[ Príspevkov: 34 ] 1, 2
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Program Windows Desktop Gadgets prestal pracovať.

Registrovaný: 05.01.10
Prihlásený: 12.04.10
Príspevky: 235
Témy: 17 | 17

Ps: Filip v C:\RSIT mas log vloz ho sem


_________________
Kto je poriadkumilovný, je iba lenivý hľadať v neporiadku
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Program Windows Desktop Gadgets prestal pracovať.

Registrovaný: 01.07.09
Prihlásený: 29.07.17
Príspevky: 883
Témy: 60 | 60
Bydlisko: Bratislava
Napísal autor témyOffline : 28.01.2010 19:17 | Program Windows Desktop Gadgets prestal pracovať.

Logfile of random's system information tool 1.06 (written by random/random)
Run by Filiphc at 2010-01-27 18:09:46
Microsoft Windows 7 Ultimate
System drive C: has 74 GB (71%) free of 105 GB
Total RAM: 4095 MB (71% free)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:09:50, on 27. 1. 2010
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal

Running processes:
E:\Programy\Oprava PC\Advanced SystemCare 3\AWC.exe
C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe
C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
E:\Programy\Opera\opera.exe
E:\Programy\msi\MSI Afterburner\Bundle\OSDServer\RTSS.exe
C:\Users\Filiphc\Desktop\RSIT.exe
C:\Program Files (x86)\trend micro\Filiphc.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Pomocník pri prihlasovaní v konte Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKCU\..\Run: [NVIDIA nTune] "E:\Programy\nvidiamsi\nTune\nTuneCmd.exe" clear
O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] E:\Programy\adobe\Reader\Reader_sl.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Adobe ARM] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://E:\Programy\MOS2007\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Pridať do blogu - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Pridať do blogu v programe Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: ICQ7 - {88EB38EF-4D2C-436D-ABD3-56B232674062} - E:\Programy\ICQ\ICQ7.0\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7 - {88EB38EF-4D2C-436D-ABD3-56B232674062} - E:\Programy\ICQ\ICQ7.0\ICQ.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\Programy\MOS2007\Office12\REFIEBAR.DLL
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F31CC293-D172-406F-9C02-C6956948F157}: NameServer = 192.168.7.254
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - E:\Programy\Ochrana PC\ESS4\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - E:\Programy\Ochrana PC\ESS4\x86\ekrn.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: MBAMService - Unknown owner - E:\Programy\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: NBService - Nero AG - E:\Programy\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - E:\Programy\nvidiamsi\nTune\nTuneService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 8018 bytes

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\AWC Startup.job
C:\Windows\tasks\AWC Update.job
C:\Windows\tasks\Malwarebytes' Scheduled Scan for Filiphc.job
C:\Windows\tasks\Malwarebytes' Scheduled Update for Filiphc.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B}]
Search Helper - C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll [2009-05-19 137600]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Pomocník pri prihlasovaní v konte Windows Live ID - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-03-30 403824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-12-16 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10}]
Windows Live Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll [2009-02-06 1068904]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - &Windows Live Toolbar - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll [2009-02-06 1068904]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NVIDIA nTune"=E:\Programy\nvidiamsi\nTune\nTuneCmd.exe [2007-09-04 98304]
"SweetIM"=C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe [2009-08-26 111928]
"Adobe Reader Speed Launcher"=E:\Programy\adobe\Reader\Reader_sl.exe [2009-10-03 35696]
"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2009-09-04 935288]
"Sidebar"=C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2009-07-14 1475072]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EFS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Power]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcEptMapper]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vmms]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinDefend]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AppInfo]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AppMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Base]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\BFE]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Boot Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Boot file system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\bowser]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Browser]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\CryptSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\DcomLaunch]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\dfsc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Dhcp]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\DnsCache]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Dot3Svc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Eaphost]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\EFS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\EventLog]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\File system]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\HelpSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\IKEEXT]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ipnat.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\KeyIso]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LanmanServer]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LanmanWorkstation]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\LmHosts]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Messenger]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MPSDrv]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MPSSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb10]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mrxsmb20]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NativeWifiP]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NDIS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NDIS Wrapper]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ndiscap]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Ndisuio]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetBIOS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetBIOSGroup]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetBT]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetDDEGroup]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Netlogon]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetMan]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\netprofm]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Network]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NetworkProvider]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NlaSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Nsi]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nsiproxy.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\NTDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PCI Configuration]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PlugPlay]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PNP Filter]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PNP_TDI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\PolicyAgent]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Power]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Primary disk]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\ProfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdbss]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdpencdd.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\rdsessmgr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\RpcEptMapper]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\RpcSs]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sacsvr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SCardSvr]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SCSI Class]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\sermouse.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SharedAccess]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Streams Drivers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\SWPRV]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\System Bus Extender]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TabletInputService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TBS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Tcpip]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TDI]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\TrustedInstaller]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VaultSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\VDS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\vga.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\vgasave.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\vmms]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\volmgr.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\volmgrx.sys]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinDefend]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WinMgmt]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\Wlansvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfPf]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfRd]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfSvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\WudfUsbccidDriver]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{50DD5230-BA8A-11D1-BF5D-0000F805F530}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"LogonHoursAction"=2
"DontDisplayLogonHoursWarnings"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1
"PromptOnSecureDesktop"=0

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=145

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=
"ForceActiveDesktopOn"=
"NoActiveDesktopChanges"=

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 3 months======

2010-01-26 19:29:18 ----D---- C:\rsit
2010-01-26 19:29:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\trend micro
2010-01-25 18:23:05 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Malwarebytes
2010-01-25 18:23:00 ----D---- C:\ProgramData\Malwarebytes
2010-01-23 21:45:01 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\ICQ
2010-01-23 20:57:34 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\NetStat Agent
2010-01-21 21:16:11 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2010-01-21 21:16:09 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2010-01-21 21:16:08 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2010-01-21 21:16:08 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2010-01-21 21:16:08 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
2010-01-21 21:16:08 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2010-01-20 19:13:09 ----D---- C:\ProgramData\Nokia
2010-01-20 19:12:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Nokia
2010-01-20 18:32:06 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\PC Suite
2010-01-20 18:32:06 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Nokia
2010-01-20 18:32:05 ----D---- C:\ProgramData\PC Suite
2010-01-20 18:31:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\PCSuite
2010-01-20 18:31:44 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia
2010-01-20 18:31:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution
2010-01-20 18:29:57 ----D---- C:\ProgramData\Installations
2010-01-13 14:30:10 ----A---- C:\Windows\system32\t2embed.dll
2010-01-13 14:30:10 ----A---- C:\Windows\system32\fontsub.dll
2010-01-10 16:47:07 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSI
2010-01-10 16:41:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA nTune Performance Application
2010-01-09 20:28:56 ----A---- C:\Windows\IsUninst.exe
2010-01-04 15:27:01 ----D---- C:\ProgramData\Nero
2010-01-04 15:27:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead
2010-01-03 13:32:17 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Sync Framework
2010-01-03 13:31:34 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
2010-01-03 13:30:38 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Live SkyDrive
2010-01-03 13:30:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Live
2010-01-03 13:10:31 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live
2010-01-03 13:06:06 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2010-01-03 13:05:53 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft
2010-01-03 13:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
2010-01-03 13:05:50 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
2010-01-01 16:12:06 ----D---- C:\ProgramData\Google
2010-01-01 16:03:20 ----D---- C:\Windows\system32\Adobe
2010-01-01 16:02:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR
2010-01-01 16:01:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
2010-01-01 15:48:30 ----D---- C:\Windows\system32\AGEIA
2010-01-01 15:48:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
2010-01-01 15:48:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Wise Installation Wizard
2010-01-01 15:47:20 ----A---- C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2010-01-01 15:47:19 ----A---- C:\Windows\system32\nvwgf2um.dll
2010-01-01 15:47:18 ----A---- C:\Windows\system32\nvoglv32.dll
2010-01-01 15:47:17 ----A---- C:\Windows\system32\nvd3dum.dll
2010-01-01 15:47:17 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2010-01-01 15:47:17 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll
2010-01-01 15:47:17 ----A---- C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2010-01-01 15:47:17 ----A---- C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2010-01-01 15:47:15 ----A---- C:\Windows\system32\nvapi.dll
2010-01-01 11:47:37 ----D---- C:\Program Files (x86)\Crawler
2009-12-29 13:08:29 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\VitySoft
2009-12-25 17:02:56 ----D---- C:\ProgramData\Adobe
2009-12-25 12:07:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Google
2009-12-25 10:29:20 ----A---- C:\Windows\system32\CmdLineExt03.dll
2009-12-25 10:26:58 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield
2009-12-23 10:15:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\NeoSmart Technologies
2009-12-22 12:23:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\PROnetworks
2009-12-21 15:26:01 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0
2009-12-20 17:29:56 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Ahead
2009-12-20 17:29:47 ----D---- C:\ProgramData\Ahead
2009-12-19 17:56:52 ----A---- C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe
2009-12-19 17:56:51 ----A---- C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
2009-12-19 17:22:56 ----RHD---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\SecuROM
2009-12-19 17:19:08 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2009-12-19 17:18:46 ----D---- C:\Windows\system32\URTTEMP
2009-12-19 13:26:20 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\uTorrent
2009-12-19 12:03:12 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Ubisoft
2009-12-16 20:15:25 ----A---- C:\Windows\system32\javaws.exe
2009-12-16 20:15:25 ----A---- C:\Windows\system32\javaw.exe
2009-12-16 20:15:25 ----A---- C:\Windows\system32\java.exe
2009-12-16 20:15:25 ----A---- C:\Windows\system32\deploytk.dll
2009-12-16 20:15:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Java
2009-12-16 19:37:30 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2009-12-16 19:37:30 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2009-12-16 19:37:30 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
2009-12-16 19:37:29 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
2009-12-16 19:37:28 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
2009-12-16 19:37:28 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
2009-12-16 19:37:28 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
2009-12-16 17:14:24 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\IObit
2009-12-15 21:59:45 ----D---- C:\ProgramData\Ubisoft
2009-12-15 16:20:32 ----HD---- C:\ProgramData\CanonBJ
2009-12-15 15:03:41 ----D---- C:\Windows\PixArt
2009-12-15 14:42:20 ----D---- C:\Windows\Webcam1200
2009-12-15 14:42:20 ----A---- C:\Windows\system32\SP207.INI
2009-12-15 14:42:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Webcam 1200
2009-12-15 14:41:57 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\InstallShield
2009-12-14 20:30:36 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\DESIGNER
2009-12-14 19:48:15 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\skypePM
2009-12-14 19:46:39 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Skype
2009-12-14 19:46:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype
2009-12-14 19:46:31 ----RD---- C:\Program Files (x86)\Skype
2009-12-14 19:46:29 ----D---- C:\ProgramData\Skype
2009-12-14 19:46:24 ----A---- C:\Windows\system32\CmdLineExt_x64.dll
2009-12-14 19:46:02 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
2009-12-14 19:46:02 ----A---- C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
2009-12-14 19:46:02 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
2009-12-14 19:46:02 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
2009-12-14 19:46:02 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
2009-12-14 19:46:02 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
2009-12-14 19:46:01 ----A---- C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
2009-12-14 19:46:01 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
2009-12-14 19:46:01 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
2009-12-14 19:46:01 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
2009-12-14 19:46:00 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
2009-12-14 19:46:00 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
2009-12-14 19:46:00 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
2009-12-14 19:45:59 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
2009-12-14 19:45:59 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
2009-12-14 19:45:59 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
2009-12-14 19:45:59 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
2009-12-14 19:45:59 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
2009-12-14 19:45:58 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
2009-12-14 19:45:58 ----A---- C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
2009-12-14 19:45:58 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
2009-12-14 19:45:58 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
2009-12-14 19:45:57 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
2009-12-14 19:45:57 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
2009-12-14 19:45:57 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
2009-12-14 19:45:57 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
2009-12-14 19:45:56 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
2009-12-14 19:45:56 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
2009-12-14 19:45:56 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
2009-12-14 19:45:56 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10.dll
2009-12-14 19:45:55 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
2009-12-14 19:45:55 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
2009-12-14 19:45:55 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
2009-12-14 19:45:55 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
2009-12-14 19:45:55 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
2009-12-14 19:45:55 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
2009-12-14 19:45:54 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
2009-12-14 19:45:54 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
2009-12-14 19:45:54 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
2009-12-14 19:45:52 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
2009-12-14 19:45:51 ----A---- C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
2009-12-14 19:45:51 ----A---- C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
2009-12-14 19:45:51 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
2009-12-14 19:45:51 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
2009-12-14 19:45:50 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
2009-12-14 19:45:50 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
2009-12-14 19:45:50 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
2009-12-14 19:45:41 ----A---- C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
2009-12-14 19:45:41 ----A---- C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
2009-12-14 19:45:41 ----A---- C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
2009-12-14 19:45:41 ----A---- C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
2009-12-14 19:45:29 ----D---- C:\Windows\system32\xlive
2009-12-14 19:45:29 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Games for Windows - LIVE
2009-12-14 19:25:39 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2009-12-14 19:25:36 ----D---- C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite
2009-12-14 18:45:03 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Works
2009-12-14 18:44:56 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio
2009-12-14 18:44:47 ----D---- C:\Windows\PCHEALTH
2009-12-14 18:44:47 ----D---- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET
2009-12-14 18:43:17 ----D---- C:\ProgramData\Microsoft Help
2009-12-14 18:07:55 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\WinRAR
2009-12-14 18:05:32 ----D---- C:\ProgramData\SweetIM
2009-12-14 18:05:32 ----D---- C:\Program Files (x86)\SweetIM
2009-12-14 18:00:15 ----HD---- C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2009-12-14 17:47:56 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Macromedia
2009-12-14 17:47:55 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Adobe
2009-12-14 17:47:27 ----D---- C:\Windows\system32\Macromed
2009-12-14 17:46:01 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Opera
2009-12-14 17:19:07 ----A---- C:\Windows\system32\tzres.dll
2009-12-14 17:18:57 ----A---- C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2009-12-14 17:16:25 ----A---- C:\Windows\system32\wmp.dll
2009-12-14 17:16:24 ----A---- C:\Windows\system32\CertEnroll.dll
2009-12-14 17:16:23 ----A---- C:\Windows\system32\explorer.exe
2009-12-14 17:16:23 ----A---- C:\Windows\explorer.exe
2009-12-14 17:16:22 ----A---- C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2009-12-14 17:16:22 ----A---- C:\Windows\system32\atmfd.dll
2009-12-14 17:14:22 ----A---- C:\Windows\system32\msasn1.dll
2009-12-14 17:03:11 ----D---- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2009-12-14 17:02:52 ----D---- C:\ProgramData\NVIDIA
2009-12-14 17:01:33 ----A---- C:\Windows\system32\nvencodemft.dll
2009-12-14 17:01:33 ----A---- C:\Windows\system32\nvdecodemft.dll
2009-12-14 16:59:53 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\ESET
2009-12-14 16:59:06 ----D---- C:\ProgramData\ESET
2009-12-14 16:57:16 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2009-12-14 16:53:48 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Identities
2009-12-14 16:53:36 ----SD---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Microsoft
2009-12-14 16:53:36 ----D---- C:\Users\Filiphc\AppData\Roaming\Media Center Programs
2009-12-14 16:52:29 ----SHD---- C:\Recovery
2009-12-14 16:49:26 ----D---- C:\Windows\SoftwareDistribution
2009-12-14 16:46:52 ----D---- C:\Windows\Prefetch
2009-12-14 16:46:38 ----SHD---- C:\System Volume Information
2009-12-14 16:45:57 ----D---- C:\Windows\Panther
2009-11-30 18:02:40 ----A---- C:\Windows\system32\xliveinstall.dll
2009-11-30 18:02:38 ----A---- C:\Windows\system32\xliveinstallhost.exe
2009-11-06 10:59:54 ----A---- C:\Windows\system32\xlivefnt.dll
2009-11-06 10:59:54 ----A---- C:\Windows\system32\xlive.dll
2009-11-06 10:58:04 ----A---- C:\Windows\system32\xlive.dll.cat
2009-10-29 05:48:52 ----A---- C:\Windows\system32\msvcr71.dll
2009-10-29 05:48:52 ----A---- C:\Windows\system32\msvcp71.dll

======List of files/folders modified in the last 3 months======

2010-01-27 18:09:47 ----D---- C:\Windows\Temp
2010-01-27 17:23:24 ----D---- C:\Windows\winsxs
2010-01-27 17:22:29 ----D---- C:\Windows\System32
2010-01-27 17:22:29 ----D---- C:\Windows\inf
2010-01-27 14:22:55 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2010-01-26 19:29:18 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2010-01-25 18:23:06 ----D---- C:\Windows\Tasks
2010-01-25 18:23:01 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2010-01-25 18:23:00 ----HD---- C:\ProgramData
2010-01-23 21:33:58 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2010-01-20 19:11:43 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared
2010-01-20 18:31:46 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2010-01-20 18:31:40 ----RD---- C:\Program Files
2010-01-20 18:31:38 ----D---- C:\Windows
2010-01-05 18:45:12 ----RSD---- C:\Windows\Fonts
2010-01-04 15:27:37 ----D---- C:\Windows\ehome
2010-01-03 14:37:29 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2010-01-03 14:35:29 ----A---- C:\Windows\win.ini
2010-01-03 14:35:28 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files\System
2010-01-03 14:19:28 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2010-01-03 13:32:10 ----SD---- C:\ProgramData\Microsoft
2010-01-02 13:02:08 ----D---- C:\Windows\Logs
2010-01-01 16:05:23 ----D---- C:\Windows\Downloaded Program Files
2010-01-01 15:48:52 ----D---- C:\Windows\Help
2009-12-26 18:12:47 ----SHD---- C:\$Recycle.Bin
2009-12-26 18:12:43 ----RD---- C:\Users
2009-12-19 17:19:23 ----D---- C:\Windows\Registration
2009-12-15 15:03:41 ----D---- C:\Windows\twain_32
2009-12-14 18:43:33 ----D---- C:\Windows\ShellNew
2009-12-14 17:19:30 ----D---- C:\Windows\system32\sk-SK
2009-12-14 17:19:30 ----D---- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player
2009-12-14 17:18:03 ----D---- C:\Windows\debug
2009-12-14 17:17:52 ----D---- C:\Windows\AppPatch
2009-12-14 16:51:54 ----D---- C:\Windows\rescache
2009-12-14 16:47:13 ----D---- C:\Windows\CSC
2009-12-14 16:45:34 ----D---- C:\Windows\Setup


_________________
PC 1:CPU: AMD athlon 64 x2 6000+ Brisbane @3,29GHz/ZALMAN CNPS10X Performa :MB: MS-7369 :RAM:DDR2 4 gb(847Mhz) :HDD: Samsung 1Tb HD103UJ :GPU: Geforce 9800gt 1gb (600/900/1500@648/1008/1566)/ARCTIC Accelero S1 rev.2/2*8" fan :PSU: SEASONIC SS-650HT-F3 :OS: Win 7 ultimate 64bit
PC 2:CPU: Intel celeron 467 mhz :MB: Asus med 2001 :RAM: SDRam 2x256mb 133mhz :HDD: 80Gb Maxtor :OS: Linux Ubuntu 10.10
MT: HTC Desire HD - JB 4.2.1 - codefireX - radio12.65.60.29U_26.14.04.28_M
Od strachu mi srdce zviera keď túrujem pionýra. r.v.65 jawa 50 typ 05
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Program Windows Desktop Gadgets prestal pracovať.

Registrovaný: 05.01.10
Prihlásený: 12.04.10
Príspevky: 235
Témy: 17 | 17

No zatial nemam cas ti ho skontrolovat...
Skus poziadat pitimira albo niekoho ineho ( su v tom lepsi)


_________________
Kto je poriadkumilovný, je iba lenivý hľadať v neporiadku
Offline

Užívateľ
Užívateľ
Program Windows Desktop Gadgets prestal pracovať.

Registrovaný: 26.01.11
Prihlásený: 25.05.18
Príspevky: 127
Témy: 35 | 35
Bydlisko: Bratislava ...

sidebar aj mne stále prestane pracovať .. neviem čím to je .. síce mi to nerobí na úplnom začiatku zapnutia ale skoro každý deň mi vyhodí že prestal pracovať ..
a podruhé mi to robí to že ak idem reštart alebo vypínam pc tak mi vyhodí že sidebar.exe blokuje restart ( vypnutie ), tak musím dávať "vynútiť vypnutie" ..

robilo mi to na pc predtým, robí mi to na pc teraz ( teda aj na starom aj na novom ) ..


 [ Príspevkov: 34 ] 1, 2


Program Windows Desktop Gadgets prestal pracovať.Podobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Windows7-program windows prieskumník prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

6

2422

22.03.2012 13:40

segedin

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

windows 7 - program COM Surrogate prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

4

351

11.02.2015 21:30

jjjano1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

VISTA: Program windows Host (Rundll32) prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

5

1096

15.03.2009 12:58

Googler1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

program windows host process(Rundll32) prestal pracovat

v Operačné systémy Microsoft

0

841

04.10.2009 16:33

miro19

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

windows 10 oznam program xInsIDE.exe prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

2

218

05.08.2015 0:07

mamigos

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

1

296

07.05.2009 23:46

shiro

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program prestal pracovat

v Ostatné programy

7

2324

25.05.2009 21:55

Caliente

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program prestal pracovať

v Notebooky a netbooky

2

207

31.05.2014 18:31

wow

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program prestal pracovať !!!Gta5

v Kôš

2

115

17.03.2016 17:00

Miso122

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program dcgmncvphqte.exe prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

2

121

13.02.2015 10:18

skanzen

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program Updater service prestal pracovať

[ Choď na stránku:Choď na stránku: 1, 2 ]

v Operačné systémy Microsoft

39

2098

22.06.2013 11:24

personal compuper

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Program Quick Launch Buttons prestal pracovat na HP 6730s

v Notebooky a netbooky

0

1048

24.04.2009 11:44

maly1

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

kôš = windows pireskumník prestal pracovať

v Operačné systémy Microsoft

1

275

08.04.2009 22:24

raf

Táto téma je zamknutá, nemôžete posielať nové príspevky alebo odpovedať na staršie.

GTA V "Program prestal pracovať"

v Počítačové hry

8

607

08.10.2015 21:24

Miso122

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

"Windows prieskumnik prestal pracovat"

v Antivíry a antispywary

3

2232

20.10.2009 19:46

pitimir

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD prestal pracovať

v Ostatné zariadenia

1

397

08.10.2011 1:51

FocusX© 2005 - 2018 PCforum, edited by JanoF