[ Príspevkov: 4 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.09.07
Prihlásený: 20.03.11
Príspevky: 64
Témy: 28 | 28
NapísalOffline : 17.08.2010 20:34 | Zdvojenie uploadu

Zdravím páni, mám problém s jedným php skriptom. Mám skript na pridávanie downloadov ktorý obsahuje aj upload jedného súboru, no a ja potrebujem aby sa dali uploatovať 2 súbory.
Súbor sa ukladá do adresára na servery a url sa ukladá do db. Premena uploadu je $download_file. A ten druhý upload by mohol byť $download_screen.
Bol by niekto taký dobrý a pomohol by mi?
Skript vyzerá takto: (Je to php-fusion v 7,1)

Kód:
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2010 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: downloads.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "../maincore.php";
require_once THEMES."templates/admin_header.php";
require_once INCLUDES."html_buttons_include.php";
include LOCALE.LOCALESET."admin/downloads.php";

if (!checkrights("D") || !defined("iAUTH") || $_GET['aid'] != iAUTH) { redirect("../index.php"); }

if (isset($_GET['status']) && !isset($message)) {
   if ($_GET['status'] == "sn") {
      $message = $locale['410'];
   } elseif ($_GET['status'] == "su") {
      $message = $locale['411'];
   } elseif ($_GET['status'] == "se") {
      $message = $locale['413']."<br />\n<span class='small'>";
      if ($_GET['error'] == 0) { $message .= $locale['417']."</span>"; }
      elseif ($_GET['error'] == 1) { $message .= $locale['414']."</span>"; }
      elseif ($_GET['error'] == 2) { $message .= sprintf($locale['415'], parsebytesize($settings['download_max_b']))."</span>"; }
      elseif ($_GET['error'] == 3) { $message .= sprintf($locale['416'], str_replace(',', ' ', $settings['download_types']))."</span>"; }
      elseif ($_GET['error'] == 4) { $message .= $locale['418']."</span>"; }
   } elseif ($_GET['status'] == "del") {
      $message = $locale['412'];
   }
   if ($message) { echo "<div id='close-message'><div class='admin-message'>".$message."</div></div>\n"; }
}

$result = dbcount("(download_cat_id)", DB_DOWNLOAD_CATS);
if (!empty($result)) {
   if ((isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "delete") && (isset($_GET['download_id']) && isnum($_GET['download_id']))) {
      $result = dbquery("SELECT download_file FROM ".DB_DOWNLOADS." WHERE download_id='".$_GET['download_id']."'");
      if (dbrows($result)) {
         $data = dbarray($result);
         if (!empty($data['download_file']) && file_exists(DOWNLOADS.$data['download_file'])) {
            @unlink(DOWNLOADS.$data['download_file']);
         }
         $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_DOWNLOADS." WHERE download_id='".$_GET['download_id']."'");
      }
      redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&download_cat_id=".intval($_GET['download_cat_id'])."&status=del");
   } elseif (isset($_POST['save_download'])) {
      $error = 0;
      $download_title = stripinput($_POST['download_title']);
      $download_description = addslash($_POST['download_description']);
      $download_filesize = stripinput($_POST['download_filesize']);
      if (isset($_POST['del_upload']) && isset($_GET['download_id']) && isnum($_GET['download_id'])) {
         $result = dbquery("SELECT download_file FROM ".DB_DOWNLOADS." WHERE download_id='".$_GET['download_id']."'");
         if (dbrows($result)) {
            $data = dbarray($result);
            if (!empty($data['download_file']) && file_exists(DOWNLOADS.$data['download_file'])) {
               @unlink(DOWNLOADS.$data['download_file']);
            }
         }
         $download_file = "";
      } elseif (!empty($_FILES['download_file']['name']) && is_uploaded_file($_FILES['download_file']['tmp_name'])) {
         $download_url = "";
         $valid_ext = explode(",", $settings['download_types']);
         $file = $_FILES['download_file'];
         $file_name = str_replace(" ", "_", strtolower(substr($file['name'], 0, strrpos($file['name'], "."))));
         $file_ext = strtolower(strrchr($file['name'],"."));
         $target_folder = DOWNLOADS;
         if (!preg_match("/^[-0-9A-Z_\.\[\]]+$/i", $file_name)) {
            // Invalid file name
            $error = 1;
         } elseif ($file['size'] > $settings['download_max_b']){
            // Invalid file size
            $error = 2;
         } elseif (!in_array($file_ext, $valid_ext)) {
            // Invalid file extension
            $error = 3;
         } else {
            if (file_exists($target_folder.$file_name.$file_ext)) {
               $i = 1; $file_name_2 = $file_name;
               while (file_exists($target_folder.$file_name_2.$file_ext)) {
                  $file_name_2 = $file_name."_".$i;
                  $i++;
               }
               $file_name = $file_name_2;
            }
            move_uploaded_file($file['tmp_name'], $target_folder.$file_name.$file_ext);
            chmod($target_folder.$file_name.$file_ext, 0644);
            $download_file = $file_name.$file_ext;
            if (isset($_POST['calc_upload'])) {
               $download_filesize = parsebytesize($file['size']);
            }
         }
      } elseif ((isset($_POST['download_url']) && $_POST['download_url'] != "")  || isset($_POST['download_file'])) {
         $download_url = (isset($_POST['download_url']) ? stripinput($_POST['download_url']) : "");
         $download_file = (isset($_POST['download_file']) ? $_POST['download_file'] : "");
      } else {
         $error = 4;
      }
      $download_cat = intval($_POST['download_cat']);
      $download_license = stripinput($_POST['download_license']);
      $download_os = stripinput($_POST['download_os']);
      $download_version = stripinput($_POST['download_version']);
      if ($download_title && $error == 0) {
         if ((isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "edit") && (isset($_GET['download_id']) && isnum($_GET['download_id']))) {
            $download_datestamp = isset($_POST['update_datestamp']) ? ", download_datestamp='".time()."'" : "";
            $result = dbquery("UPDATE ".DB_DOWNLOADS." SET download_title='$download_title', download_description='$download_description', download_url='$download_url', download_file='$download_file', download_cat='$download_cat', download_license='$download_license', download_os='$download_os', download_version='$download_version', download_filesize='$download_filesize'".$download_datestamp." WHERE download_id='".$_GET['download_id']."'");
            redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&download_cat_id=".$download_cat."&status=su");
         } else {
            $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_DOWNLOADS." (download_title, download_description, download_url, download_file, download_cat, download_license, download_os, download_version, download_filesize, download_datestamp, download_count) VALUES ('$download_title', '$download_description', '$download_url', '$download_file', '$download_cat', '$download_license', '$download_os', '$download_version', '$download_filesize', '".time()."', '0')");
            redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&download_cat_id=".$download_cat."&status=sn");
         }
      } else {
         redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&status=se&error=$error");
      }
   }
   if ((isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "edit") && (isset($_GET['download_id']) && isnum($_GET['download_id']))) {
      $result = dbquery("SELECT download_title, download_description, download_url, download_file, download_cat, download_license, download_os, download_version, download_filesize FROM ".DB_DOWNLOADS." WHERE download_id='".$_GET['download_id']."'");
      if (dbrows($result)) {
         $data = dbarray($result);
         $download_title = $data['download_title'];
         $download_description = stripinput($data['download_description']);
         $download_url = $data['download_url'];
         $download_file = $data['download_file'];
         $download_license = $data['download_license'];
         $download_os = $data['download_os'];
         $download_version = $data['download_version'];
         $download_filesize = $data['download_filesize'];
         $formaction = FUSION_SELF.$aidlink."&amp;action=edit&amp;download_cat_id=".$data['download_cat']."&amp;download_id=".$_GET['download_id'];
         opentable($locale['401']);
      } else {
         redirect(FUSION_SELF.$aidlink);
      }
   } else {
      $download_title = "";
      $download_description = "";
      $download_url = "";
      $download_file = "";
      $download_license = "";
      $download_os = "";
      $download_version = "";
      $download_filesize = "";
      $formaction = FUSION_SELF.$aidlink;
      opentable($locale['400']);
   }
   $editlist = ""; $sel = "";
   $result2 = dbquery("SELECT download_cat_id, download_cat_name FROM ".DB_DOWNLOAD_CATS." ORDER BY download_cat_name");
   if (dbrows($result2) != 0) {
      while ($data2 = dbarray($result2)) {
         if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "edit") { $sel = ($data['download_cat'] == $data2['download_cat_id'] ? " selected='selected'" : ""); }
         $editlist .= "<option value='".$data2['download_cat_id']."'$sel>".$data2['download_cat_name']."</option>\n";
      }
   }
   echo "<form id='inputform' method='post' action='".$formaction."' enctype='multipart/form-data'>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='460' class='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['420']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='download_title' value='".$download_title."' class='textbox' style='width:380px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td valign='top' width='80' class='tbl'>".$locale['421']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><textarea name='download_description' cols='60' rows='5' class='textbox' style='width:380px;'>".$download_description."</textarea></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td class='tbl'></td><td class='tbl'>\n";
   echo display_html("inputform", "download_description", true)."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['422']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='download_url' value='".$download_url."' class='textbox' style='width:380px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl' valign='top'>".$locale['430']."</td>\n<td class='tbl' valign='top'>\n";
   if (!empty($download_file)) {
      echo "<a href='".DOWNLOADS.$download_file."'>".DOWNLOADS.$download_file."</a><br />\n";
      echo "<label><input type='checkbox' name='del_upload' value='1' /> ".$locale['431']."</label>\n";
      echo "<input type='hidden' name='download_file' value='".$download_file."' />";
   } else {
      echo "<input type='file' name='download_file' class='textbox' style='width:150px;' /><br />\n";
      echo sprintf($locale['433'], parsebytesize($settings['download_max_b']), str_replace(',', ' ', $settings['download_types']))."<br />\n";
      echo "<label><input type='checkbox' name='calc_upload' id='calc_upload' value='1' /> ".$locale['432']."</label>\n";
   }
   echo "</td>\n</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['423']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><select name='download_cat' class='textbox'>\n".$editlist."</select></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['424']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='download_license' value='".$download_license."' class='textbox' style='width:150px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['425']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='download_os' value='".$download_os."' class='textbox' style='width:150px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['426']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='download_version' value='".$download_version."' class='textbox' style='width:150px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td width='80' class='tbl'>".$locale['427']."</td>\n";
   echo "<td class='tbl'><input type='text' name='download_filesize' id='download_filesize' value='".$download_filesize."' class='textbox' style='width:150px;' /></td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' colspan='2' class='tbl'>";
   if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "edit") {
      echo "<label><input type='checkbox' name='update_datestamp' value='1' /> ".$locale['429']."</label><br /><br />\n";
   }
   echo "<input type='submit' name='save_download' value='".$locale['428']."' class='button' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n</form>\n";
   closetable();

   opentable($locale['402']);
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='400' class='center'>\n";
   $result = dbquery("SELECT download_cat_id, download_cat_name FROM ".DB_DOWNLOAD_CATS." ORDER BY download_cat_name");
   if (dbrows($result)) {
      echo "<tr>\n";
      echo "<td class='tbl2'>".$locale['440']."</td>\n";
      echo "<td align='right' class='tbl2'>".$locale['441']."</td>\n";
      echo "</tr>\n<tr>\n";
      echo "<td colspan='2' height='1'></td>\n";
      echo "</tr>\n";
      while ($data = dbarray($result)) {
         if (!isset($_GET['download_cat_id']) || !isnum($_GET['download_cat_id'])) { $_GET['download_cat_id'] = 0; }
         if ($data['download_cat_id'] == $_GET['download_cat_id']) { $p_img = "off"; $div = ""; } else { $p_img = "on"; $div = "style='display:none'"; }
         echo "<tr>\n";
         echo "<td class='tbl2'>".$data['download_cat_name']."</td>\n";
         echo "<td class='tbl2' align='right'><img src='".get_image("panel_$p_img")."' name='b_".$data['download_cat_id']."' alt='' onclick=\"javascript:flipBox('".$data['download_cat_id']."')\" /></td>\n";
         echo "</tr>\n";
         $result2 = dbquery("SELECT download_id, download_title, download_url, download_file FROM ".DB_DOWNLOADS." WHERE download_cat='".$data['download_cat_id']."' ORDER BY download_title");
         if (dbrows($result2) != 0) {
            echo "<tr>\n<td colspan='2'>\n";
            echo "<div id='box_".$data['download_cat_id']."'".$div.">\n";
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n";
            while ($data2 = dbarray($result2)) {
               if (!empty($data2['download_file']) && file_exists(DOWNLOADS.$data2['download_file'])) {
                  $download_url = DOWNLOADS.$data2['download_file'];
               } elseif (!strstr($data2['download_url'],"http://") && !strstr($data2['download_url'],"../")) {
                  $download_url = BASEDIR.$data2['download_url'];
               } else {
                  $download_url = $data2['download_url'];
               }
               echo "<tr>\n<td class='tbl'><a href='$download_url' target='_blank'>".$data2['download_title']."</a></td>\n";
               echo "<td align='right' width='100' class='tbl'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&amp;action=edit&amp;download_cat_id=".$data['download_cat_id']."&amp;download_id=".$data2['download_id']."'>".$locale['442']."</a> -\n";
               echo "<a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&amp;action=delete&amp;download_cat_id=".$data['download_cat_id']."&amp;download_id=".$data2['download_id']."' onclick=\"return confirm('".$locale['460']."');\">".$locale['443']."</a></td>\n";
               echo "</tr>\n";
            }
            echo "</table>\n</div>\n</td>\n</tr>\n";
         }
      }
      echo "</table>\n";
   } else {
      echo "<tr>\n<td align='center'><br />\n";
      echo $locale['450']."<br /><br /></td>\n";
      echo "</tr>\n</table>\n";
   }
   closetable();
} else {
   opentable($locale['402']);
   echo "<div style='text-align:center'>".$locale['451']."<br />\n".$locale['452']."<br /><br />\n";
   echo "<a href='download_cats.php".$aidlink."'>".$locale['453']."</a>".$locale['454']."</div>\n";
   closetable();
}

echo "<script language='JavaScript' type='text/javascript'>
$(document).ready(function() {
   $('#calc_upload').click(
   function() {
      if ($('#calc_upload').attr('checked')) {
         $('#download_filesize').attr('readonly', 'readonly');
         $('#calc_upload').attr('checked', 'checked');
      } else {
         $('#download_filesize').removeAttr('readonly');
         $('#calc_upload').removeAttr('checked');
      }
   });
});
</script>";

require_once THEMES."templates/footer.php";
?>


Vopred ďakujem.


Offline

Čestný člen
Čestný člen
Zdvojenie uploadu

Registrovaný: 21.02.06
Prihlásený: 08.12.14
Príspevky: 5433
Témy: 30 | 30
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 17.08.2010 20:39 | Zdvojenie uploadu

A s čím chceš pomôcť? Nikde nevidím otázku, nevidím náznak riešenia, nevidím čo všetko si skúšal a aký s tým máš problém.


_________________
Neradím a nekomunikujem cez SS, ak niečo potrebujete, máte iné možnosti: Ak vám zmizla téma, alebo sa vám niečo nepáči. Ak potrebujete nahlásiť príspevok/človeka, reportujte ho. Ak máte s niečim problém, riešte to v danej téme.
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.09.07
Prihlásený: 20.03.11
Príspevky: 64
Témy: 28 | 28
Napísal autor témyOffline : 17.08.2010 20:52 | Zdvojenie uploadu

Takže, v skripte sa nachádza upload (pod premenou download_file) ktorý dokáže uploadovať len jeden súbor, otázka znie: Ako prinútim skript uploadovať 2 súbory? A ešte je dôležité aby sa zapisovali url adresy prvého uploadu a druhého uploadu do 2 rôznych tabuliek v DB.
Čo som skúšal: v DB som si vytvoril k tabuľke download_file tabuľku: download_screen, a v skripte som vždy zdvojil (skopíroval - vložil) tú časť kódu kde sa nachádzala daná premena $download_file a upravil som ju na downlaod_screen.


Offline

Čestný člen
Čestný člen
Zdvojenie uploadu

Registrovaný: 21.02.06
Prihlásený: 08.12.14
Príspevky: 5433
Témy: 30 | 30
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 17.08.2010 22:03 | Zdvojenie uploadu

No, to čo si skúšal je správny postup - nešlo to? Alebo čo to robilo?
Princíp je jednoduchý, pridáš ďalší input na vloženie súboru a po odoslaní ak bude v tomto inpute súbor ho uploaduješ na server a zapíšeš do databázy.


_________________
Neradím a nekomunikujem cez SS, ak niečo potrebujete, máte iné možnosti: Ak vám zmizla téma, alebo sa vám niečo nepáči. Ak potrebujete nahlásiť príspevok/človeka, reportujte ho. Ak máte s niečim problém, riešte to v danej téme.
 [ Príspevkov: 4 ] 


Zdvojenie uploaduPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Porucha uploadu ?

v Sieťové a internetové programy

2

407

20.03.2012 14:41

uzivatel2

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

[VYRIESENE] Zabezpecenie uploadu

v PHP, ASP

8

375

06.03.2009 19:22

Tamtemius

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Zvysenie uploadu = zrusenie zlavy?

v Obchody, reklamácie a právo

4

448

22.01.2011 12:12

emer

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Merač uploadu/downloadu, nie rychlost!

v Sieťové a internetové programy

2

599

05.09.2009 22:46

wolf14

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

obmedzena rychlost uploadu na modeme VIGOR 318

v Siete

4

140

20.11.2013 17:16

_Mailo_

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

router draytek vigor2600ge. Dá sa obmedzit rychlost uploadu

v Siete

3

441

19.03.2007 20:38

Devil_SK

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

ASUS N18u - obmedzenie uploadu na zaklade MAC/IP ?

v Siete

2

165

02.02.2016 20:53

kllr007© 2005 - 2018 PCforum, edited by JanoF