[ Príspevkov: 10 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.08.12
Prihlásený: 02.01.15
Príspevky: 94
Témy: 29 | 29
NapísalOffline : 09.04.2013 18:48 | Prosím o kontrolu z RSIT

Poprosil by som Vás mohli by ste skotrolovať tento log z RSIT a poradiť ako postupovať ďalej v prípade infekcie?

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Ivuška at 2013-04-09 18:43:11
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 63 GB (27%) free of 236 GB
Total RAM: 4076 MB (73% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 18:43:18, on 9. 4. 2013
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16470)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe
C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Buzu\vuoc.exe
C:\Program Files (x86)\PIXELA\VideoBrowser\CameraMonitor.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Media+Player10\Media+Player10Serv.exe
C:\Program Files (x86)\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Update Plus\SUPBackground.exe
C:\Program Files\trend micro\Ivuška.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.sk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Pomocník pri prihlasovaní v konte Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Samsung BHO Helper - {AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Yontoo Layers - {FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8} - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: (no name) - !{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - !{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - (no file)
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Yontoo Desktop] "C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Ecpileu] C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Buzu\vuoc.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IExplorer Util] C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\ie_util.exe
O4 - Global Startup: VideoBrowser Camera Monitor.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Odoslať obrázok do &Zariadenia s rozhraním Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Odoslať stránku do &Zariadenia s rozhraním Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Samsung AnyWeb Print - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105E} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Odoslať do rozhrania Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Odoslať do &Zariadenie s rozhraním Bluetooth... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Samsung UPD Service - Unknown owner - C:\windows\System32\SUPDSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 12032 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\windows\system32\lsm.exe
winlogon.exe
C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\windows\system32\nvvsvc.exe
C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
"C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe"
C:\windows\system32\nvvsvc.exe -session -first
C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\windows\system32\WLANExt.exe 39400512
\??\C:\windows\system32\conhost.exe "-1378805386-66351088956429895-11672932941458845648-1554019852-1822777454-1658332313
C:\windows\System32\spoolsv.exe
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe"
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
"C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
"C:\Program Files (x86)\Yontoo\Y2Desktop.Updater.exe" "C:\Users\IvuÜka\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"
WLIDSvcM.exe 2220
C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
"C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"
C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
"taskhost.exe"
"C:\windows\system32\Dwm.exe"
C:\windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun
"C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"
"C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"
"C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Buzu\vuoc.exe"
C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Program Files (x86)\PIXELA\VideoBrowser\CameraMonitor.exe"
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
taskeng.exe {F6CC4EA5-07F4-474C-AF09-90143160F611}
taskeng.exe {D9F46BD5-584C-40A1-9ADE-5A7C87B9E4C7}
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe" hide
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Media+Player10\Media+Player10Serv.exe"
"C:\Program Files (x86)\SAMSUNG\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager.exe"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe"
C:\windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe"
"C:\Program Files\Samsung\SamsungFastStart\SmartRestarter.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Movie Color Enhancer\MovieColorEnhancer.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Support Center\SSCKbdHk.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung Update Plus\SUPBackground.exe"
C:\windows\system32\DllHost.exe /Processid:{A79DB36D-6218-48E6-9EC9-DCBA9A39BF00}
"taskhost.exe"
"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe18_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe18 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524
"C:\Users\Ivuška\Desktop\RSITx64.exe"

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

=========Mozilla firefox=========

ProfilePath - C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\byov71xk.default

prefs.js - "browser.search.useDBForOrder" - "false"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 11.6.602.180 Plugin
"Path"=C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_6_602_180.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=10.5.1]
"Description"=
"Path"=C:\windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/JavaPlugin,version=10.5.1]
"Description"=Oracle® Next Generation Java™ Plug-In
"Path"=C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\plugin2\npjp2.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
"Description"=
"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/WLPG,version=15.4.3555.0308]
"Description"=WLPG Install MIME type
"Path"=C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nppl3260;version=16.0.1.18]
"Description"=RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
"Path"=c:\program files (x86)\real\realplayer\Netscape6\nppl3260.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprndlchromebrowserrecordext;version=1.3.1]
"Description"=RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In
"Path"=C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlchromebrowserrecordext.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprndlhtml5videoshim;version=1.3.1]
"Description"=RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In
"Path"=C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlhtml5videoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprndlpepperflashvideoshim;version=1.3.1]
"Description"=RealNetworks(tm) RealDownloader Peppe rFlash Video Shim Plug-In
"Path"=C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\MozillaPlugins\nprndlpepperflashvideoshim.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@real.com/nprpplugin;version=16.0.1.18]
"Description"=RealPlayer Download Plugin
"Path"=c:\program files (x86)\real\realplayer\Netscape6\nprpplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@realnetworks.com/npdlplugin;version=1]
"Description"=RealDownloader Plugin
"Path"=C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\npdlplugin.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.5]
"Description"=VLC Multimedia Plugin
"Path"=C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins\Adobe Reader]
"Description"=Handles PDFs in-place in Firefox
"Path"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@adobe.com/FlashPlayer]
"Description"=Adobe® Flash® Player 11.6.602.180 Plugin
"Path"=C:\windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_11_6_602_180.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE]
"Description"=
"Path"=disabled

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0]
"Description"=Ag Player Plugin
"Path"=c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\
{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\components\
aboutRobots.js.moz-backup
binary.manifest
browser.xpt.moz-backup
browsercomps.dll
browserdirprovider.dll.moz-backup
brwsrcmp.dll.moz-backup
FeedConverter.js.moz-backup
FeedProcessor.js.moz-backup
FeedWriter.js.moz-backup
fuelApplication.js.moz-backup
jsconsole-clhandler.js.moz-backup
nsAddonRepository.js.moz-backup
nsBadCertHandler.js.moz-backup
nsBlocklistService.js.moz-backup
nsBrowserContentHandler.js.moz-backup
nsBrowserGlue.js.moz-backup
nsContentDispatchChooser.js.moz-backup
nsContentPrefService.js.moz-backup
nsDefaultCLH.js.moz-backup
nsDownloadManagerUI.js.moz-backup
nsExtensionManager.js.moz-backup
nsHandlerService.js.moz-backup
nsHelperAppDlg.js.moz-backup
nsLivemarkService.js.moz-backup
nsLoginInfo.js.moz-backup
nsLoginManager.js.moz-backup
nsLoginManagerPrompter.js.moz-backup
nsMicrosummaryService.js.moz-backup
nsPlacesTransactionsService.js.moz-backup
nsPostUpdateWin.js.moz-backup
nsProxyAutoConfig.js.moz-backup
nsSafebrowsingApplication.js.moz-backup
nsSearchService.js.moz-backup
nsSearchSuggestions.js.moz-backup
nsSessionStartup.js.moz-backup
nsSessionStore.js.moz-backup
nsSetDefaultBrowser.js.moz-backup
nsSidebar.js.moz-backup
nsTaggingService.js.moz-backup
nsTryToClose.js.moz-backup
nsUpdateService.js.moz-backup
nsUrlClassifierLib.js.moz-backup
nsUrlClassifierListManager.js.moz-backup
nsURLFormatter.js.moz-backup
nsWebHandlerApp.js.moz-backup
pluginGlue.js.moz-backup
storage-Legacy.js.moz-backup
txEXSLTRegExFunctions.js.moz-backup
WebContentConverter.js.moz-backup

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\
np-mswmp.dll
nppl3260.dll
nppl3260.xpt
nprpplugin.dll
WMP Firefox Plugin License.rtf
WMP Firefox Plugin RelNotes.txt

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\searchplugins\
atlas-sk.xml
azet-sk.xml
dunaj-sk.xml
eBay.xml
google.xml
slovnik-sk.xml
wikipedia-sk.xml
zoznam-sk.xml

C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\byov71xk.default\extensions\
plugin@yontoo.com
{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23 60568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]
RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll [2013-03-06 540328]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll [2012-05-04 453504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Pomocník pri prihlasovaní v konte Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]
Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB}]
Samsung BHO Class - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll [2010-10-25 1973760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]
Skype Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2011-09-21 3853984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]
Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01 1089288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll [2012-05-04 157576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{FD72061E-9FDE-484D-A58A-0BAB4151CAD8}]
Yontoo - C:\Program Files (x86)\Yontoo\YontooIEClient.dll [2013-03-13 197920]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01 1089288]
!{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
!{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-02-04 2679592]
"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-01-27 1281512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]
"Yontoo Desktop"=C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe [2013-03-13 42784]
"Ecpileu"=C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Buzu\vuoc.exe [2012-10-16 246784]
"IExplorer Util"=C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\ie_util.exe [2013-04-09 75264]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
c:\program files (x86)\real\realplayer\update\realsched.exe [2013-04-01 295512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]
C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2011-02-08 1136928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
""= []

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
VideoBrowser Camera Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\PIXELA\VideoBrowser\CameraMonitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"midi3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"midi5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"midi6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-04-09 18:43:11 ----D---- C:\rsit
2013-04-09 18:03:40 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\NVIDIA
2013-04-09 16:50:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\ProtectDisc Driver Installer
2013-04-09 16:49:58 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\ProtectDISC
2013-04-09 10:54:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2013-04-09 10:43:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\Quadriga Games
2013-04-07 20:20:49 ----D---- C:\Program Files\Eidos
2013-04-05 22:38:38 ----A---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\ie_util.exe
2013-04-05 22:36:29 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Qilo
2013-04-05 22:36:28 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Dotoic
2013-04-05 22:36:28 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Buzu
2013-04-04 19:44:19 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo
2013-04-04 19:44:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Yontoo
2013-04-04 19:44:11 ----D---- C:\ProgramData\Tarma Installer
2013-04-04 19:43:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\FTDownloader.com
2013-04-04 13:34:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\SQUARE ENIX
2013-04-02 09:07:18 ----A---- C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
2013-04-01 17:49:08 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN
2013-04-01 14:35:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2013-04-01 11:26:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\RealNetworks
2013-04-01 11:26:02 ----D---- C:\ProgramData\RealNetworks
2013-04-01 11:25:48 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\rmoc3260.dll
2013-04-01 11:25:39 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pndx5032.dll
2013-04-01 11:25:39 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pndx5016.dll
2013-04-01 11:25:38 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pncrt.dll
2013-04-01 11:25:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcr71.dll
2013-04-01 11:25:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcp71.dll
2013-03-16 14:39:13 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\TeamViewer
2013-03-16 14:29:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2013-03-14 20:05:03 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\SolidDocuments
2013-03-14 20:04:21 ----A---- C:\windows\system32\solidlocalui.dll
2013-03-14 20:04:21 ----A---- C:\windows\system32\solidlocalmon.dll
2013-03-14 20:03:49 ----D---- C:\ProgramData\SolidDocuments
2013-03-14 20:00:03 ----A---- C:\windows\pdf2word.INI
2013-03-14 19:23:59 ----A---- C:\windows\system32\drivers\usb8023.sys
2013-03-14 11:18:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2013-03-14 11:18:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2013-03-14 11:18:34 ----A---- C:\windows\system32\mshtmled.dll
2013-03-14 11:18:33 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\url.dll
2013-03-14 11:18:33 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2013-03-14 11:18:33 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieui.dll
2013-03-14 11:18:33 ----A---- C:\windows\system32\url.dll
2013-03-14 11:18:33 ----A---- C:\windows\system32\ieUnatt.exe
2013-03-14 11:18:33 ----A---- C:\windows\system32\ieui.dll
2013-03-14 11:18:32 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2013-03-14 11:18:32 ----A---- C:\windows\system32\urlmon.dll
2013-03-14 11:18:32 ----A---- C:\windows\system32\jscript9.dll
2013-03-14 11:18:31 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2013-03-14 11:18:31 ----A---- C:\windows\system32\msfeeds.dll
2013-03-14 11:18:30 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wininet.dll
2013-03-14 11:18:30 ----A---- C:\windows\system32\wininet.dll
2013-03-14 11:18:30 ----A---- C:\windows\system32\jsproxy.dll
2013-03-14 11:18:29 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2013-03-14 11:18:29 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript.dll
2013-03-14 11:18:29 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2013-03-14 11:18:29 ----A---- C:\windows\system32\vbscript.dll
2013-03-14 11:18:29 ----A---- C:\windows\system32\jscript.dll
2013-03-14 11:18:29 ----A---- C:\windows\system32\iertutil.dll
2013-03-14 11:18:28 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2013-03-14 11:18:27 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2013-03-14 11:18:25 ----A---- C:\windows\system32\mshtml.dll
2013-03-14 11:18:24 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2013-03-14 11:18:24 ----A---- C:\windows\system32\ieframe.dll
2013-03-14 11:17:15 ----D---- C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2013-03-14 11:17:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2013-03-12 14:41:05 ----D---- C:\ProgramData\Mozilla
2013-03-12 14:41:05 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-04-09 18:43:18 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2013-04-09 18:04:48 ----D---- C:\windows\temp
2013-04-09 16:50:12 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2013-04-09 16:50:10 ----D---- C:\windows\system32\drivers
2013-04-09 13:05:38 ----D---- C:\windows\system32\config
2013-04-09 12:54:05 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\log.txt
2013-04-09 10:55:58 ----RSD---- C:\windows\assembly
2013-04-09 10:55:17 ----SHD---- C:\System Volume Information
2013-04-09 10:55:12 ----SHD---- C:\windows\Installer
2013-04-09 10:55:12 ----D---- C:\Windows
2013-04-09 10:54:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2013-04-09 10:42:38 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2013-04-09 07:34:04 ----D---- C:\windows\Prefetch
2013-04-08 19:13:23 ----D---- C:\windows\System32
2013-04-08 19:13:23 ----D---- C:\windows\inf
2013-04-08 19:13:23 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2013-04-07 22:31:49 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\vlc
2013-04-07 20:20:49 ----RD---- C:\Program Files
2013-04-07 17:09:15 ----D---- C:\ProgramData
2013-04-06 20:54:52 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Skype
2013-04-06 18:37:40 ----D---- C:\ProgramData\Skype
2013-04-06 18:37:36 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype
2013-04-05 22:36:46 ----SD---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Microsoft
2013-04-04 11:23:23 ----D---- C:\Temp
2013-04-04 11:02:45 ----D---- C:\windows\winsxs
2013-04-03 21:42:20 ----D---- C:\windows\Logs
2013-04-03 21:42:16 ----D---- C:\windows\system32\catroot2
2013-04-02 12:34:28 ----N---- C:\windows\system32\MpSigStub.exe
2013-04-01 19:11:05 ----D---- C:\windows\debug
2013-04-01 19:04:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Activision
2013-04-01 17:38:33 ----D---- C:\windows\system32\Tasks
2013-04-01 17:27:02 ----D---- C:\ProgramData\TuneUp Software
2013-04-01 11:26:50 ----D---- C:\ProgramData\Real
2013-04-01 11:26:29 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\RealNetworks
2013-04-01 11:26:24 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Real
2013-04-01 11:25:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Real
2013-04-01 11:25:48 ----D---- C:\windows\SysWOW64
2013-04-01 11:23:58 ----D---- C:\windows\Tasks
2013-03-29 16:03:10 ----D---- C:\windows\Panther
2013-03-29 16:03:10 ----D---- C:\windows\Minidump
2013-03-25 11:19:29 ----D---- C:\windows\system32\NDF
2013-03-22 23:22:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\PnkBstrB.exe
2013-03-22 19:39:17 ----RSD---- C:\windows\Fonts
2013-03-15 17:13:54 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore
2013-03-15 10:16:22 ----D---- C:\windows\rescache
2013-03-14 19:23:28 ----D---- C:\windows\system32\catroot
2013-03-14 15:18:27 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\migration
2013-03-14 15:18:27 ----D---- C:\windows\AppPatch
2013-03-14 15:18:27 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2013-03-14 15:18:26 ----D---- C:\windows\system32\migration
2013-03-14 15:18:26 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2013-03-14 11:20:00 ----A---- C:\windows\system32\MRT.exe
2013-03-14 11:19:56 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2013-03-12 14:48:59 ----D---- C:\ProgramData\Adobe
2013-03-12 14:48:33 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\FlashPlayerApp.exe
2013-03-12 14:41:33 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Mozilla

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-02-18 439320]
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-01-20 230320]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-12-10 279616]
R1 SABI;SAMSUNG Kernel Driver For Windows 7; \??\C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys [2010-10-07 13824]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2011-01-25 60416]
R2 acedrv11;acedrv11; \??\C:\windows\system32\drivers\acedrv11.sys [2010-02-24 191616]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-01-20 130008]
R2 SSPORT;SSPORT; \??\C:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [2009-08-07 11576]
R3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2010-07-29 3065408]
R3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-11-10 31088]
R3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\windows\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2012-07-10 33344]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-03-02 2787688]
R3 MEIx64;Intel(R) Management Engine Interface; C:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]
R3 MOSUMAC;USB-Ethernet Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\USBMAC64.SYS [2009-12-07 55296]
R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2011-03-04 174184]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-27 425064]
R3 StillCam;Still Serial Digital Camera Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-02-04 1413680]
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2011-01-25 18432]
S3 androidusb;ADB Interface Driver; C:\windows\System32\Drivers\androidusb.sys [2010-10-18 38424]
S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]
S3 BthEnum;Bluetooth Request Block Driver; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]
S3 BTHPORT;Bluetooth Port Driver; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]
S3 BTHUSB;Bluetooth Radio USB Driver; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]
S3 BTWAMPFL;btwampfl; C:\windows\system32\DRIVERS\btwampfl.sys [2011-02-08 349736]
S3 btwaudio;Bluetooth Audio Device Service; C:\windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2011-02-08 107560]
S3 btwavdt;Bluetooth AVDT Service; C:\windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2011-02-08 138280]
S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2011-02-08 39464]
S3 btwrchid;btwrchid; C:\windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2011-02-08 21416]
S3 fssfltr;FssFltr; C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]
S3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]
S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]
S3 rtport;rtport; \??\C:\windows\SysWOW64\drivers\rtport.sys [2011-07-30 15144]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]
S3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]
S3 zghsmdm;ZTE General Handset USB Modem Proprietary; C:\windows\system32\DRIVERS\zghsmdm.sys [2011-01-13 122624]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-12-18 65192]
R2 Bonjour Service;##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [2006-02-28 229376]
R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2011-02-08 956192]
R2 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-12-21 325656]
R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-01-27 22056]
R2 NVSvc;NVIDIA Driver Helper Service; C:\windows\system32\nvvsvc.exe [2011-03-06 993896]
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2013-01-14 76888]
R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [2013-03-06 39056]
R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-12-01 244904]
R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-02-25 249648]
R2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-21 2656280]
R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]
R2 Yontoo Desktop Updater;Yontoo Desktop Updater; C:\Program Files (x86)\Yontoo\Y2Desktop.Updater.exe [2013-03-13 23552]
R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-01-27 379360]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-03-12 253656]
S3 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-01 183560]
S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-03-02 654848]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]
S3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe [2010-12-14 128928]
S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe [2010-06-03 246520]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service; C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe [2013-04-01 115608]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 Samsung UPD Service;Samsung UPD Service; C:\windows\System32\SUPDSvc.exe [2010-08-09 166704]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-21 1255736]
S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------


_________________
HP ProBook 4520s; CPU: Intel i5-480M 2,67 Ghz; GPU: ATI Radeon HD 6370M 1 GB; MB: Hewlett-Packard 1411; Chipset: IntelHM57 (IbexPeak-M DH); RAM: Hyundai DDR3 4GB (PC3-10600); HDD: Hitachi 500GB 7200RPM SATA-II; Zvuková karta: Axago ADA-X5; Reproduktory: Genius SW-G2.1 1250 GX Gaming; OS: openSUSE 13.1, 64-bit
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 09.05.11
Prihlásený: 14.09.16
Príspevky: 618
Témy: 2 | 2
NapísalOffline : 11.04.2013 13:59 | Prosím o kontrolu z RSIT

Stiahni si MBAM z http://www.techspot.com/downloads/4716- ... lware.html nainštaluj spusť daj plnu kontrolu predom nič nemaž pošli vypis z protokolov


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.08.12
Prihlásený: 02.01.15
Príspevky: 94
Témy: 29 | 29
Napísal autor témyOffline : 13.04.2013 17:38 | Prosím o kontrolu z RSIT

Malwarebytes Anti-Malware (Skúšobná verzia) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org

Verzia databázy: v2013.04.11.12

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Ivuška :: IVUSKA-PC [administrátor]

Ochrana: Zapnuté

12. 4. 2013 20:26:00
mbam-log-2013-04-12 (20-26-00).txt

Typ kontroly: Úplná kontrola (C:\|D:\|)
Možnosti kontroly zapnuté: Pamäť | Po spustení | Registre | Systémové súbory | Heuristika/Extra | Heuristika/Shuriken | PUP | PUM
Možnosti kontroly vypnuté: P2P
Objektov kontrolovaných: 533322
Uplynutý čas: 1 hod, 27 min, 42 sek

Detegované služby pamäte: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

Detegované moduly pamäte: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

Detegované registračné kľúče: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

Detegované registračné hodnoty: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

Detegované položky registračných dát: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

Detegované priečinky: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

Detegované súbory: 0
(Škodlivé položky neboli zistené)

(koniec)


_________________
HP ProBook 4520s; CPU: Intel i5-480M 2,67 Ghz; GPU: ATI Radeon HD 6370M 1 GB; MB: Hewlett-Packard 1411; Chipset: IntelHM57 (IbexPeak-M DH); RAM: Hyundai DDR3 4GB (PC3-10600); HDD: Hitachi 500GB 7200RPM SATA-II; Zvuková karta: Axago ADA-X5; Reproduktory: Genius SW-G2.1 1250 GX Gaming; OS: openSUSE 13.1, 64-bit
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 09.05.11
Prihlásený: 14.09.16
Príspevky: 618
Témy: 2 | 2
NapísalOffline : 14.04.2013 10:40 | Prosím o kontrolu z RSIT

MBAM odinštaluj pošli novy log z rsit


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.08.12
Prihlásený: 02.01.15
Príspevky: 94
Témy: 29 | 29
Napísal autor témyOffline : 14.04.2013 18:36 | Prosím o kontrolu z RSIT

Logfile of random's system information tool 1.09 (written by random/random)
Run by Ivuška at 2013-04-14 18:33:48
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1
System drive C: has 55 GB (23%) free of 236 GB
Total RAM: 4076 MB (64% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 18:33:53, on 14. 4. 2013
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16476)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe
C:\Program Files (x86)\PIXELA\VideoBrowser\CameraMonitor.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager2.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe
C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe
C:\Program Files\trend micro\Ivuška.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.sk/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Pomocník pri prihlasovaní v konte Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O2 - BHO: Samsung BHO Helper - {AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)
O3 - Toolbar: (no name) - !{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)
O3 - Toolbar: (no name) - !{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5} - (no file)
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Yontoo Desktop] "C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"
O4 - Global Startup: VideoBrowser Camera Monitor.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Odoslať obrázok do &Zariadenia s rozhraním Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Odoslať stránku do &Zariadenia s rozhraním Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll
O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Samsung AnyWeb Print - {328ECD19-C167-40eb-A0C7-16FE7634105E} - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll
O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Odoslať do rozhrania Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Odoslať do &Zariadenie s rozhraním Bluetooth... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Futuremark SystemInfo Service - Futuremark Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe
O23 - Service: GameConsoleService - WildTangent, Inc. - C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: RealNetworks Downloader Resolver Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Samsung UPD Service - Unknown owner - C:\windows\System32\SUPDSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 11212 bytes

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\windows\system32\services.exe
C:\windows\system32\lsass.exe
C:\windows\system32\lsm.exe
winlogon.exe
C:\windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\windows\system32\nvvsvc.exe
C:\windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
"C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe"
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe"
C:\windows\system32\nvvsvc.exe -session -first
C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\windows\system32\WLANExt.exe 32256272
\??\C:\windows\system32\conhost.exe "-8528466151627535853-1011812450-21119541281872898023619073277585005810-440189198
C:\windows\System32\spoolsv.exe
taskeng.exe {E1FC63D5-783D-457C-96A0-BE8A360EA984}
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe"
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"
C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
"C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe"
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE"
"taskhost.exe"
"C:\windows\system32\Dwm.exe"
C:\windows\Explorer.EXE
"C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe"
"C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE"
WLIDSvcM.exe 2556
"C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe"
C:\windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:\windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe"
"C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey
"C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" /autoRun
"C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
"C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe"
"C:\Program Files (x86)\PIXELA\VideoBrowser\CameraMonitor.exe"
"C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe"
C:\windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
taskeng.exe {29B258D0-C8A0-4ED0-8EB8-73A01FE79AF8}
taskeng.exe {EAD53A00-A2DA-42FB-88D8-0404EDBB7495}
"C:\Program Files (x86)\Samsung\EasySpeedUpManager\EasySpeedUpManager2.exe" /s
"C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe"
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\WifiManager.exe" hide
"C:\Program Files (x86)\Samsung\Easy Display Manager\dmhkcore.exe"
"C:\Users\Ivuška\Desktop\RSITx64.exe"
"C:\windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe1_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe1 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 516 520 528 65536 524

======Scheduled tasks folder======

C:\windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live ID Sign-in Helper - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 529280]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23 60568]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA}]
RealNetworks Download and Record Plugin for Internet Explorer - C:\ProgramData\RealNetworks\RealDownloader\BrowserPlugins\IE\rndlbrowserrecordplugin.dll [2013-03-06 540328]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}]
Java(tm) Plug-In SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\ssv.dll [2012-05-04 453504]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Pomocník pri prihlasovaní v konte Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28 441216]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}]
Windows Live Messenger Companion Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll [2012-03-08 393600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA609D72-8482-4076-8991-8CDAE5B93BCB}]
Samsung BHO Class - C:\Program Files\Samsung AnyWeb Print\W2PBrowser.dll [2010-10-25 1973760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497}]
Skype Browser Helper - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll [2011-09-21 3853984]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f}]
Bing Bar Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01 1089288]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Oracle\JavaFX 2.1 Runtime\bin\jp2ssv.dll [2012-05-04 157576]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - Bing Bar - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01 1089288]
!{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
!{fed66dc5-1b74-4a04-8f5c-15c5ace2b9a5}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SynTPEnh"=C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2011-02-04 2679592]
"MSC"=c:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [2013-01-27 1281512]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2010-11-21 1475584]
"DAEMON Tools Lite"=C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]
"Yontoo Desktop"=C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo\YontooDesktop.exe [2013-03-13 42784]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DAEMON Tools Lite]
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [2011-11-10 3514176]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\TkBellExe]
c:\program files (x86)\real\realplayer\update\realsched.exe [2013-04-01 295512]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^ProgramData^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^Bluetooth.lnk]
C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTTray.exe [2011-02-08 1136928]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
""= []

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
VideoBrowser Camera Monitor.lnk - C:\Program Files (x86)\PIXELA\VideoBrowser\CameraMonitor.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\hitmanpro37.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37Crusader]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HitmanPro37CrusaderBoot]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MsMpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDrives"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"vidc.mrle"=msrle32.dll
"vidc.msvc"=msvidc32.dll
"msacm.imaadpcm"=imaadp32.acm
"msacm.msg711"=msg711.acm
"msacm.msgsm610"=msgsm32.acm
"msacm.msadpcm"=msadp32.acm
"midimapper"=midimap.dll
"wavemapper"=msacm32.drv
"VIDC.UYVY"=msyuv.dll
"VIDC.YUY2"=msyuv.dll
"VIDC.YVYU"=msyuv.dll
"VIDC.IYUV"=iyuv_32.dll
"vidc.i420"=iyuv_32.dll
"VIDC.YVU9"=tsbyuv.dll
"msacm.l3acm"=C:\Windows\System32\l3codeca.acm
"MSVideo8"=VfWWDM32.dll
"wave"=wdmaud.drv
"midi"=wdmaud.drv
"mixer"=wdmaud.drv
"aux"=wdmaud.drv
"wave3"=wdmaud.drv
"midi3"=wdmaud.drv
"mixer3"=wdmaud.drv
"wave4"=wdmaud.drv
"midi4"=wdmaud.drv
"mixer4"=wdmaud.drv
"wave1"=wdmaud.drv
"midi1"=wdmaud.drv
"mixer1"=wdmaud.drv
"wave2"=wdmaud.drv
"midi2"=wdmaud.drv
"mixer2"=wdmaud.drv
"wave5"=wdmaud.drv
"midi5"=wdmaud.drv
"mixer5"=wdmaud.drv
"wave6"=wdmaud.drv
"midi6"=wdmaud.drv
"mixer6"=wdmaud.drv

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1

======List of files/folders created in the last 1 month======

2013-04-12 20:01:10 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google
2013-04-12 17:44:48 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\.marble
2013-04-12 17:41:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Noční obloha
2013-04-11 23:23:49 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Malwarebytes
2013-04-11 23:23:38 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes
2013-04-11 17:00:17 ----D---- C:\Games
2013-04-11 13:56:00 ----A---- C:\windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys
2013-04-11 13:41:22 ----D---- C:\ProgramData\HitmanPro
2013-04-11 10:03:52 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\vbscript.dll
2013-04-11 10:03:52 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtmled.dll
2013-04-11 10:03:52 ----A---- C:\windows\system32\mshtmled.dll
2013-04-11 10:03:51 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieui.dll
2013-04-11 10:03:50 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\url.dll
2013-04-11 10:03:50 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieUnatt.exe
2013-04-11 10:03:50 ----A---- C:\windows\system32\url.dll
2013-04-11 10:03:50 ----A---- C:\windows\system32\ieUnatt.exe
2013-04-11 10:03:50 ----A---- C:\windows\system32\ieui.dll
2013-04-11 10:03:49 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2013-04-11 10:03:49 ----A---- C:\windows\system32\urlmon.dll
2013-04-11 10:03:48 ----A---- C:\windows\system32\msfeeds.dll
2013-04-11 10:03:48 ----A---- C:\windows\system32\jscript9.dll
2013-04-11 10:03:47 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\wininet.dll
2013-04-11 10:03:47 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msfeeds.dll
2013-04-11 10:03:47 ----A---- C:\windows\system32\wininet.dll
2013-04-11 10:03:46 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript9.dll
2013-04-11 10:03:46 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jscript.dll
2013-04-11 10:03:46 ----A---- C:\windows\system32\jsproxy.dll
2013-04-11 10:03:45 ----A---- C:\windows\system32\vbscript.dll
2013-04-11 10:03:45 ----A---- C:\windows\system32\jscript.dll
2013-04-11 10:03:45 ----A---- C:\windows\system32\iertutil.dll
2013-04-11 10:03:44 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2013-04-11 10:03:44 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\iertutil.dll
2013-04-11 10:03:41 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2013-04-11 10:03:41 ----A---- C:\windows\system32\mshtml.dll
2013-04-11 10:03:39 ----A---- C:\windows\system32\ieframe.dll
2013-04-11 10:03:38 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2013-04-10 23:40:23 ----SHD---- C:\$RECYCLE.BIN
2013-04-10 15:27:05 ----D---- C:\windows\temp
2013-04-10 15:27:04 ----A---- C:\ComboFix.txt
2013-04-10 15:13:52 ----A---- C:\windows\zip.exe
2013-04-10 15:13:52 ----A---- C:\windows\SWREG.exe
2013-04-10 15:13:52 ----A---- C:\windows\PEV.exe
2013-04-10 15:13:52 ----A---- C:\windows\NIRCMD.exe
2013-04-10 15:13:52 ----A---- C:\windows\MBR.exe
2013-04-10 15:13:52 ----A---- C:\windows\grep.exe
2013-04-10 15:13:51 ----A---- C:\windows\SWSC.exe
2013-04-10 15:13:51 ----A---- C:\windows\sed.exe
2013-04-10 08:28:30 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\mstscax.dll
2013-04-10 08:28:30 ----A---- C:\windows\system32\mstscax.dll
2013-04-10 08:28:29 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\aaclient.dll
2013-04-10 08:28:29 ----A---- C:\windows\system32\tsgqec.dll
2013-04-10 08:28:29 ----A---- C:\windows\system32\aaclient.dll
2013-04-10 08:28:28 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\tsgqec.dll
2013-04-10 08:28:26 ----A---- C:\windows\system32\win32k.sys
2013-04-10 08:28:25 ----A---- C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2013-04-10 08:28:25 ----A---- C:\windows\system32\drivers\ntfs.sys
2013-04-10 08:28:25 ----A---- C:\windows\system32\drivers\fvevol.sys
2013-04-10 08:28:24 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe
2013-04-10 08:28:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe
2013-04-10 08:28:23 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\apisetschema.dll
2013-04-10 08:28:23 ----A---- C:\windows\system32\smss.exe
2013-04-10 08:28:23 ----A---- C:\windows\system32\csrsrv.dll
2013-04-09 18:43:11 ----D---- C:\rsit
2013-04-09 18:03:40 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\NVIDIA
2013-04-09 16:50:12 ----D---- C:\Program Files (x86)\ProtectDisc Driver Installer
2013-04-09 16:49:58 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\ProtectDISC
2013-04-09 10:54:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2013-04-09 10:43:14 ----D---- C:\Program Files (x86)\Quadriga Games
2013-04-07 20:20:49 ----D---- C:\Program Files\Eidos
2013-04-05 22:36:29 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Qilo
2013-04-05 22:36:28 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Dotoic
2013-04-05 22:36:28 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Buzu
2013-04-04 19:44:19 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo
2013-04-04 19:44:11 ----D---- C:\ProgramData\Tarma Installer
2013-04-04 19:43:59 ----D---- C:\Program Files (x86)\FTDownloader.com
2013-04-04 13:34:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\SQUARE ENIX
2013-04-02 09:07:18 ----A---- C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
2013-04-01 14:35:20 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2013-04-01 11:26:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\RealNetworks
2013-04-01 11:26:02 ----D---- C:\ProgramData\RealNetworks
2013-04-01 11:25:48 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\rmoc3260.dll
2013-04-01 11:25:39 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pndx5032.dll
2013-04-01 11:25:39 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pndx5016.dll
2013-04-01 11:25:38 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\pncrt.dll
2013-04-01 11:25:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcr71.dll
2013-04-01 11:25:34 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\msvcp71.dll
2013-03-16 14:39:13 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\TeamViewer
2013-03-16 14:29:22 ----D---- C:\Program Files (x86)\TeamViewer

======List of files/folders modified in the last 1 month======

2013-04-14 18:33:53 ----D---- C:\windows\Prefetch
2013-04-14 18:33:51 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2013-04-14 18:33:07 ----D---- C:\windows\system32\config
2013-04-14 18:32:42 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2013-04-14 18:32:00 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\log.txt
2013-04-14 18:31:14 ----D---- C:\windows\system32\drivers
2013-04-14 18:09:37 ----D---- C:\windows\System32
2013-04-14 18:09:37 ----D---- C:\windows\inf
2013-04-14 18:09:37 ----A---- C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2013-04-14 17:56:39 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Skype
2013-04-14 16:50:15 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2013-04-12 20:01:23 ----SHD---- C:\windows\Installer
2013-04-12 20:00:48 ----SHD---- C:\System Volume Information
2013-04-12 19:58:50 ----D---- C:\windows\system32\Tasks
2013-04-12 19:24:55 ----D---- C:\windows\SysWOW64
2013-04-12 19:24:26 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Mozilla
2013-04-12 15:17:25 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2013-04-11 23:23:38 ----D---- C:\ProgramData
2013-04-11 17:13:11 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\directx
2013-04-11 16:38:00 ----D---- C:\windows\winsxs
2013-04-11 13:47:21 ----D---- C:\Program Files (x86)\ABCgames Cheater
2013-04-11 10:11:45 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\migration
2013-04-11 10:11:45 ----D---- C:\windows\system32\migration
2013-04-11 10:11:45 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2013-04-11 10:11:45 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2013-04-11 10:06:08 ----A---- C:\windows\system32\MRT.exe
2013-04-11 10:05:23 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2013-04-11 10:04:24 ----D---- C:\windows\system32\catroot2
2013-04-11 10:04:24 ----D---- C:\windows\system32\catroot
2013-04-11 09:58:40 ----D---- C:\Windows
2013-04-10 15:27:06 ----D---- C:\Qoobox
2013-04-10 15:24:58 ----A---- C:\windows\system.ini
2013-04-10 15:24:54 ----D---- C:\windows\system32\drivers\etc
2013-04-10 15:22:25 ----D---- C:\windows\SYSWOW64\drivers
2013-04-10 15:22:25 ----D---- C:\windows\AppPatch
2013-04-10 15:22:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2013-04-09 10:55:58 ----RSD---- C:\windows\assembly
2013-04-07 22:31:49 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\vlc
2013-04-07 20:20:49 ----RD---- C:\Program Files
2013-04-06 18:37:40 ----D---- C:\ProgramData\Skype
2013-04-06 18:37:36 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype
2013-04-05 22:36:46 ----SD---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Microsoft
2013-04-04 11:23:23 ----D---- C:\Temp
2013-04-03 21:42:20 ----D---- C:\windows\Logs
2013-04-02 12:34:28 ----N---- C:\windows\system32\MpSigStub.exe
2013-04-01 19:11:05 ----D---- C:\windows\debug
2013-04-01 19:04:24 ----D---- C:\Program Files (x86)\Activision
2013-04-01 17:27:02 ----D---- C:\ProgramData\TuneUp Software
2013-04-01 11:26:50 ----D---- C:\ProgramData\Real
2013-04-01 11:26:29 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\RealNetworks
2013-04-01 11:26:24 ----D---- C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Real
2013-04-01 11:25:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Real
2013-04-01 11:23:58 ----D---- C:\windows\Tasks
2013-03-29 16:03:10 ----D---- C:\windows\Panther
2013-03-29 16:03:10 ----D---- C:\windows\Minidump
2013-03-25 11:19:29 ----D---- C:\windows\system32\NDF
2013-03-22 23:22:43 ----A---- C:\windows\SYSWOW64\PnkBstrB.exe
2013-03-22 19:39:17 ----RSD---- C:\windows\Fonts
2013-03-15 17:13:54 ----D---- C:\windows\system32\DriverStore
2013-03-15 10:16:22 ----D---- C:\windows\rescache

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2011-02-18 439320]
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [2013-01-20 230320]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2010-11-21 213888]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [2011-12-10 279616]
R1 SABI;SAMSUNG Kernel Driver For Windows 7; \??\C:\windows\system32\Drivers\SABI.sys [2010-10-07 13824]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2011-01-25 60416]
R2 acedrv11;acedrv11; \??\C:\windows\system32\drivers\acedrv11.sys [2010-02-24 191616]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System; C:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2013-01-20 130008]
R2 SSPORT;SSPORT; \??\C:\windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [2009-08-07 11576]
R3 BCM43XX;Broadcom 802.11 Network Adapter Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\bcmwl664.sys [2010-07-29 3065408]
R3 clwvd;CyberLink WebCam Virtual Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\clwvd.sys [2010-11-10 31088]
R3 hamachi;Hamachi Network Interface; C:\windows\system32\DRIVERS\hamachi.sys [2012-07-10 33344]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2011-03-02 2787688]
R3 MEIx64;Intel(R) Management Engine Interface; C:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [2010-10-20 56344]
R3 MOSUMAC;USB-Ethernet Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\USBMAC64.SYS [2009-12-07 55296]
R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver; C:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [2011-03-04 174184]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [2011-01-27 425064]
R3 StillCam;Still Serial Digital Camera Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\serscan.sys [2009-07-14 12288]
R3 SynTP;Synaptics TouchPad Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys [2011-02-04 1413680]
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service; C:\windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [2011-01-25 18432]
S3 androidusb;ADB Interface Driver; C:\windows\System32\Drivers\androidusb.sys [2010-10-18 38424]
S3 BridgeMP;@%SystemRoot%\system32\bridgeres.dll,-1; C:\windows\system32\DRIVERS\bridge.sys [2009-07-14 95232]
S3 BthEnum;Bluetooth Request Block Driver; C:\windows\system32\drivers\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]
S3 BthPan;Bluetooth Device (Personal Area Network); C:\windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]
S3 BTHPORT;Bluetooth Port Driver; C:\windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2012-07-06 552960]
S3 BTHUSB;Bluetooth Radio USB Driver; C:\windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2011-04-28 80384]
S3 BTWAMPFL;btwampfl; C:\windows\system32\DRIVERS\btwampfl.sys [2011-02-08 349736]
S3 btwaudio;Bluetooth Audio Device Service; C:\windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2011-02-08 107560]
S3 btwavdt;Bluetooth AVDT Service; C:\windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2011-02-08 138280]
S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2011-02-08 39464]
S3 btwrchid;btwrchid; C:\windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2011-02-08 21416]
S3 catchme;catchme; \??\C:\ComboFix\catchme.sys []
S3 fssfltr;FssFltr; C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [2012-03-08 48488]
S3 hitmanpro37;HitmanPro 3.7 Support Driver; \??\C:\windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [2013-04-11 32152]
S3 igfx;igfx; C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [2009-06-10 6108416]
S3 pciide;pciide; C:\windows\system32\drivers\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RFCOMM;Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI); C:\windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]
S3 rtport;rtport; \??\C:\windows\SysWOW64\drivers\rtport.sys [2011-07-30 15144]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt; C:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-21 59392]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device; C:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]
S3 usbscan;USB Scanner Driver; C:\windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]
S3 zghsmdm;ZTE General Handset USB Modem Proprietary; C:\windows\system32\DRIVERS\zghsmdm.sys [2011-01-13 122624]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-12-18 65192]
R2 Bonjour Service;##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762##; C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe [2006-02-28 229376]
R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2011-02-08 956192]
R2 MsMpSvc;Microsoft Antimalware Service; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [2013-01-27 22056]
R2 NVSvc;NVIDIA Driver Helper Service; C:\windows\system32\nvvsvc.exe [2011-03-06 993896]
R2 PnkBstrA;PnkBstrA; C:\windows\syswow64\PnkBstrA.exe [2013-01-14 76888]
R2 RealNetworks Downloader Resolver Service;RealNetworks Downloader Resolver Service; C:\Program Files (x86)\RealNetworks\RealDownloader\rndlresolversvc.exe [2013-03-06 39056]
R2 RichVideo;Cyberlink RichVideo Service(CRVS); C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe [2009-12-01 244904]
R2 SeaPort;SeaPort; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE [2011-02-25 249648]
R2 SkypeUpdate;Skype Updater; C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2013-02-28 161384]
R2 wlidsvc;Windows Live ID Sign-in Assistant; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE [2011-03-28 2292096]
R3 NisSrv;@c:\Program Files\Microsoft Security Client\MpAsDesc.dll,-243; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [2013-01-27 379360]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86; C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64; C:\windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 138576]
S2 LMS;Intel(R) Management and Security Application Local Management Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe [2010-12-21 325656]
S2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2010-12-21 2656280]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service; C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2013-03-12 253656]
S3 BBSvc;Bing Bar Update Service; C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-03-01 183560]
S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2013-03-02 654848]
S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2012-03-08 1492840]
S3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Futuremark Shared\Futuremark SystemInfo\FMSISvc.exe [2010-12-14 128928]
S3 GameConsoleService;GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\WildGames\Game Console - WildGames\GameConsoleService.exe [2010-06-03 246520]
S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe [2005-04-04 69632]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2011-07-20 440696]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 Samsung UPD Service;Samsung UPD Service; C:\windows\System32\SUPDSvc.exe [2010-08-09 166704]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-09-21 1255736]
S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service; C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 57184]

-----------------EOF-----------------


_________________
HP ProBook 4520s; CPU: Intel i5-480M 2,67 Ghz; GPU: ATI Radeon HD 6370M 1 GB; MB: Hewlett-Packard 1411; Chipset: IntelHM57 (IbexPeak-M DH); RAM: Hyundai DDR3 4GB (PC3-10600); HDD: Hitachi 500GB 7200RPM SATA-II; Zvuková karta: Axago ADA-X5; Reproduktory: Genius SW-G2.1 1250 GX Gaming; OS: openSUSE 13.1, 64-bit
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 09.05.11
Prihlásený: 14.09.16
Príspevky: 618
Témy: 2 | 2
NapísalOffline : 14.04.2013 19:26 | Prosím o kontrolu z RSIT

Stiahni si AdwCleaner http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/
adwcleaner ulož ho na plochu Spusť program stlač tlačidlo search
Po skene sa objaví log budeš ho mať na systémovom disku ako AdwCleaner[R?].txt cely obsah vlož sem


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.08.12
Prihlásený: 02.01.15
Príspevky: 94
Témy: 29 | 29
Napísal autor témyOffline : 14.04.2013 20:05 | Prosím o kontrolu z RSIT

# AdwCleaner v2.200 - Log vytvorený 14/04/2013 o 20:04:00
# Aktualizované 02/04/2013 Xplode
# Operaený systém : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Uživateľ : Ivuška - IVUSKA-PC
# Spustený systém : Normálny
# Spustené z : C:\Users\Ivuška\Desktop\AdwCleaner.exe
# Voľba [Prehľada?]


***** [Služby] *****


***** [Súbory / Adresáre] *****

Adresár Nájdené : C:\ProgramData\Tarma Installer
Adresár Nájdené : C:\Users\Ivuška\AppData\Local\PutLockerDownloader
Adresár Nájdené : C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo

***** [Registre] *****

Kľúe Nájdené : HKCU\Software\1ClickDownload
Kľúe Nájdené : HKCU\Software\Conduit
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetupv1.exe
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASAPI32
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASMANCS
Kľúe Nájdené : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\1ClickDownload

***** [Internetové prehliadaee] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16476

[OK] Registre sú eisté.

-\\ Google Chrome v24.0.1312.52

Súbor : C:\Users\Ivuška\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] Súbor je eistý.

-\\ Opera v12.15.1748.0

Súbor : C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] Súbor je eistý.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [1675 octets] - [14/04/2013 20:04:00]

########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [1735 octets] ##########


_________________
HP ProBook 4520s; CPU: Intel i5-480M 2,67 Ghz; GPU: ATI Radeon HD 6370M 1 GB; MB: Hewlett-Packard 1411; Chipset: IntelHM57 (IbexPeak-M DH); RAM: Hyundai DDR3 4GB (PC3-10600); HDD: Hitachi 500GB 7200RPM SATA-II; Zvuková karta: Axago ADA-X5; Reproduktory: Genius SW-G2.1 1250 GX Gaming; OS: openSUSE 13.1, 64-bit
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 09.05.11
Prihlásený: 14.09.16
Príspevky: 618
Témy: 2 | 2
NapísalOffline : 14.04.2013 20:30 | Prosím o kontrolu z RSIT

Spusť adwcleaner stlač tlačidlo delete pre odsúhlasenie stlač OK počítač sa reštartuje
log budeš ho mať na systémovom disku ako AdwCleaner[S?].txt cely obsah vlož sem


Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 17.08.12
Prihlásený: 02.01.15
Príspevky: 94
Témy: 29 | 29
Napísal autor témyOffline : 14.04.2013 20:53 | Prosím o kontrolu z RSIT

# AdwCleaner v2.200 - Log vytvorený 14/04/2013 o 20:50:33
# Aktualizované 02/04/2013 Xplode
# Operaený systém : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Uživateľ : Ivuška - IVUSKA-PC
# Spustený systém : Normálny
# Spustené z : C:\Users\Ivuška\Desktop\AdwCleaner.exe
# Voľba [Vymaza?]


***** [Služby] *****


***** [Súbory / Adresáre] *****

Adresár Vymazané : C:\ProgramData\Tarma Installer
Adresár Vymazané : C:\Users\Ivuška\AppData\Local\PutLockerDownloader
Adresár Vymazané : C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Yontoo

***** [Registre] *****

Kľúe Vymazané : HKCU\Software\1ClickDownload
Kľúe Vymazané : HKCU\Software\Conduit
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Classes\Applications\ilividsetupv1.exe
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASAPI32
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\ConduitInstaller_RASMANCS
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASAPI32
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\datamngrUI_RASMANCS
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASAPI32
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\SweetPacksUpdateManager_RASMANCS
Kľúe Vymazané : HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\1ClickDownload

***** [Internetové prehliadaee] *****

-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16476

[OK] Registre sú eisté.

-\\ Google Chrome v24.0.1312.52

Súbor : C:\Users\Ivuška\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences

[OK] Súbor je eistý.

-\\ Opera v12.15.1748.0

Súbor : C:\Users\Ivuška\AppData\Roaming\Opera\Opera\operaprefs.ini

[OK] Súbor je eistý.

*************************

AdwCleaner[R1].txt - [1804 octets] - [14/04/2013 20:04:00]
AdwCleaner[S1].txt - [1746 octets] - [14/04/2013 20:50:33]

########## EOF - C:\AdwCleaner[S1].txt - [1806 octets] ##########


_________________
HP ProBook 4520s; CPU: Intel i5-480M 2,67 Ghz; GPU: ATI Radeon HD 6370M 1 GB; MB: Hewlett-Packard 1411; Chipset: IntelHM57 (IbexPeak-M DH); RAM: Hyundai DDR3 4GB (PC3-10600); HDD: Hitachi 500GB 7200RPM SATA-II; Zvuková karta: Axago ADA-X5; Reproduktory: Genius SW-G2.1 1250 GX Gaming; OS: openSUSE 13.1, 64-bit
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Obrázok užívateľa

Registrovaný: 09.05.11
Prihlásený: 14.09.16
Príspevky: 618
Témy: 2 | 2
NapísalOffline : 15.04.2013 14:03 | Prosím o kontrolu z RSIT

Spusť adwcleaner stlač tlačidlo uninstall
Spusť HJT ako správca z C:\Program Files\trend micro\Ivuška.exe stlač tlačidlo Do a system scan only zaškrtni nasledujúce položky

Kód:
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

Stlač tlačidlo FixChecked potvrď daj ANO

Stiahni si OTC http://www.geekstogo.com/forum/files/fi ... -clean-it/ spusť daj cleaun up
Stiahni si ccleaner http://www.piriform.com/ccleaner/download prečisti a oprav registre
Stiahni si defraggler http://www.piriform.com/defraggler defragmentuj disky


 [ Príspevkov: 10 ] 


Prosím o kontrolu z RSITPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosím o kontrolu RSIT Logu

v Antivíry a antispywary

0

207

16.12.2011 10:41

Royksopp

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosím o kontrolu RSIT Logu

v Antivíry a antispywary

1

201

11.12.2011 18:55

Patrik.Gahyr

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosim o kontolu rsit logu

v Antivíry a antispywary

3

127

10.08.2014 16:02

tairikuokami

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosim o kontrolu

v Antivíry a antispywary

3

1236

27.09.2007 21:47

Rbot

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosím o kontrolu

v Antivíry a antispywary

0

215

15.10.2011 21:20

Royksopp

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosim o kontrolu

v Antivíry a antispywary

19

2037

25.12.2007 14:31

yaJohny

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

prosim o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

10

501

18.08.2008 22:53

Kosak

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

prosím kontrolu logu HJT

v Antivíry a antispywary

9

406

14.12.2007 19:04

alan

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

prosím o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

2

326

23.04.2008 11:37

maminkask

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosim o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

1

476

30.11.2007 22:15

Roberbo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosím o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

7

556

23.04.2008 23:03

strongy

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

prosim o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

3

360

04.08.2008 18:26

Spirit

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

prosim o kontrolu HJT

v Antivíry a antispywary

1

419

09.11.2007 15:45

Rbot

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosím o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

4

592

13.04.2008 0:16

igiok1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Prosim o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

11

361

22.03.2008 13:11

jero

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

prosim o kontrolu logu

v Antivíry a antispywary

2

424

25.08.2008 14:50

xixan© 2005 - 2018 PCforum, edited by JanoF