[ Príspevok: 1 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Kontrola Logu.

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 337
Témy: 50 | 50
Bydlisko: Zvolen
NapísalOffline : 01.09.2008 20:02 | Kontrola Logu.

Je podla vás LOG čistý??


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:59:28, on 31. 8. 2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\vVX3000.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe
C:\Program Files (x86)\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files (x86)\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files (x86)\APC\APC PowerChute Personal Edition\apcsystray.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files (x86)\ICQ6\ICQ.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\Martin Tuhársky\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Pomocník pri prihlasovaní v sieti Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files (x86)\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinFastDTV] "C:\Program Files (x86)\WinFast\WFDTV\DTVSchdl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ArcSoft Connection Service] "C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACDaemon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files (x86)\WinFast\WFDTV\WFWIZ.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: APC UPS Status.lnk = ?
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files (x86)\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Pridať do blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Pridať do blogu v programe Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files (x86)\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files (x86)\ICQ6\ICQ.exe
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: APC UPS Service - American Power Conversion Corporation - C:\Program Files (x86)\APC\APC PowerChute Personal Edition\mainserv.exe
O23 - Service: Plánovač automatické aktualizace LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\Windows\SysWOW64\drivers\pclepci.sys
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~2\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 10450 bytes


_________________
NOTEBOOK:Toshiba Portege Z930/14C
 [ Príspevok: 1 ] 


Kontrola Logu.Podobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

2

417

28.08.2008 14:00

yaJohny

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu

v Antivíry a antispywary

2

404

09.03.2008 18:47

Mandy

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

10

1314

02.01.2010 19:04

kontingent

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

11

615

05.01.2008 11:00

feldino

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu

v Antivíry a antispywary

3

577

16.11.2007 22:12

Rbot

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

3

506

30.12.2007 15:36

Seto

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

3

440

22.02.2009 16:38

bayo15

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola LOGU

v Antivíry a antispywary

19

643

30.07.2012 19:01

personal compuper

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

11

372

11.06.2008 20:54

markus.22

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

4

340

07.01.2008 12:22

Peterson

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola Logu

v Antivíry a antispywary

0

331

10.03.2008 4:33

PE1987

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola logu

v Antivíry a antispywary

20

1002

28.02.2008 20:48

pepek.namornik

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

0

237

31.10.2012 16:33

Royksopp

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

0

636

30.04.2010 0:07

maminkask

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Kontrola logu

v Antivíry a antispywary

11

785

25.08.2007 20:26

Rbot

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kontrola LOGu

v Antivíry a antispywary

1

459

23.09.2008 16:03

dedko45© 2005 - 2018 PCforum, edited by JanoF