[ Príspevkov: 9 ] 
AutorSpráva
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 337
Témy: 50 | 50
Bydlisko: Zvolen
NapísalOffline : 14.05.2008 20:12 | HDD Neustále pracuje

Neviete mi niekto poradiť čo s tým??HDD stále na plné obrátky.

priklád aj LOG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:40:35, on 14. 5. 2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\vVX3000.exe
C:\Windows\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Martin Tuhársky\Desktop\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Podpora odkazu pro Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Zobrazit panel nástrojů Norton - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [LifeCam] "C:\Program Files\Microsoft LifeCam\LifeExp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [VX3000] C:\Windows\vVX3000.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\vtUnomkL.dll,#1
O4 - HKCU\..\Run: [Host Process] C:\Users\Martin Tuhársky\svchost.exe
O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\jkkLCvvs.dll,c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: ccEvtMgr - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: ccSetMgr - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PCLEPCI - Pinnacle Systems GmbH - C:\Windows\system32\drivers\pclepci.sys
O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

--
End of file - 8350 bytes


_________________
NOTEBOOK:Toshiba Portege Z930/14C
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 06.05.06
Prihlásený: 01.01.16
Príspevky: 883
Témy: 5 | 5
Bydlisko: ke
NapísalOffline : 14.05.2008 20:39 | HDD Neustále pracuje

Podľa hijackthis.de treba fixnúť toto:
Kód:
O4 - HKCU\..\Run: [MSServer] rundll32.exe C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\vtUnomkL.dll,#1
O4 - HKCU\..\Run: [Host Process] C:\Users\Martin Tuhársky\svchost.exe
O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\jkkLCvvs.dll,c


Inak Vista aj mne občas dosť veľa pracuje.. podľa mňa vtedy prebieha kontrola Defenderu alebo sa indexujú súbory.. a možno aj Norton Ti tam niečo pracuje (aspoň ja mám osobne s Nortonom nie najlepšie skúsenosti, neustále mi spomaľoval komp). Pozri procesy, ktorý sa najviac vyťažuje.


_________________
Intel E6750 | Scythe Ninja Plus Rev. B | Asus Maximus Formula | Corsair 2x2GB DDR2-800 TWIN2X C4DHX | Asus ENGTX285/HTDP/1GD3 | 3x WD6400AAKS + 2x WD10EADS GP (RAID0) | Samsung 223F | Enermax Liberty ELT500AWT | CoolerMaster CM-690 | Eizo S1731
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 337
Témy: 50 | 50
Bydlisko: Zvolen
Napísal autor témyOffline : 14.05.2008 21:00 | HDD Neustále pracuje

Táto položka sa nedá vymazať V HJT čo s tým???

O4 - HKCU\..\Run: [cmds] rundll32.exe C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\jkkLCvvs.dll,c


_________________
NOTEBOOK:Toshiba Portege Z930/14C
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 07.04.06
Prihlásený: 16.12.14
Príspevky: 3067
Témy: 119 | 119
Bydlisko: Nitra
NapísalOffline : 14.05.2008 21:12 | HDD Neustále pracuje

skus v nudzovom rezime....


_________________
nemam rad ludi ktori hladaju dovody preco by to neslo .. ale krasni su ludia ktori hladaju dovody akoby to slo ....
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 337
Témy: 50 | 50
Bydlisko: Zvolen
Napísal autor témyOffline : 14.05.2008 21:45 | HDD Neustále pracuje

Uspešne zmazané v núdzovom režime a však problém svyťažením HDD pretrváva.Nejaké ďalšie návrhy???


_________________
NOTEBOOK:Toshiba Portege Z930/14C
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 06.05.06
Prihlásený: 01.01.16
Príspevky: 883
Témy: 5 | 5
Bydlisko: ke
NapísalOffline : 14.05.2008 21:54 | HDD Neustále pracuje

Čo tie procesy? Stlač Ctrl+Alt+Del a spusti Task Managera..


_________________
Intel E6750 | Scythe Ninja Plus Rev. B | Asus Maximus Formula | Corsair 2x2GB DDR2-800 TWIN2X C4DHX | Asus ENGTX285/HTDP/1GD3 | 3x WD6400AAKS + 2x WD10EADS GP (RAID0) | Samsung 223F | Enermax Liberty ELT500AWT | CoolerMaster CM-690 | Eizo S1731
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 337
Témy: 50 | 50
Bydlisko: Zvolen
Napísal autor témyOffline : 14.05.2008 22:04 | HDD Neustále pracuje

zmazané


_________________
NOTEBOOK:Toshiba Portege Z930/14C
Offline

Užívateľ
Užívateľ
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 27.03.08
Príspevky: 337
Témy: 50 | 50
Bydlisko: Zvolen
Napísal autor témyOffline : 15.05.2008 16:25 | HDD Neustále pracuje

Problém úspešne vyriešený!Po fixnutí položiek v núdzovom režime boli odstránené a po následnej defragmentácii problém úplne vyriešený.HDD pracuje normálnym spôsobom.


_________________
NOTEBOOK:Toshiba Portege Z930/14C
Offline

Čestný člen
Čestný člen
HDD Neustále pracuje

Registrovaný: 13.01.07
Prihlásený: 28.05.17
Príspevky: 10105
Témy: 61 | 61
Bydlisko: Dorú Araeba...
NapísalOffline : 17.05.2008 0:53 | HDD Neustále pracuje

je uplne normalne ze vo viste prvy tyzden dost chrapci disk, najma ak mas na disku (na inej particii, alebo proste skopirovane) velke mnozstvo dat (hudba, maily, fotky atd).
vista totiz vsetko indexuje, vsetko si precita a zapise, takze naskor precita, a potom uz da pokoj. po tyzdni to na 100% prestane. alebo dalsia moznost je vypnut indexovanie uplne, ale to len ked vobec nevyuzivas hladanie...


_________________
PC: ASUS P5B deluxe, Q9400 @ 3.2GHz @ 1.25V, ATi 4670, WD 640GB Samsung 2TB, SB Audigy 2 @ kX drivers, Leadtek DTV 2000H; NB: Fujitsu Siemens Amilo Pi 2530; Foto: Canon EOS 550D @ Tamron VC 17-50mm F/2.8 & Tamron 55-200 F/4-5.6
Neposkytujem poradenstvo cez ICQ
"You have not lived, until you found something worth dying for"

Ak nieco potrebujete a dlhsie sa neozyvam, skuste IRC
 [ Príspevkov: 9 ] 


HDD Neustále pracujePodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD neustale pracuje, kym nepohnem mysou

v Pevné disky a radiče

15

839

19.07.2008 22:19

prandof

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

PC neustále pracuje

v Intel čipové sady

7

549

18.11.2009 17:23

Dj Kuno

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Pevny disk neustale pracuje

v Pevné disky a radiče

10

768

02.07.2008 16:46

machine22

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD stále pracuje

v Operačné systémy Microsoft

1

435

16.02.2013 17:56

Icehammer

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD stale pracuje

v Pevné disky a radiče

1

604

01.10.2008 17:51

Jaro

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD stale pracuje

v Pevné disky a radiče

7

1524

01.05.2013 16:41

brmbo

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD - pracuje pri nečinnosti

v Pevné disky a radiče

6

527

21.01.2013 19:49

xkeiko

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Vista stale pracuje z HDD

v Operačné systémy Microsoft

8

869

22.01.2009 23:03

tinozv

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Neustále zapnuté HDD

v Úložné zariadenia

1

112

19.03.2016 22:14

void

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Neustale vibracie HDD

v Pevné disky a radiče

5

356

26.02.2012 12:51

KocuR

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

HDD neustále niečo načítava

v Pevné disky a radiče

7

821

24.09.2010 21:24

AutoPower

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Neustále vypínanie a roztáčanie hdd

v Pevné disky a radiče

3

280

05.03.2013 18:23

krkman

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

stale pracuje pc

v Operačné systémy Microsoft

14

675

09.08.2008 20:26

McDog

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Disk pracuje na 100

[ Choď na stránku:Choď na stránku: 1, 2 ]

v Pevné disky a radiče

36

1149

12.01.2018 19:52

shiro

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Disk pracuje stále na 100%

v Operačné systémy Microsoft

5

3701

30.10.2015 9:55

Leslie12

V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

Samsung pracuje na konkurenci Facebooku

v Novinky

25

705

25.06.2012 10:08

Trty© 2005 - 2019 PCforum, edited by JanoF