Možnosti

Budúcnosť niekoľko tisíc rokov dopredu alebo čudná veštica