[ Príspevok: 1 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 06.06.07
Prihlásený: 28.04.16
Príspevky: 84
Témy: 9 | 9
NapísalOffline : 30.04.2010 0:07 | Kontrola logu

ESS 4 mi našiel vír Olmarik.RF na C:\windows\system32\drivers\atapi.sys. Je v karanténe a vyliečený. Neviem či niečo nestihol infikovať, tak preto by som poprosila o kontrolu logu. Skúsila som kontrolu cez web. stránku. Súbor O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft WinUpdate] C:\WINDOWS.0\system32\msupdte.exe vyšiel s popisom "nasty" a neviem čo s tým.
Ďakujem

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 0:07:35, on 30. 4. 2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe
C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS.0\system32\services.exe
C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS.0\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS.0\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS.0\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
C:\WINDOWS.0\System32\PAStiSvc.exe
C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS.0\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS.0\system32\RUNDLL32.EXE
C:\program files\microcom\adsl deskporte usb\CnxDslTb.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program Files\ASUS\Six Engine\SixEngine.exe
C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe
C:\WINDOWS.0\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe
C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
C:\WINDOWS.0\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe
C:\Program Files\Driver Fetch\2.3.0.5\DriverFetch.exe
C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe
C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe
C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CS4\Bridge.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
C:\Program Files\PIXELA\ImageMixer3\HDDCameraMonitor.exe
C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\WINDOWS.0\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS.0\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdm2.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [AlwaysReady Power Message APP] ARPWRMSG.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS.0\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "c:\program files\microcom\adsl deskporte usb\CnxDslTb.exe" "Microcom\ADSL DeskPorte USB"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [Six Engine] "C:\Program Files\ASUS\Six Engine\SixEngine.exe" -r
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\CZ\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=051110 serial=DR12WRX-1910165-RDL lang=CZ
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft WinUpdate] C:\WINDOWS.0\system32\msupdte.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS.0\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [USBToolTip] C:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Driver Fetch] "C:\Program Files\Driver Fetch\2.3.0.5\DriverFetch.exe" --start-trayed
O4 - HKLM\..\Run: [Start WingMan Profiler] C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe /noui
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeBridge] "C:\Program Files\Adobe\Adobe Bridge CS4\Bridge.exe" -stealth
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS.0\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')
O4 - S-1-5-18 Startup: Total Comander.lnk = C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - .DEFAULT Startup: Total Comander.lnk = C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Total Comander.lnk = C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
O4 - Global Startup: ImageMixer HDD Camera Monitor.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Download video with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Prevziať pomocou FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Prevziať video pomocou FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Prevziať vybrané pomocou FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Prevziať všetko pomocou FDM - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm
O9 - Extra button: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Grab and Drag - {000002a3-84fe-43f1-b958-f2c3ca804f1a} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype add-on for Internet Explorer - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS.0\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6985A655-35BC-4323-9621-222EA120FB5C}: NameServer = 195.146.132.58 195.146.128.62
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.0\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS.0\System32\PAStiSvc.exe


 [ Príspevok: 1 ] 


Kontrola loguPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

2

417

28.08.2008 14:00

yaJohny

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu

v Antivíry a antispywary

2

404

09.03.2008 18:47

Mandy

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

10

1314

02.01.2010 19:04

kontingent

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

11

615

05.01.2008 11:00

feldino

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu

v Antivíry a antispywary

3

577

16.11.2007 22:12

Rbot

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

3

506

30.12.2007 15:36

Seto

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola LOGu

v Antivíry a antispywary

1

459

23.09.2008 16:03

dedko45

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu.

v Antivíry a antispywary

0

343

01.09.2008 20:02

tinozv

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola LOGU

v Antivíry a antispywary

19

643

30.07.2012 19:01

personal compuper

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

11

372

11.06.2008 20:54

markus.22

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

4

341

07.01.2008 12:22

Peterson

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu

v Antivíry a antispywary

0

331

10.03.2008 4:33

PE1987

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

20

1002

28.02.2008 20:48

pepek.namornik

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

0

238

31.10.2012 16:33

Royksopp

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

11

785

25.08.2007 20:26

Rbot

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

3

440

22.02.2009 16:38

bayo15© 2005 - 2018 PCforum, edited by JanoF