žiadne prílohy?", "V niektorých sekciách môže byť táto možnosť prístupná len niektorým uživateľom/kám (napr. len registrovaným) alebo ich skupinám. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra pre bližšie vysvetlenie.");

$faq[] = array("Koho mám kontaktovať v prípade, že fórum obsahuje ilegálne prílohy?", "Mali by ste kontaktovať administrátora tohto fóra. Ak ho nemôžte nájsť, skúste najskôr kontaktovať moderátora fóra a opýtajte sa ho na kontakt.");


?>


lang_main_attach.php
Kód:
<?php
/***************************************************************************
 *                            lang_main_attach.php [Czech]
 *                            -------------------------------------------
 *     begin                : Tue Feb 12 2002
 *     copyright                : (C) 2002 Meik Sievertsen
 *     email                    : acyd.burn@gmx.de
 *     plug-in version      : 2.4.0a
 *     translation          : mik.mik@aalab.cz
 *                            rorda@centrum.cz
 *                            churchyard
 *     do slovenciny        : webmajster@papca.sk 
 *     www                  : http://www.bblangs.net
 *
 *     $Id: lang_main_attach.php,v 2.04 2005/11/27 15:24:00 churchyard Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

// Translation (c) 2002 - 2003 by Robert of www.aalab.cz (mik.mik@atlas.cz)
// Czech / conversational (hovorová čeština)
// Translation revised and modified by rorda@centrum.cz (c) 2005
// (opravy a převod z hovorové češtiny)
// Do Slovenčiny preložil Webmajster@papca.sk

//
// Attachment Mod Main Language Variables
//

// Auth Related Entries
$lang['Rules_attach_can'] = "<b>Môžte</b> k príspevkom pripojiť súbory";
$lang['Rules_attach_cannot'] = "<b>Nemôžte</b> pripojiť súbory k príspevkom";
$lang['Rules_download_can'] = "<b>Môžte</b> sťahovať a prezerať priložené súbory";
$lang['Rules_download_cannot'] = "<b>Nemôžte</b> sťahovať ani prezerať priložené súbory";
$lang['Sorry_auth_view_attach'] = "Prepáčte, ale nemáte oprávnenie pre zobrazenie alebo stahovanie tohto súboru!";

// Viewtopic -> Display of Attachments
$lang['Description'] = 'Komentár'; // used in Administration Panel too...
$lang['Downloaded'] = 'Stiahnuté';
$lang['Download'] = 'Stiahuť'; // this Language Variable is defined in lang_admin.php too, but we are unable to access it from the main Language File
$lang['Filesize'] = 'Veľkosť';
$lang['Viewed'] = 'Zobrazené';
$lang['Download_number'] = '%d krát'; // replace %d with count
$lang['Extension_disabled_after_posting'] = "Prípona '%s' nebola doteraz povolená administrátorom tohto fóra. V tejto chvíli preto nie je priložený súbor dostupný."; // used in Posts and PM's, replace %s with mime type

// Posting/PM -> Initial Display
$lang['Attach_posting_cp'] = "Prílohy";
$lang['Attach_posting_cp_explain'] = "<table cellspacing=2 width=100%><tr><td class=gensmall vxalign=top width=1><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Kliknutím na tlačítko <i>Pripojiť súbor</i> sa otvorí panel pre pridanie novej súborovej prílohy.</td></tr><tr><td class=gensmall vxalign=top><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Kliknutím na tlačítko <i>Zoznam príloh</i> sa otvorí zoznam aktuálnych príloh, ktoré môžte mazať i upravovať.</td></tr><tr><td class=gensmall vxalign=top><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Ak chcete prepísať niektorý zo súborov (napr. jeho novšou verziou), kliknite na obidva tlačítka. Potom postupujte ako pri priložení nového súboru, len nakoniec nekliknite na tlačítko <i>Pripojiť súbor</i>, ale kliknite na tlačítko <i>Prepísať novšou verziou</i> u pôvodného súboru, ktorý chcete prepísať. Ak sa komentár nemení, netreba ho znovu zadávať.</td></tr></table>";

// Posting/PM -> Posting Attachments
$lang['Add_attachment'] = "Pripojiť súbor";
$lang['Add_attachment_title'] = "Pripojiť súbor";
$lang['Add_attachment_explain'] = "<table cellspacing=2 width=100%><tr><td class=gensmall vxalign=top width=1><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Ak žiadny súbor priložiť nechcete, nechajte toto pole prázdne.</td></tr><tr><td class=gensmall vxalign=top><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Ak chcete prepísať niektorý zo súborov (napr. jeho novšou verziou), postupujte ako pri priložení nového súboru, len nakoniec nekliknite na tlačítko <i>Pripojiť súbor</i>, ale kliknite na tlačítko <i>Prepísať novšou verziou</i> u pôvodného súboru, ktorý chcete prepísať. Ak sa komentár nemení, netreba ho znovu zadávať.</td></tr>";
$lang['File_name'] = "Súbor";
$lang['File_comment'] = "Komentár";

// Posting/PM -> Posted Attachments
$lang['Posted_attachments'] = "Zoznam príloh";
$lang['Options'] = "Možnosti";
$lang['Update_comment'] = "Aktualizovať komentár";
$lang['Delete_attachments'] = "Zmazať prílohy";
$lang['Delete_attachment'] = "Zmazať prílohu";
$lang['Delete_thumbnail'] = "Zmazať náhľad";
$lang['Upload_new_version'] = "Prepísať novšou verziou";

// Errors -> Posting Attachments
$lang['Invalid_filename'] = "%s nie je platné meno súboru"; // replace %s with given filename
$lang['Attachment_php_size_na'] = "Súbor je príliš veľký.<br>Nemôžem zistiť maximálnu definovanú veľkosť súboru v PHP konfigurácií.";
$lang['Attachment_php_size_overrun'] = "Súbor je príliš veľký.<br>Maximálna povolená veľkosť je: %dMB.<br>Táto veľkosť je determinovaná konfiguráciou PHP a nie administrátorom tohto fóra."; // replace %d with ini_get('upload_max_filesize')
$lang['Disallowed_extension'] = "Prípona %s doteraz nebola povolená!"; // replace %s with extension (e.g. .php)
$lang['Disallowed_extension_within_forum'] = 'Prípona %s doteraz nebola v tejto sekcii povolená!'; // replace %s with the Extension
$lang['Attachment_too_big'] = "Súbor je príliš veľký.<br />Maximálna povolená veľkosť je: %d%s."; // replace %d with maximum file size, %s with size var
$lang['Attach_quota_reached'] = "Prepáčte, ale celkový diskový priestor vyhradený všetkým prílohám všetkých uživateľov bol už vyčerpaný. Ak máte nejaké výhrady, kontaktujte administrátora fóra.";
$lang['Too_many_attachments'] = "Tento súbor už nemôže byť pridaný, jeden príspevok totiž nemôže obsahovať vicej ako %d príloh(-y)."; // replace %d with maximum number of attachments
$lang['Error_imagesize'] = "Obrázok nesmie byť širší než %d bodov alebo vyšší než %d bodov.";
$lang['General_upload_error'] = "Chyba prenosu: Nie je možné zapisovať do %s. Kontaktujte, prosím, administrátora."; // replace %s/k with local path

$lang['Error_empty_add_attachbox'] = "Pre pridanie súboru je potrebné vyplniť všetky potrebné polia.";
$lang['Error_missing_old_entry'] = "Nie je možné aktualizovať prílohu, pôvodná príloha nebola nájdená.";

// Errors -> PM Related
$lang['Attach_quota_sender_pm_reached'] = "Prepáčte, ale maximálna povolená veľkosť súborov v súkromých správach bola prekročená. Prosím, zmažte niektoré zo starších príloh vašich prijatých/odoslaných súkromných správ.";
$lang['Attach_quota_receiver_pm_reached'] = "Prepáčte, ale uživateľ, ktorému chcete poslať súkromnú správu s prílohou, prekročil maximálnu povolenú veľkosť súborov '%s' v súkromných správách. Upozornite ho, aby zmazal niekteré zo starších príloh svojich prijatých/odoslaných súkromných správ.";

// Errors -> Download
$lang['No_attachment_selected'] = "Musíte najskôr zvoliť prílohu, ktorú chcete zobraziť alebo stiahnuť.";
$lang['Error_no_attachment'] = "Zvolená príloha už neexistuje.";

// Delete Attachments
$lang['Confirm_delete_attachments'] = "Naozaj chcete zmazať tieto prílohy?";
$lang['Deleted_attachments'] = "Označené prílohy boli úspešne zmazané.";
$lang['Error_deleted_attachments'] = "Chyba: Tieto prílohy nemôžu byť zmazané. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra.";
$lang['Confirm_delete_pm_attachments'] = "Naozaj chcete zmazať všetky prílohy tejto súkromnej správy?";

// General Error Messages
$lang['Attachment_feature_disabled'] = "Funkcie pre prikládanie súborov k príspevkom bola dočasne vypnutá.";

$lang['Directory_does_not_exist'] = "Adresár \'%s\' buď neexistuje, alebo nie je nájdený."; // replace %s with directory
$lang['Directory_is_not_a_dir'] = "Prosím, overte, či je \'%s\' naozaj adresár."; // replace %s with directory
$lang['Directory_not_writeable'] = "Do adresára \'%s\' nie je možné zapisovať."; // replace %s with directory

$lang['Ftp_error_connect'] = "Spojenie k FTP serveru \'%s\' sa nepodarilo. Prosím, overte nastavenie.";
$lang['Ftp_error_login'] = "Prihlásenie k FTP serveru sa nepodarilo. Uživateľské meno \'%s\' alebo heslo nie je správne. Prosím, overte zadané nastavenie.";
$lang['Ftp_error_path'] = "Vzdialený FTP adresár nebol nájdený: \'%s\'. Prosím, overte zadané nastavenie.";
$lang['Ftp_error_upload'] = "Nebol povolený prístup k vzdialenému FTP adresáru \'%s\'. Prosím, overte zadané nastavenie.";
$lang['Ftp_error_delete'] = "Nie je možné mazať súbory vo vzdialenom FTP adresári \'%s\'. Prosím, overte zadané nastavenie.<br>Ďalším vysvetlením tohto problému je, že táto príloha už neexistuje. Prosím, overte tieňové prílohy v panele administrátora.";
$lang['Ftp_error_pasv_mode'] = 'Nedá sa vypnúť/zapnúť pasívny režim FTP prenosu.';

// Attach Rules Window
$lang['Rules_page'] = 'Pravidlá pre prípony';
$lang['Attach_rules_title'] = 'Povolené skupiny prípon a ich veľkosť';
$lang['Group_rule_header'] = '%s -> Maximálna povolená veľkosť: %s'; // Replace first %s with Extension Group, second one with the Size STRING
$lang['Allowed_extensions_and_sizes'] = 'Povolené prípony a ich veľkosť';
$lang['Note_user_empty_group_permissions'] = 'POZNÁMKA:<br>Máte síce povolené prikladať súbory k príspevkom v tejto sekcii, viacmenej v tejto konkrétnej sekcii nebola povolená žiadna skupina prípon, nie je teda možné prikladať súbory. Ak to skúsíte, objaví sa vám len chybové hlásenie.';

// Quota Variables
$lang['Upload_quota'] = 'Prílohy';
$lang['Pm_quota'] = 'Súkromné správy';
$lang['User_upload_quota_reached'] = 'Prepáčte, ale presiahli ste maximálnu povolenú kvótu pre prikladanie súborových príloh. Táto kvóta činí vo vašom prípade %d %s'; // replace %d with Size, %s with Size Lang (MB for example)

// User Attachment Control Panel
$lang['User_acp_title'] = 'Nastavenie';
$lang['UACP'] = 'Uživateľský ovládací panel súborových príloh';
$lang['User_uploaded_profile'] = 'Využité: %s';
$lang['User_quota_profile'] = 'Kvóta: %s';
$lang['Upload_percent_profile'] = '%d%% z povolenej kvóty';

// Common Variables
$lang['Bytes'] = "Bajtov";
$lang['KB'] = "kB";
$lang['MB'] = "MB";
$lang['Attach_search_query'] = "Hľadať prílohy";
$lang['Test_settings'] = "Overiť nastavenie";
$lang['Not_assigned'] = "Nepriradené";
$lang['No_file_comment_available'] = "Komentár nie je dostupný";
$lang['Attachbox_limit'] = 'Schránka príloh je zaplnená <br>z %d%%';
$lang['No_quota_limit'] = 'Bez obmedzenia';
$lang['Unlimited'] = 'Neobmedzené';

?>


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 40 TB USB | 31,5" 4K LCD EIZO FlexScan EV3237 & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
PREKLAD: Attachment Mod SK + CZ

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 12724
Témy: 1473 | 1473
Bydlisko: Bratislava
Napísal autor témyOffline : 12.11.2006 17:34 | PREKLAD: Attachment Mod SK + CZ

Český preklad

lang_admin_attach.php
Kód:
<?php
/***************************************************************************
 *                            lang_admin_attach.php [Czech/conversational]
 *                            --------------------------------------------
 *     begin                : Thu Feb 07 2002
 *     copyright            : (C) 2002 Meik Sievertsen
 *     email                : acyd.burn@gmx.de
 *     plug-in version      : 2.3.5
 *     translation          : clovek@robo.cz
 *     www                  : http://www.robo.cz/
 *
 *     $Id: lang_admin_attach.php,v 1.35 2002/12/21 17:30:01 acydburn Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

// Translation (c) 2002 - 2003 by Robo (clovek@robo.cz)
// Czech / conversational (hovorová čeština)

//
// Attachment Mod Admin Language Variables
//

// Modules, this replaces the keys used
$lang['Control_Panel'] = 'Ovládací panel';
$lang['Shadow_attachments'] = 'Stínové přílohy';
$lang['Forbidden_extensions'] = 'Zakázané přípony';
$lang['Extension_control'] = 'Nastavení přípon';
$lang['Extension_group_manage'] = 'Nastavení příponových skupin';
$lang['Special_categories'] = 'Zvláštní kategorie';
$lang['Sync_attachments'] = 'Synchronizovat přílohy';
$lang['Quota_limits'] = 'Kvótní omezení';

// Attachments -> Management
$lang['Attach_settings'] = 'Nastavení příloh';
$lang['Manage_attachments_explain'] = 'Zde můžeš změnit hlavní nastavení souborového plug-inu. Pokud stiskneš tlačítko <em>Ověřit nastavení</em>, souborový plug-in provede několik testů, aby se ujistil, že správně funguje. Pokud máš problémy s přenášením souborů, spusť, prosím, tento test a obdržíš detailní chybové hlášení.';
$lang['Attach_filesize_settings'] = 'Nastavení velikosti příloh';
$lang['Attach_number_settings'] = 'Nastavení počtu příloh';
$lang['Attach_options_settings'] = 'Různá nastavení';

$lang['Upload_directory'] = 'Úložný adresář';
$lang['Upload_directory_explain'] = 'Vlož cestu k úložnému adresáři, relativní k tvé instalaci phpBB. Např. vlož <em>files</em> pokud se tvá instalace phpBB nachází na <em>http://www.yourdomain.com/phpBB2</em> a úložný adresář na <em>http://www.yourdomain.com/phpBB2/files</em>';
$lang['Attach_img_path'] = 'Ikonka indikující přílohu v příspěvku';
$lang['Attach_img_path_explain'] = 'Tento obrázek se zobrazí vedle odkazů na soubory příloh v každém jednotlivém příspěvku. Nech toto pole prázdné, pokud žádnou ikonku zobrazit nechceš. Toto nastavení může být anulováno nastavením v ovládacím panelu příponových skupin.';
$lang['Attach_topic_icon'] = 'Ikonka indikující přílohu v tématu';
$lang['Attach_topic_icon_explain'] = 'Tato ikonka se zobrazí u názvu každého tématu, který obsahuje přílohu. Nech toto pole prázdné, pokud žádnou ikonku zobrazit nechceš.';
$lang['Attach_display_order'] = 'Sled zobrazení příloh';
$lang['Attach_display_order_explain'] = 'Zde si můžeš zvlolit sled, ve kterém se seřadí přílohy v příspěvcích a soukromých zprávách. Možnosti jsou: <em>sestupně</em> (nejnovější příloha nahoře) a <em>vzestupně</em> (nejstarší příloha nahoře).';
$lang['Show_apcp'] = 'Zobrazit nový přílohový ovládací panel?';
$lang['Show_apcp_explain'] = 'Zde si můžeš zvolit, zda chceš zobrazovat nově přepracovaný panel pro přikládání souborů k příspěvkům, či zdali chceš zůstat u starého rozhraní. Přesnou představu o tom, co tato volba nabízí, získáš, pokud obě možnosti vyzkoušíš.';

$lang['Max_filesize_attach'] = 'Maximální velikost souboru';
$lang['Max_filesize_attach_explain'] = 'Toto je maximální akceptovatelná velikost přiloženého souboru. Hodnota 0 znamená "neomezeno". Tato kvóta je ale do značné míry ovlivněna i nastavením vašeho serveru. Např. pokud je PHP nakonfigurováno tak, že dovoluje jen nahrání souborů menších než 2 MB, má tato jeho konfigurace vyšší prioritu.';
$lang['Attach_quota'] = 'Přílohová kvóta';
$lang['Attach_quota_explain'] = 'Celková disková kapacita vyhrazená VŠEM souborovým přílohám fóra. Hodnota 0 znamená "neomezeno".';
$lang['Max_filesize_pm'] = 'Maximální celková velikost příloh ve složkách soukromé pošty';
$lang['Max_filesize_pm_explain'] = 'Maximální místo, které mohou přílohy zabírat v každé ze složek soukromých zpráv uživatele/ky. Hodnota 0 znamená "neomezeno".';
$lang['Default_quota_limit'] = 'Implicitní kvótní omezení';
$lang['Default_quota_limit_explain'] = 'Zde můžeš nastavit implicitní kvótní omezení automaticky přiřazovaná nově registrovaným uživatelům/kám nebo uživatelům/kám bez dosud stanoveného kvótního omezení. Možnost "Bez omezení" vypne používání kvót a zohlední jiná nastavení této části ovládacího panelu.';

$lang['Max_attachments'] = 'Maximální počet příloh';
$lang['Max_attachments_explain'] = 'Maximální povolený počet příloh v jednom příspěvku.';
$lang['Max_attachments_pm'] = 'Maximální povolený počet příloh v jedné soukromé zprávě';
$lang['Max_attachments_pm_explain'] = 'Definuje maximální počet příloh, které uživatel/ka může vložit do jedné soukromé zprávy.';

$lang['Disable_mod'] = 'Vypnout souborový plug-in?';
$lang['Disable_mod_explain'] = 'Tato volba je zde hlavně pro případ testování nových šablon a stylů. Vypne všechny funkce souborového plug-inu, ovšem kromě administrátorského panelu.';
$lang['PM_Attachments'] = 'Povolit přílohy v soukromých zprávách?';
$lang['PM_Attachments_explain'] = 'Povolí či zakáže přikládání souborů k soukromým zprávám.';
$lang['Ftp_upload'] = 'Povolit ukládání přes FTP?';
$lang['Ftp_upload_explain'] = 'Povolí nebo zakáže ukládání souborů prostřednictvím FTP protokolu. Pokud jej povolíš, budeš muset vyplnit všechna políčka pro nastavení FTP přístupu a nastavení úložného adresáře již nebude relevantní.';
$lang['Attachment_topic_review'] = 'Chceš, aby se přílohy zobrazovaly v náhledu?';
$lang['Attachment_topic_review_explain'] = 'Pokud tuto volbu povolíš, budou se v náhledovém okně při odpovídání na příspěvky kromě textu předchozích příspěvků zobrazovat i jejich souborové přílohy.';

$lang['Ftp_server'] = 'FTP server';
$lang['Ftp_server_explain'] = 'Sem můžeš napsat buď IP adresu nebo jméno FTP serveru, který chceš pro uložení příloh použít. Pokud ponecháš toto políčko volné, bude použit ten samý server, na kterém phpBB běží. Napiš buď jen čisté jméno serveru (např. ftp.aalab.cz) anebo jen jeho IP adresu (v takovém případě by připojení bylo rychlejší) a nepřidávej žádná lomítka, nebo dokonce předponu <em>ftp://</em>';

$lang['Attach_ftp_path'] = 'Cesta k úložnému adresáři na FTP serveru';
$lang['Attach_ftp_path_explain'] = 'Adresář, do kterého se budou přílohy ukládat. Tento adresář nemusí mít nastavená žádná zvláštní přístupová práva (chmod). Prosím, nepiš sem IP adresu ani jméno FTP serveru, toto políčko slouží pouze k vložení adresářové cesty, jako např. <em>/home/web/uploads</em>';
$lang['Ftp_download_path'] = 'URL adresa úložného adresáře na FTP serveru';
$lang['Ftp_download_path_explain'] = 'Vlož kompletní URL adresu, která odpovídá pozici úložného adresáře na FTP serveru. Prosím, vlož úplnou cestu, např. <em>http://www.aalab.cz/webdesign/upload</em> lomítko na konci, pokud jej nevymažeš ty, bude vymazáno automaticky. Nachází-li se tvůj úložný adresář mimo tvůj nejvyšší WWW adresář, nech toto políčko nevyplněné. V takovém případě, ale nebude přímé fyzické stahování souboru možné.';
$lang['Ftp_passive_mode'] = 'Pasivní režim FTP přenosu';
$lang['Ftp_passive_mode_explain'] = 'PASV příkaz vyžádá na vzdáleném serveru otevření portu pro datové spojení a vrátí adresu tohoto portu. Vzdálený server na tomto portu naslouchá a klient se k němu připojuje.';

$lang['No_ftp_extensions_installed'] = 'Nemůžeš použít FTP režim nahrávání souborů, protože FTP rozšíření není vkompilováno do tvé instalace PHP.';

// Attachments -> Shadow Attachments
$lang['Shadow_attachments_explain'] = 'Tady můžeš vymazat přílohy z příspěvků, pokud dotyčné soubory chybí a také zde můžeš vymazat soubory, které již nejsou připojeny k žádnému z příspěvků. Kliknutím na jméno souboru si jej můžeš prohlédnout nebo stáhnout na svůj počítač. Pokud jméno není aktivní, soubor byl již někdy dříve vymazán.';
$lang['Shadow_attachments_file_explain'] = 'Vymaže všechny soubory, které jsou v úložném adresáři, ale nejsou přiřazeny k žádným příspěvkům.';
$lang['Shadow_attachments_row_explain'] = 'Odstraní z příspěvků všechny přílohy, které odkazují na neexistující soubory.';
$lang['Empty_file_entry'] = 'Soubor nulové velikosti';

// Attachments -> Sync
$lang['Sync_thumbnail_resetted'] = 'Znovu vytvořen náhled na přílohu: %s'; // replace %s with physical Filename
$lang['Attach_sync_finished'] = 'Synchronizace příloh byla dokončena.';

// Extensions -> Extension Control
$lang['Manage_extensions'] = 'Nastavení přípon';
$lang['Manage_extensions_explain'] = 'Zde můžeš pracovat s jednotlivými příponami. Pokud chceš povolit nebo zakázat přikládání souborů s určitou příponou, užij, prosím, panelu pro nastavení příponových skupin.';
$lang['Explanation'] = 'Popis';
$lang['Extension_group'] = 'Příponová skupina';
$lang['Invalid_extension'] = 'Neplatná přípona';
$lang['Extension_exist'] = 'Přípona %s již v seznamu figuruje'; // replace %s with the Extension
$lang['Unable_add_forbidden_extension'] = 'Přípona %s je zakázána, proto nemůže být přidána do seznamu povolených přípon.'; // replace %s with Extension

// Extensions -> Extension Groups Management
$lang['Manage_extension_groups'] = 'Nastavení příponových skupin';
$lang['Manage_extension_groups_explain'] = 'Zde můžeš přidávat, mazat, či měnit nastavení příponových skupin. Můžeš tyto skupiny i dočasně zakázat, přiřadit je k jedné ze zvláštních kategorií, měnit způsob stahování a můžeš každé skupině také přiřadit vlastní ikonku, která se vždy zobrazí u názvu každé přílohy z dané příponové skupiny.';
$lang['Special_category'] = 'Zvláštní kategorie';
$lang['Category_images'] = 'Obrázky';
$lang['Category_stream_files'] = 'Streamované soubory';
$lang['Category_swf_files'] = 'Flashové soubory';
$lang['Allowed'] = 'Povolena';
$lang['Allowed_forums'] = 'Povolené sekce';
$lang['Ext_group_permissions'] = 'Oprávnění příponové skupiny';
$lang['Download_mode'] = 'Způsob stahování';
$lang['Upload_icon'] = 'Ikonka skupiny';
$lang['Max_groups_filesize'] = 'Maximální velikost souboru';
$lang['Extension_group_exist'] = 'Příponová skupina %s již existuje'; // replace %s with the group name
$lang['Collapse'] = '+';
$lang['Decollapse'] = '-';

// Extensions -> Special Categories
$lang['Manage_categories'] = 'Nastavení zvláštních kategorií';
$lang['Manage_categories_explain'] = 'Zde můžeš měnit nastavení některých zvláštních kategorií příponových skupin.';
$lang['Settings_cat_images'] = 'Nastavení zvláštní kategorie: Obrázky';
$lang['Settings_cat_streams'] = 'Nastavení zvláštní kategorie: Streamované soubory';
$lang['Settings_cat_flash'] = 'Nastavení zvláštní kategorie: Flashové soubory';
$lang['Display_inlined'] = 'Zobrazit obrázky?';
$lang['Display_inlined_explain'] = 'Zvol si, chceš-li obrázky přímo zobrazit, nebo má-li se jen vygenerovat odkaz na jejich zobrazení/stažení.';
$lang['Max_image_size'] = 'Maximální rozměry obrázku';
$lang['Max_image_size_explain'] = 'Zde můžeš nastavit maximální povolenou velikost obrázku v pixelech (šířka x výška). Pokud jako obě hodnoty zadáš 0, nebude velikost nijak omezena. U některých obrázků toto nastavení nemusí fungovat, vzhledem k jistým omezením v PHP.';
$lang['Image_link_size'] = 'Hraniční rozměry obrázku';
$lang['Image_link_size_explain'] = 'Pokud tyto rozměry nastavíš (opět šířka x výška v pixelech), bude při překročení jedné z hodnot obrázek zobrazen jako odkaz a nebude vložen přímo. Aby přímě zobrazení fungovalo, musí být ovšem povoleno v jednom z předchozích nastavení. Pokud zadáš do obou políček 0, nebude tato funkce aktivní. U některých obrázků toto nastavení nemusí fungovat, vzhledem k jistým omezením v PHP.';
$lang['Assigned_group'] = 'Tato kategorie byla přiřazena těmto příponovým skupinám';

$lang['Image_create_thumbnail'] = 'Vytvářet náhled?';
$lang['Image_create_thumbnail_explain'] = 'Vždy vytvoří náhled obrázku. Tato volba anuluje takřka všechna ostatní nastavení v této zvláštní kategorii, s výjimkou <em>Maximálních rozměrů obrázku</em>. Povolíš-li tuto možnost, v příspěvku se zobrazí náhled, na který může uživatel/ka kliknout pro otevření obrázku v původní velikosti.<br>Vem ale, prosím, v potaz, že pro využítí této funkce musí být nainstalován program <em>Imagick</em>, anebo, pokud PHP běží v bezpečném režimu, bude použito GD rozšíření. Typ obrázku ale musí být v PHP podporován, jinak nebude tato funkce využita.';
$lang['Image_min_thumb_filesize'] = 'Minimální velikost souboru náhledu';
$lang['Image_min_thumb_filesize_explain'] = 'Jestliže bude velikost vytvořeného náhledu menší než tato hodnota, žádný náhled nebude vytvořen, protože by byl příliš malý.';
$lang['Image_imagick_path'] = '<em>Imagick</em> (úplná cesta k programu)';
$lang['Image_imagick_path_explain'] = 'Zadej cestu k programu <em>Imagick</em>. Obvykle je to <em>/usr/bin/convert</em> (nebo <em>c:/imagemagick/convert.exe</em> ve Windows).';
$lang['Image_search_imagick'] = 'Najít Imagick';

// Extensions -> Forbidden Extensions
$lang['Manage_forbidden_extensions'] = 'Nastavení zakázaných přípon';
$lang['Manage_forbidden_extensions_explain'] = 'Zde můžeš přidávat a mazat položky v seznamu zakázaných přípon. Přípony <em>php, php3</em> a <em>php4</em> jsou zakázány již implicitně z bezpečnostních důvodů a nelze je ze seznamu vymazat.';
$lang['Forbidden_extension_exist'] = 'Přípona %s se již na seznamu zakázaných přípon nachází'; // replace %s with the extension
$lang['Extension_exist_forbidden'] = 'Přípona %s figuruje na seznamu povolených přípon. Musíš ji nejdříve z onoho seznamu vymazat a až pak ji můžeš přidat sem.';  // replace %s with the extension

// Extensions -> Extension Groups Control -> Group Permissions
$lang['Group_permissions_title'] = 'Nastavení oprávnění pro příponovou skupinu: %s'; // Replace %s with the Groups Name
$lang['Group_permissions_explain'] = 'Přidej patřičné položky a nakonec klikni na <em>Zavřít okno</em>. Zde můžeš omezit povolení zvolené příponové skupiny jen na určité sekce (jsou pak vypsány v poli <em>Povolené sekce</em>). Implicitně je každá příponová skupina povolena pro všechny sekce, do kterých mohou uživatelé/ky zasílat příspěvky se souborovými přílohami (tak tomu bylo obvykle ve všech předchozích verzích souborového plug-inu). Jednoduše přidej do seznamu ty sekce, pro které chceš danou příponovou skupinu (a tedy i všechny přípony v ní obsažené) povolit, implicitní hodnota <em>VŠECHNY SEKCE</em> zmizí a nahradí ji zvolené sekce. K původní hodnotě <em>VŠECHNY SEKCE</em> se ale samozřejmě můžeš kdykoli později vrátit vybráním příslušné položky. Pokud založíš novou sekci a máš nastavenu implicitní hodnotu <em>VŠECHNY SEKCE</em>, nic se nezmění - daná příponová skupina bude povolena i v nově založené sekci. Pokud jsi ale povolil/a tuto příponovou skupinu jen pro určité sekce, budeš se sem muset vrátit a novou sekci přidat. Šlo by to lehce zautomatizovat, ale byl/a bys nucen/a editovat mnoho souborů, proto byl dočasně zvolen tento způsob. Nutno zdůraznit, že zde se vždy objeví všechny sekce.';
$lang['Note_admin_empty_group_permissions'] = 'POZNÁMKA:<br>Uživatelé/ky mají sice povoleno v následujících sekcích přikládat soubory k příspěvkům, ale jelikož pro ně nebyla povolena žádná příponová skupina, nebudou moci soubory přikládat. Pokud to zkusí, objeví se jim jen chybové hlášení. V sekcích, jejichž jména následují, bys také měl/a zkontrolovat oprávnění, týkající se příkládání souborových příloh:<br><br>';
$lang['Add_forums'] = 'Seznam sekcí pro přidání';
$lang['Add_selected'] = 'Přidat označené';
$lang['Perm_all_forums'] = 'VŠECHNY SEKCE';

// Attachments -> Quota Limits
$lang['Manage_quotas'] = 'Nastavení přílohových kvótních omezení';
$lang['Manage_quotas_explain'] = 'Zde můžeš přidávat/mazat/měnit kvotní omezení. Tato kvótní omezení můžeš pak přiřadit jednotlivým uživatelům/kám a uživatelským skupinám. Pro přiřazení kvótního omezení nějaké/mu uživateli/ce, musíš přejít do ovládacího panelu pro administraci uživatelů/ek, poté vyber uživatele/ku a v dolní části nalezneš patřičná nastavení. Pro přiřazení kvótního omezení uživatelské skupině, přejdi do ovládacího panelu pro administraci skupin uživatelů/ek, vyber uživatelskou skupinu a obejví se ti dotyčná nastavení. Chčeš-li si dát zobrazit, kteří/é uživatelé/ky a uživatelské skupiny jsou přiřazeny/i k určitému kvótnímu omezení, klikní na \'Zobrazit\' nalevo od popisu kvóty.';
$lang['Assigned_users'] = 'Přiřazení/é uživatelé/ky';
$lang['Assigned_groups'] = 'Přiřazené uživatelské skupiny';
$lang['Quota_limit_exist'] = 'Kvótní omezení %s již existuje.'; // Replace %s with the Quota Description

// Attachments -> Control Panel
$lang['Control_panel_title'] = 'Ovládací panel souborového plug-inu';
$lang['Control_panel_explain'] = 'Zde můžeš pracovat se všemi přílohami a prohlížet je (dle uživatelů/ek, data, počtu shlédnutí/stažení, atp.)';
$lang['File_comment_cp'] = 'Komentář';

// Control Panel -> Search
$lang['Search_wildcard_explain'] = 'Hvězdička (*) nahradí část řetězce při vyhledávání';
$lang['Size_smaller_than'] = 'Velikost přílohy menší než (v bajtech)';
$lang['Size_greater_than'] = 'Velikost přílohy větší než (v bajtech)';
$lang['Count_smaller_than'] = 'Počet stažení/zobrazení je menší než';
$lang['Count_greater_than'] = 'Počet stažení/zobrazení je větší než';
$lang['More_days_old'] = 'Starší než tento počet dní';
$lang['No_attach_search_match'] = 'Nebyly nalezeny žádné přílohy, které by odpovídaly zadaným kritériím';

// Control Panel -> Statistics
$lang['Number_of_attachments'] = 'Celkový počet příloh';
$lang['Total_filesize'] = 'Celkový diskový prostor, který přílohy zabírají';
$lang['Number_posts_attach'] = 'Počet příspěvků s přílohou';
$lang['Number_topics_attach'] = 'Počet témat s přílohou';
$lang['Number_users_attach'] = 'Počet uživatelů/ek, kteří/ré zaslali alespoň jednu přílohu';
$lang['Number_pms_attach'] = 'Celkový počet příloh v soukromých zprávách';

// Control Panel -> Attachments
$lang['Statistics_for_user'] = 'Přílohy uživatele/ky %s'; // replace %s with username
$lang['Size_in_kb'] = 'Velikost (kB)';
$lang['Downloads'] = 'Počet stažení/zobrazení';
$lang['Post_time'] = 'Doba zaslání';
$lang['Posted_in_topic'] = 'Téma';
$lang['Submit_changes'] = 'Uložit změny';

// Sort Types
$lang['Sort_Attachments'] = 'Názvu přílohy';
$lang['Sort_Size'] = 'Velikosti';
$lang['Sort_Filename'] = 'Názvu souboru';
$lang['Sort_Comment'] = 'Komentáře';
$lang['Sort_Extension'] = 'Přípony';
$lang['Sort_Downloads'] = 'Počtu stažení/zobrazení';
$lang['Sort_Posttime'] = 'Doby zaslání';
$lang['Sort_Posts'] = 'Příspěvku';

// View Types
$lang['View_Statistic'] = 'Statistiku';
$lang['View_Search'] = 'Vyhledávání';
$lang['View_Username'] = 'Uživatele/ky';
$lang['View_Attachments'] = 'Přílohy';

// Successfully updated
$lang['Attach_config_updated'] = 'Nové nastavení souborového plug-inu bylo v pořádku uloženo';
$lang['Click_return_attach_config'] = 'Klikni %ssem%s pro návrat do nastavení příloh';
$lang['Test_settings_successful'] = 'Testování proběhlo bez problémů a nastavení se zdá být v pořádku.';

// Some basic definitions
$lang['Attachments'] = 'Přílohy';
$lang['Attachment'] = 'Příloha';
$lang['Extensions'] = 'Přípony';
$lang['Extension'] = 'Přípona';

// Auth pages
$lang['Auth_attach'] = 'Zaslat soubory';
$lang['Auth_download'] = 'Stáhnout soubory';

// Version 2.3.9
$lang['Use_gd2'] = 'Použít GD2 rozšíření';
$lang['Use_gd2_explain'] = 'PHP může být zkompilováno s GD1 či GD2 rozšířením pro práci s obrázky. Pro korektní vytváření náhledů používá souborový plug-in dvě odlišné metody, založené na tvém nastavení zde. Jsou-li náhledy nekvalitní nebo jsou li rozbité, zkus změnit toto nastavení.';
$lang['Attachment_version'] = 'Souborový plug-in, verze %s'; // %s is the version number

?>


lang_faq_attach.php
Kód:
<?php
/***************************************************************************
 *                            lang_faq_attach.php [Czech/conversational]
 *                            ------------------------------------------
 *     begin                : Tue Feb 12 2002
 *     copyright         : (C) 2002 torgeir andrew waterhouse
 *     email            : torgeir.waterhouse@forbrukerradet.no
 *     plug-in version      : 2.3.5
 *     translation          : mik.mik@aalab.cz
 *     www                  : http://www.aalab.cz
 *
 *     $Id: lang_faq_attach.php,v 1.2 2002/08/11 15:37:32 meik Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/
 
// Translation (c) 2002 - 2003 by Robert of www.aalab.cz (mik.mik@atlas.cz)
// Czech / conversational (hovorová čeština)

$faq[] = array("--","Přílohy");

$faq[] = array("Jak připojím k mému příspěvku nějaký soubor?", "Kdykoliv píšete nový příspěvek, máte i možnost připojit k němu obrázek, dokument, nebo nějaký jiný soubor. Formulář pro zaslání nového příspěvku obsahuje i sekci <i>Přidat soubor</i>. Klikněte na tlačítko <i>Procházet...</i> (může se jmenovat i jinak, v závislosti na vašem operačním systému) a otevře se Vám standardní systémový dialog pro volbu souboru. Najděte soubor, který chcete přidat jako přílohu a svou volbu potvrďte. Pokud napíšete něco do kolonky <i>Komentář</i>, tento text bude sloužit jako odkaz na přiložený soubor. Pokud žádný komentář nezadáte, odkazem bude jméno souboru. Můžete přidat souborů hned několik, jednoduše opakováním stejné procedury a to až dokud nedosáhnete maximálního počtu povolených příloh.<br><br>Každý typ souboru (dokument, obrázek, flash animace, atp) má administrátorem nastavenu maximální možnou velikost. Za obsah a následky použití svých příloh nese každý/á uživatel/ka plnou a nepřenosnou zodpovědnost. Administrátorovi a moderátorům/kám je vyhrazeno právo kdykoliv přílohy bez předchozího upozornění mazat.");

$faq[] = array("Jak připojím soubor k již existujícímu příspěvku?", "Najděte daný příspěvek a klikněte na ikonku <i>upravit</i>. Dále postupujte podle instrukcí pro připojení souboru k novému příspěvku. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko pro odeslání příspěvku.");

$faq[] = array("Jak přílohu smažu?", "Pro smazání přílohy dejte <i>upravit</i> daný příspěvek a v seznamu příloh klikněte na tlačítko <i>Smazat přílohu</i> vedle přílohy, kterou chcete vymazat. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko pro odeslání příspěvku.");

$faq[] = array("Jak můžu aktualizovat komentář přílohy?", "Chete-li upravit komentář přílohy, dejte <i>upravit</i> daný příspěvek, v seznamu příloh pozměňte onen komentář a klikněte na sousedící tlačítko <i>Aktualizovat komentář</i>. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko pro odeslání příspěvku.");

$faq[] = array("Mohu přepsat/aktualizovat přílohu?", "Chcte-li přepsat nějaký soubor (třeba jeho novější verzí), upravte příspěvek. Potom postupujte jako při přidávání nového souboru, jen nakonec neklikejte na <i>Připojit soubor</i>, ale klikněte na tlačítko <i>Přepsat novější verzí</i> vedle stávajícího souboru, který chcete přepsat. Pokud se komnentář nemění, není jej třeba znovu zadávat.");

$faq[] = array("Má příloha v příspěvku není. Proč?", "Je možné, že daný typ souboru nebyl dosud povolen administrátorem fóra. Proto není momentálně tento soubor dostupný. Také je možné, že Vaše příloha byla smazána administrátorem nebo některým/ou z moderátorů/ek. Pro bližší informace, kontaktujte je.");

$faq[] = array("Proč nemůžu připojovat k mým příspěvkům soubory?", "V některých sekcích může být tato možnost přístupná jen některým uživatelům/kám (např. jen registrovaným) nebo jejich skupinám. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra pro bližší vysvětlení.");

$faq[] = array("Myslím, že mám potřebná oprávnění, a přesto nemůžu připojovat soubory. Proč?", "Diskový prostor vyhrazený všem přílohám na fóru je omezený. Pokud je tento prostor naplněn, nejen Vy, ale ani žádný/á jiný/á uživatel/ka nemůžete soubory přikládat. Stejně tak existuje celá řada dalších omezení (maximální velikost pro daný typ souboru, oprávnění platná jen pro určité sekce, atp) nastavená administrátorem fóra. Bližší informace byste měl/a obdržet v chybovém hlášení po neúspěšném pokusu o přidání přílohy. Pokud se žádné takovéto hlášení neobjevuje, kontaktujte, prosím, administrátora fóra.");

$faq[] = array("Proč nemůžu mazat přílohy?", "V některých sekcích může být tato možnost přístupná jen některým uživatelům/kám (např. jen registrovaným) nebo jejich skupinám. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra pro bližší vysvětlení.");

$faq[] = array("Proč nikde nevidím žádné přílohy?", "V některých sekcích může být tato možnost přístupná jen některým uživatelům/kám (např. jen registrovaným) nebo jejich skupinám. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra pro bližší vysvětlení.");

$faq[] = array("Koho mám kontaktovat v případě, že fórum obsahuje ilegální přílohy?", "Měli byste kontaktovat administrátora tohoto fóra. Když ho nemůžete najít, zkuste nejprve kontaktovat moderátora fóra a přeptejte se na kontakt.");


?>


lang_main_attach.php
Kód:
<?php
/***************************************************************************
 *                            lang_main_attach.php [Czech]
 *                            -------------------------------------------
 *     begin                : Thu Feb 07 2002
 *     copyright          : (C) 2002 Meik Sievertsen
 *     email                :  acyd.burn@gmx.de
 *     plug-in version  :  2.3.13
 *     translation         : mik.mik@aalab.cz
 *                               rorda@centrum.cz
 *     www                  : http://churchyard.czechian.net
 *
 *     $Id: lang_main_attach.php,v 1.27 2003/01/16 11:11:56 acydburn Exp $
 *
 ****************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *   (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

// Translation (c) 2002 - 2003 by Robert of www.aalab.cz (mik.mik@atlas.cz)
// Czech / conversational (hovorová čeština)
// Translation revised and modified by rorda@centrum.cz (c) 2005
// (opravy a převod z hovorové češtiny)

//
// Attachment Mod Main Language Variables
//

// Auth Related Entries
$lang['Rules_attach_can'] = "<b>Můžete</b> k příspěvkům připojovat soubory";
$lang['Rules_attach_cannot'] = "<b>Nemůžete</b> připojovat soubory k příspěvkům";
$lang['Rules_download_can'] = "<b>Můžete</b> stahovat a prohlížet přiložené soubory";
$lang['Rules_download_cannot'] = "<b>Nemůžete</b> stahovat ani prohlížet přiložené soubory";
$lang['Sorry_auth_view_attach'] = "Promiňte, ale nemáte oprávnění pro zobrazení nebo stažení tohoto souboru!";

// Viewtopic -> Display of Attachments
$lang['Description'] = 'Komentář'; // used in Administration Panel too...
$lang['Downloaded'] = 'Staženo';
$lang['Download'] = 'Stáhnout'; // this Language Variable is defined in lang_admin.php too, but we are unable to access it from the main Language File
$lang['Filesize'] = 'Velikost';
$lang['Viewed'] = 'Zobrazeno';
$lang['Download_number'] = '%d krát'; // replace %d with count
$lang['Extension_disabled_after_posting'] = "Přípona '%s' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný."; // used in Posts and PM's, replace %s with mime type

// Posting/PM -> Initial Display
$lang['Attach_posting_cp'] = "Přílohy";
$lang['Attach_posting_cp_explain'] = "<table cellspacing=2 width=100%><tr><td class=gensmall vxalign=top width=1><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Kliknutím na tlačítko <i>Připojit soubor</i> se otevře panel pro přidání nové souborové přílohy.</td></tr><tr><td class=gensmall vxalign=top><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Kliknutím na tlačítko <i>Seznam příloh</i> se otevře seznam aktuálních příloh, které můžete mazat i upravovat.</td></tr><tr><td class=gensmall vxalign=top><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Chcete-li přepsat některý ze souborů (třeba jeho novější verzí), klikněte na obě dvě tlačítka. Potom postupujte jako při přikládání nového souboru, jen nakonec neklikejte na tlačítko <i>Připojit soubor</i>, ale klikněte na tlačítko <i>Přepsat novější verzí</i> u stávajícího souboru, který chcete přepsat. Pokud se komentář nemění, není jej třeba znovu zadávat.</td></tr></table>";

// Posting/PM -> Posting Attachments
$lang['Add_attachment'] = "Připojit soubor";
$lang['Add_attachment_title'] = "Připojit soubor";
$lang['Add_attachment_explain'] = "<table cellspacing=2 width=100%><tr><td class=gensmall vxalign=top width=1><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Pokud žádný soubor přikládat nechcete, nechte tato pole prázdná.</td></tr><tr><td class=gensmall vxalign=top><b>&middot;</b></td><td class=gensmall vxalign=top>Chcete-li přepsat některý ze souborů (třeba jeho novější verzí), postupujte jako při přikládání nového souboru, jen nakonec neklikejte na tlačítko <i>Připojit soubor</i>, ale klikněte na tlačítko <i>Přepsat novější verzí</i> u stávajícího souboru, který chcete přepsat. Pokud se komentář nemění, není jej třeba znovu zadávat.</td></tr>";
$lang['File_name'] = "Soubor";
$lang['File_comment'] = "Komentář";

// Posting/PM -> Posted Attachments
$lang['Posted_attachments'] = "Seznam příloh";
$lang['Options'] = "Možnosti";
$lang['Update_comment'] = "Aktualizovat komentář";
$lang['Delete_attachments'] = "Smazat přílohy";
$lang['Delete_attachment'] = "Smazat přílohu";
$lang['Delete_thumbnail'] = "Smazat náhled";
$lang['Upload_new_version'] = "Přepsat novější verzí";

// Errors -> Posting Attachments
$lang['Invalid_filename'] = "%s není platné jméno souboru"; // replace %s with given filename
$lang['Attachment_php_size_na'] = "Soubor je příliš velký.<br>Nemohu zjistit maximální definovanou velikost souboru v PHP konfiguraci.";
$lang['Attachment_php_size_overrun'] = "Soubor je příliš velký.<br>Maximální povolená velikost je: %dMB.<br>Tato velikost je determinována konfigurací PHP a nikoliv administrátorem tohoto fóra."; // replace %d with ini_get('upload_max_filesize')
$lang['Disallowed_extension'] = "Přípona %s dosud nebyla povolena!"; // replace %s with extension (e.g. .php)
$lang['Disallowed_extension_within_forum'] = 'Přípona %s dosud nebyla v této sekci povolena!'; // replace %s with the Extension
$lang['Attachment_too_big'] = "Soubor je příliš velký.<br />Maximální povolená velikost je: %d%s."; // replace %d with maximum file size, %s with size var
$lang['Attach_quota_reached'] = "Promiňte, ale celkový diskový prostor vyhrazený všem přílohám všech uživatelů byl už vyčerpán. Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte administrátora fóra.";
$lang['Too_many_attachments'] = "Tento soubor již nemůže být přidán, jeden příspěvek totiž nemůže obsahovat více jak %d příloh(-y)."; // replace %d with maximum number of attachments
$lang['Error_imagesize'] = "Obrázek nesmí být širší než %d bodů nebo vyšší než %d bodů.";
$lang['General_upload_error'] = "Chyba přenosu: Není možné zapisovat do %s. Kontaktujte, prosím, administrátora."; // replace %s/k with local path

$lang['Error_empty_add_attachbox'] = "Pro přidání souboru je třeba vyplnit všechna potřebná pole.";
$lang['Error_missing_old_entry'] = "Není možné aktualizovat přílohu, původní příloha nebyla nalezena.";

// Errors -> PM Related
$lang['Attach_quota_sender_pm_reached'] = "Promiňte, ale maximální povolená délka souborů v soukromých zprávách byla překročena. Prosím, smažte některé ze starších příloh vašich přijatých/odeslaných soukromých zpráv.";
$lang['Attach_quota_receiver_pm_reached'] = "Promiňte, ale uživatel, kterému chcete poslat soukromou zprávu s přílohou, překročil maximální povolenou délku souborů '%s' v soukromých zprávách. Upozorněte jej, ať smaže některé ze starších příloh svých přijatých/odeslaných soukromých zpráv.";

// Errors -> Download
$lang['No_attachment_selected'] = "Je třeba nejdříve zvolit přílohu, kterou chcete zobrazit nebo stáhnout.";
$lang['Error_no_attachment'] = "Zvolená příloha již neexistuje.";

// Delete Attachments
$lang['Confirm_delete_attachments'] = "Opravdu chcete smazat tyto přílohy?";
$lang['Deleted_attachments'] = "Označené přílohy byly úspěšně smazány.";
$lang['Error_deleted_attachments'] = "Chyba: Tyto přílohy nemohou být smazány. Kontaktujte, prosím, administrátora fóra.";
$lang['Confirm_delete_pm_attachments'] = "Opravdu chcete smazat všechny přílohy této soukromé zprávy?";

// General Error Messages
$lang['Attachment_feature_disabled'] = "Funkce pro přikládání souborů k příspěvkům byla dočasně vypnuta.";

$lang['Directory_does_not_exist'] = "Adresář \'%s\' buď neexistuje, nebo nemůže být nalezen."; // replace %s with directory
$lang['Directory_is_not_a_dir'] = "Prosím, ověřte, jestli je \'%s\' opravdu adresář."; // replace %s with directory
$lang['Directory_not_writeable'] = "Do adresáře \'%s\' není možné zapisovat."; // replace %s with directory

$lang['Ftp_error_connect'] = "Spojení k FTP serveru \'%s\' se nezdařilo. Prosím, ověřte nastavení.";
$lang['Ftp_error_login'] = "Přihlášení k FTP serveru se nezdařilo. Uživatelské jméno \'%s\' nebo heslo není správné. Prosím, ověřte zadané nastavení.";
$lang['Ftp_error_path'] = "Vzdálený FTP adresář nebyl nalezen: \'%s\'. Prosím, ověřte zadané nastavení.";
$lang['Ftp_error_upload'] = "Nebyl povolen přístup k vzdálenému FTP adresáři \'%s\'. Prosím, ověřte zadané nastavení.";
$lang['Ftp_error_delete'] = "Není možné mazat soubory ve vzdáleném FTP adresáři \'%s\'. Prosím, ověřte zadané nastavení.<br>Další vysvětlení tohoto problému je, že tato příloha již neexistuje. Prosím, ověřte stínové přílohy v panelu administrátora.";
$lang['Ftp_error_pasv_mode'] = 'Nelze vypnout/zapnout pasivní režim FTP přenosu.';

// Attach Rules Window
$lang['Rules_page'] = 'Pravidla pro přípony';
$lang['Attach_rules_title'] = 'Povolené skupiny přípon a jejich velikost';
$lang['Group_rule_header'] = '%s -> Maximální povolená velikost: %s'; // Replace first %s with Extension Group, second one with the Size STRING
$lang['Allowed_extensions_and_sizes'] = 'Povolené přípony a jejich velikost';
$lang['Note_user_empty_group_permissions'] = 'POZNÁMKA:<br>Máte sice povoleno přikládat soubory k příspěvkům v této sekci, nicméně v této konkrétní sekci nebyla povolena žádná skupina přípon, není tedy možné přikládat soubory. Pokud to zkusíte, objeví se vám jen chybové hlášení.';

// Quota Variables
$lang['Upload_quota'] = 'Přílohy';
$lang['Pm_quota'] = 'Soukromé zprávy';
$lang['User_upload_quota_reached'] = 'Promiňte, ale přesáhl jste maximální povolenou kvótu pro přikládání souborových příloh. Tato kvóta činí ve vašem případě %d %s'; // replace %d with Size, %s with Size Lang (MB for example)

// User Attachment Control Panel
$lang['User_acp_title'] = 'Nastavení';
$lang['UACP'] = 'Uživatelský ovládací panel souborových příloh';
$lang['User_uploaded_profile'] = 'Využito: %s';
$lang['User_quota_profile'] = 'Kvóta: %s';
$lang['Upload_percent_profile'] = '%d%% z povolené kvóty';

// Common Variables
$lang['Bytes'] = "Bajtů";
$lang['KB'] = "kB";
$lang['MB'] = "MB";
$lang['Attach_search_query'] = "Hledat přílohy";
$lang['Test_settings'] = "Ověřit nastavení";
$lang['Not_assigned'] = "Nepřiřazeno";
$lang['No_file_comment_available'] = "Komentář není dostupný";
$lang['Attachbox_limit'] = 'Schránka příloh je zaplněna <br>z %d%%';
$lang['No_quota_limit'] = 'Bez omezení';
$lang['Unlimited'] = 'Neomezeno';

?>


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 40 TB USB | 31,5" 4K LCD EIZO FlexScan EV3237 & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
 [ Príspevkov: 2 ] 


PREKLAD: Attachment Mod SK + CZPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Attachment Mod

v Redakčné systémy

0

1165

22.11.2005 21:24

MS FRANKY

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Download Mod

v Redakčné systémy

7

5077

29.09.2007 16:20

luky133

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Album mod SK

v Redakčné systémy

0

1992

29.01.2007 16:09

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Medal mod SK

v Redakčné systémy

0

2606

05.03.2007 19:12

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Album MOD CZ

v Redakčné systémy

1

3923

12.11.2006 17:01

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Album MOD SK

v Redakčné systémy

0

2136

12.11.2006 17:07

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Guestbook Mod SK

v Redakčné systémy

1

4584

22.01.2007 17:53

Tom@S

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Reputation mod SK

v Redakčné systémy

1

2221

04.02.2007 0:32

Tom@S

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Smiling MOD CZ

v Redakčné systémy

0

2833

12.11.2006 16:50

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: CASH MOD SK

v Redakčné systémy

0

442

30.11.2006 19:35

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Mod UploadPic CZ

v Redakčné systémy

0

2236

29.01.2007 16:06

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Lottery Mod SK

v Redakčné systémy

1

2043

07.02.2007 20:45

jizzy

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Mod UploadPic CZ

v Redakčné systémy

0

2348

12.11.2006 16:50

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Cash MOD SK

v Redakčné systémy

6

3320

15.04.2007 14:26

BigSnake353

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: DB Maintenance Mod CZ

v Redakčné systémy

0

2984

12.11.2006 16:56

JanoF

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PREKLAD: Custom Profile Fields MOD

v Redakčné systémy

0

437

03.12.2006 12:03

JanoF© 2005 - 2020 PCforum, edited by JanoF