[ Príspevok: 1 ] 
AutorSpráva
Offline

Prevádzkovateľ fóra
Prevádzkovateľ fóra
Čo je čo - autohifi lexikón

Registrovaný: 01.05.05
Príspevky: 13179
Témy: 1487 | 1487
Bydlisko: Bratislava
NapísalOffline : 30.10.2005 3:28 | Čo je čo - autohifi lexikón

AM (Amplitúdová modulácia), je označenie pre pásmo stredných vĺn.

AMPLIFIER je po anglicky zosilňovač.

ARI® je firmou Blaupunkt vyvinutý systém dopravných informácií, ktorý umožňuje zistovat vysielače dopravného hlásenia (SK) a správy dopravného hlásenia (SDK).

ASL automatické vyrovnávanie zvuku, automaticky a elektronicky upravuje hlasitost a kmitočtové zloženie reprodukovaného zvuku tak, aby bol potlačený vnútorný hluk.

ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Codings), je skratka systému používaného pre zhustenie hudobného signálu pri minidiskoch.

AUD je nastavenie basov a výšok pomocou multifunkčného prepínača.

AUTOREVERS je mechanické zariadenie, ktoré umožňuje počúvat obidve strany kazety bez toho, aby ju bolo potrebné vybrat a otočit.

BALANCE reguluje stranové vyváženie hlasitosti

BLANK SKIP je funkcia autorádia, ktorá zaistí automatické preskočenie medzier medzi piesňami na kazete. Medzery medzi piesňami sú často využívané pre vyhľadávanie jednotlivých skladieb.

BRIGHTNESS umožňuje prispôsobit jas displeja a nočného osvetlenia prístrojovej dosky. Pre zapnuté a vypnuté svetlomety vozidla je možné zadat oddelené nastavenia.

BSM (pamät pre najsilnejšie stanice) - pomocou tejto funkcie tuner nájde a uloží do pamäte 6 staníc s najsilnejším signálom.

CAPSTAN je hriadeľ, posúvajúci kazetu v prehrávači smerom k čítacej alebo záznamovej hlave.

CD označuje možnost použitia kompaktného disku (CD) v autorádiu

CD-TEXT umožní zobrazenie názvu prehrávaného CD a jednotlivých piesní. Funkciou CD-TEXT musí byt vybavené autorádio alebo CD menič a zároveň musí byt pod týmto systémom nahrané CD.

CINCH medzinárodná norma pre pripojenie vstupov a výstupov audio.

CLOCK indikácia hodín. Presný čas je synchronizovaný buď cez signál RDS-CT alebo u špičkových verzií signálom rádiových hodín.

CODEM® III, III+, IV, V firmou Blaupunkt vyvinutá koncepcia príjmu, ktorá umožňuje u slabých vysielačov dosiahnut bezporuchový príjem.

CPS/S-CPS Casette Programm Search, je automatické vyhľadávanie začiatku skladby na kazete smerom dopredu alebo dozadu.

CROSSOVER je po anglicky výhybka (používa sa aj skratka XO).

CUE / REVIEW je rýchle prevíjanie dopredu / dozadu v režime CD.

D-BASS, XBS, BASS BOOST sú skratky používané pre funkciu zdôraznenia nízkych kmitočtov (basov). Použitie tejto funkcie je potrebné väčšinou len pri menej kvalitných reproduktoroch a takmer nutné v prípade jednopásmových reproduktorov. Naopak pri použití subwooferu sú tieto funkcie zbytočné.

DAB / DMB Digital Audio Broadcasting / Digital Multimedia Broadcasting, digitálny štandard pre rozhlas a multimédia. Digitálny signál DAB môže vysielat niekoľkonásobok dát oproti analógovému rozhlasovému signálu. Možný je aj prenos pohyblivého obrazu.

dB decibel, jednotka stupňa účinnosti. Je to miera pre hlasitost reproduktoru pri výstupe 1 watt meraná vo vzdialenosti 1 meter.

DigiCevier je nová technológia, pri ktorej je autorádio konštruované podobne ako PC s procesorom pre spracovanie signálu.

DIGITÁLNY VSTUP je vstup zdrojového signálu pre bezstratový digitálny prenos dát z CD meniča priamo do centrálneho procesoru a digitálne analógového meniča autorádia.

DISC NAMING pre práve počúvané CD je možné zadat ľubovoľný názov. Tento názov sa potom pri každej reprodukcii tohto CD objaví na displeji.

DMS Disc Management System, možnost pripojenia a ovládania CD-meniča firmy Blaupunkt cez ovládací panel autorádia.

DOLBY B, DOLBY C a DOLBY S sú funkcie slúžiace na zlepšenie dynamiky signálu z kazetového prehrávača. Kazeta prehrávaná v systéme DOLBY musí byt pod týmto systémom aj zaznamenaná, ináč dochádza k skresleniu.

DOT je pole s variabilnou indikáciou na displeji (u autorádií Blaupunkt) pri rade Skyline. Tu je možné zobrazovat informácie a nápovedu pre obsluhu počas prevádzky.

DPE Digital Parametric Equalizer, 2 stupňový ekvalizér s voliteľnými kmitočtami a intenzitami filtrov. Pomocou nich sa dá účinne potlačit nežiadúca priestorová rezonancia. Zvuk je značne homogénnejší a plnší.

DSA a DNC Digital Sound Adjustment. Pozostáva z digitálneho ekvalizéru, ktorý po stlačení tlačidla pomocou externého meracieho mikrofónu vymeria akustické parametre interiéru a je taktiež manuálne nastaviteľný. DNC (Dynamic Noise Covering) trvalo analyzuje prostredníctvom externého mikrofónu hluky vo vozidle a prispôsobuje selektívne hlasitost a zvuk autorádia.

DSC Direct Software Control, pomocou tejto funkcie je možné prispôsobit autorádio podmienkam špecifickým pre vozidlo.

DSP je skratka pre digitálny signálový procesor. Umožňuje simulovat rôzne veľké miestnosti. V spojení s kvalitným zosilňovačom a reproduktormi môže vytvorit takmer dokonalú ilúziu zvukového priestoru.

EEQ Easy Equalizer, firmou Pioneer vyvinutý systém nastavenia basov/výšok. Užívateľ má na výber predvolené krivky ekvalizéru.

EKVALIZÉR je elektronické zariadenie pre úpravu kmitočtového spektra. Umožňuje napr. ovládat basy, výšky a stredy. Ekvalizéry majú tri, pät alebo viac frekvenčných pásiem.

ENCLOSUER je ozvučnica reprosústavy.

FADER je nastavenie pomeru hlasitosti medzi prednými a zadnými stereofónnymi kanálmi.

FCD Floating Car Data, prístroje telematiky vysielajú informácie o smere jazdy, trase jazdy a rýchlosti vozidla.

FM frekvenčná modulácia (veľmi krátke vlny)

FM MODULÁTOR funguje ako malý rádiový vysielač, prevádza prichádzajúce dáta, napr. z CD-meniča na rádiové vlny, ktoré sa anténovým vstupom, cez zapojený adaptér dostanú do tunera autorádia. Týmto spôsobom sa dá k ľubovoľnému autorádiu pripojit CD-menič.

FUSE poistka.

GAIN funkcia zosilňovača, slúži k nastaveniu zosilnenia predzosilňovača, k prispôsobeniu vstupného napätia požiadavkám výkonnostnej časti zosilňovača.

GEO nastavenie vyváženia a fadera pomocou multifunkčného prepínača.

GPRS General Paket Radio Service, nový štandard v oblasti mobilnej komunikácie, nie je účtovaná doba spojenia, ale množstvo prenášaných dát.

GPS Global Positioning System, pomocou GPS sa dá určit presná poloha vozidla.

GROUND (GND) po anglicky uzemnenie alebo kostra.

GYRO je magnetický nezávislý, elektronický kompas. Používa sa v navigačných systémoch.

HANDS-FREE je sada pre telefonovanie "bez rúk" za pomoci slúchadla a mikrofónu. Niektoré autorádia dokážu spolupracovat s mobilnými telefónmi rovnakej značky.

HEAD UNIT autorádio v komplexných systémoch s externými výkonovými zosilňovačmi.

HERTZ je základná jednotka kmitočtu (Hz).

HIGH INPUT vstup s vysokou úrovňou pri zosilňovačoch. Na tento vstup je možné pomocou adaptéru pripojit autorádio bez výstupu predzosilňovača.

HIGH PASS aktívna kmitočtová výhybka pre ovládanie systému Subwoofer/satelit, u ktorého sa potlačí signál pod zvoleným kmitočtom hudobného signálu.

ID3 tag je formát uloženia textových informácií v súbore MP3 (napr. titul, meno interpreta, názov albumu, hudobný žáner,...)

INDIKÁCIA REÁLNEHO ČASU funkcia kazetovej mechaniky, udávajúcej dobu reprodukcie v minútach a sekundách.

INPUT SIGNAL je po anglicky vstupný signál.

IR je skratka pre infračervené zariadenie (napr. diaľkové ovládanie...)

JEDNOTKA HLASNÉHO HOVORU v automobile je možné telefonovat prostredníctvom mikrofónu a reproduktorov bez toho, aby bolo nutné dat dole ruky z volantu. Je to vysokým prínosom k bezpečnosti dopravy.

JITTER je kolísanie rýchlosti prevodu digitálneho signálu z CD na signál hudobný.

KEYCARD je systém ochrany autorádií Blaupunkt. Autorádio vyžaduje ešte pred spustením vložit kódovú kartu.

KOMBINOVANÁ ANTÉNA je kombinácia rôznych typov antén z hľadiska pokrytia. Existujú duplexné antény (napr. rádio/GSM) a triplexné antény (napr. rádio/GSM/GPS).

LCD-DISPLEJ Liquid Crystal Display, displej s kvapalnými kryštálmi.

LED Light Emitting Diode, svietivá dióda pre optickú indikáciu funkcií.

LOUDNESS je regulácia kmitočtového spektra pri nízkych hlasitostiach. Umožňuje zvýraznenie okrajových časti spektra, čím zlepšuje celkový dojem započúvania.

LOW PASS aktívna kmitočtová výhybka pre ovládanie systému Subwoofer. Spôsobuje potlačenie signálu od voliteľného kmitočtu v hudobnom signáli.

LOUDSPEAKER je po anglicky reproduktor.

MEMBRÁNA je pohyblivá čast reproduktora, ktorá prevádza elektrickú energiu zosilňovača na zvuk.

MMC Multimedia Card, pamätová karta pre multimediálne dáta, ako sú hudobné súbory vo formáte MP3.

MONO znamená jednokanálovú reprodukciu. V súčasnosti na trhu prakticky neexistujú monofónne zariadenia.

MP3 je štandard komprimácie hudobných dát. Hudobný súbor skomprimovaný do formátu MP3 má menšiu veľkost ako klasický audio súbor (waw), a preto sa dostáva čím viac do popredia.

MULTICOLOR-DISPLEJ je displej v rôznych farbách, slúžiaci pre odlíšenie indikovaných funkcií a pre zvýšenie atraktivity designu prístroja. Bežne sa využíva vysoko svietiaci hlavný riadok, pre zabezpečenie dobrej čitateľnosti.

MUTE znamená stíšenie signálu (zvuku), využíva sa napríklad pri telefonovaní.

NAVIGÁCIA TRAVEL PILOT je aktívne navádzanie vodiča na cieľ hlasovým výstupom a informáciami na displeji.

NEODYM-TWEETER je výškový reproduktor s neodymovým magnetom. Neodym má mimoriadne vysokú intenzitu magnetického poľa na rozdiel od bežných materiálov a umožňuje dosiahnut ďaleko vyšší výkon aj pri použití menších magnetov. Vďaka tomu je možné konštruovat veľmi malé výškové reproduktory s výborným zvukom.

NOČNÝ DESIGN je neoslňujúce podsvietenie autorádia zaručujúce bezproblémovú obsluhu aj pri jazde v noci.

OPTO-IN/OUT digitálny prenos zvukových signálov optokáblami.

OPTOKÁBEL je kábel s opto vláknami, cez ktoré je možné bezstratovo prenášat digitálny optický signál, napr. z CD-meniča do autorádia.

OUTPUT (OUT) je po anglicky výstup, označujú sa tým konektory na zadnej časti autorádia, ku ktorým sa pripája externý zosilňovač, alebo reprosústava.

PaX Personal Access - je voľne programovateľné tlačidlo, pod ktoré možno uložit individuálne najdôležitejšie funkcie z oblasti GSM, tie je potom možné volit bez ďalších obslužných krokov priamo stlačením tlačidla.

PLL je skratka pre digitálnu kmitočtovú syntézu. Tento postup využívajú moderné autorádia pre ladenie rozhlasových staníc.

P.M.P.O. je skratka pre označenie maximálneho krátkodobého špičkového výkonu. Tento údaj nemá praktický význam a udáva sa na výrobkoch len ako reklamní tah.

PREAMP OUT je výstup predzosilňovača, pre ovládanie externého zosilňovača.

PREDNASTAVENIE EKVALIZÉRU umožňuje prednastavenie ekvalizéru pre rôzne typy hudby (rock, pop, jazz, ...) a pre rôzne typy vozidiel (mini, compact, limuzína, van, roadster, ...) ponúkajúce rôzne tvary interiéru.

RADIO PHONE je autorádio s mobilným telefónom v jednom prístroji.

RCA je v praxi iný názov pre konektory cinch.

RDS Radio Data System - je to systém, ktorý umožňuje na kanáloch VKV (FM) okrem rozhlasového vysielania taktiež kódovaný číslicový (digitálny) prenos rôznych informácií. V súčasnosti sú ponúkané nasledujúce RDS - služby:

AF (Alternativ Frequenz) - autorádio zvolí automaticky najlepšie prijateľnú frekvenciu počúvaného programu (stanice).

CT (Clock Time) poskytuje rádiu presný čas, väčšina autorádií si podľa tejto funkcie riadi hodiny, automatické vypínanie, budík...

EON v prípade dopravných informácií (TA) sa prepína v rámci retazca vysielačov bez dopravných informácií na odpovedajúci vysielač s dopravnými informáciami.

EWS slúži špeciálnym rádiovým prijímačom pre dekódovanie tiesňových správ. Funkcia nie je bežným užívateľom dostupná.

M/S (Music/Speach) - Rôzne vysielacie spoločnosti rozlišujú medzi vysielaním hudby a reči. Pre vysielanie reči je možné nastavit (pomocou DSC) iné nastavenie zvuku.

PI-Code (Programme Identification) - slúži k identifikácií vysielanej stanice. Prijímaný kód PI sa na displeji rádia nezobrazuje, interne slúži tuneru napr. na vyhľadávanie alternatívnych frekvencií v rámci jednej siete.

PS (Programme Service) - umožňuje zobrazit názov prijímanej rozhlasovej stanice.

PTY poskytuje rádiu informácie o práve vysielanom žánri rozhlasovej stanice - napr. správy (news), rock, pop, sport, affair,...)

RT (Radio Text) - umožňuje rádiu zobrazit na displeji krátke textové správy, často bohužiaľ len reklamného charakteru. Pôvodne bola funkcia navrhnutá na zobrazovanie informácií o práve vysielanom programe.

TA (Traffic Announcement) - indikuje, či sú práve vysielané dopravné informácie.

TP (Traffic Programme) - upozorňuje, že stanica vysiela dopravné informácie.


RM Radio Monitor, počas pretáčania audio kazety sa prístroj prepne na rádio.

R.M.S. je označenie pre strednú efektívnu hodnotu elektrického signálu.

RP (Release Panel) - je to systém ochrany proti krádeži, pri ktorom je čelný panel (alebo jeho čast) vybratá z autorádia vodičom pri opustení vozidla.

SCAN je krátke vzorkovanie všetkých prijímateľných rádiových vysielačov (Radio Scan), obsadených predvolieb (Preset Scan) , alebo skladieb (CD/CC-Scan).

SFEQ Ekvalizér zvukovej ostrosti, umožňuje nezávislé nastavenie basov a výšok pre predné a zadné reproduktory.

SHARX® je digitálny variabilný filter. Vysielače ležiace tesne vedľa seba budú oddelené čistejšie. Sharx® je súčastou koncepcie DigiCevier.

ST Name (Station Naming) - pomocou tejto funkcie je možné stanici uloženej na predvoľbe zadat ľubovoľný názov (max. 8 znakov).

SOURCE TONE MEMORY je nastavenie basov/výšok oddelene pre každý zdroj zvuku, aby sa vyrovnali rozdiely zvuku.

STEREO znamená dvojkanálovú reprodukciu zvukového signálu.

Sub-X-Over je kmitočtová výhybka pre subwoofer.

SUBWOOFER je špeciálny reproduktor určený na prehrávanie nízkych kmitočtov (basov)

SURROUND priestorový zvuk. Niektoré autorádia sú vybavené rôznymi elektronickými obvodmi pre vytvorenie priestorového zvuku.

TAPE je označenie pre kazetu ako médium, pre uchovanie zvukového záznamu.

TREBLE označuje vysoké kmitočty (výšky).

TIM® firmou Blaupunkt vyvinutá digitálna pamät, ktorá dokáže zaznamenat až 4 dopravné informácie s celkovou dĺžkou 4 minúty. Funguje to aj pri vypnutom rádiu vo voľne voliteľnom časovom intervale, pamät sa sama priebežne aktualizuje.

TMC digitálny dátový kanál dopravných informácií so stále aktualizovanými dátami o dopravnej situácií. Rádia s TMC umožňujú vyberat z dát podľa hľadiska smeru jazdy, oblasti alebo triedy ciest.

TOM (Turn-On-Message) - ľubovolný max. 48 znakov obsahujúci text, ktorý je možné uložit na prídavnú KeyCard, a ktorý sa vždy pri zapnutí rádia zobrazí na displeji.

TPM (Track Program Memory) - je elektronická pamät pre programovanie požadovaných skladieb na CD.

TRAVELSTORE je automatické vyhľadávanie 6 vysielačov s najsilnejším signálom a ich uloženie na vlastnú sadu predvolieb.

TUNER rozhlasový príjmač.

TWEETER výškový reproduktor (akustický menič) určený na prehrávanie veľmi vysokých kmitočtov.

TwinCevier ďalší vývoj tuneru DigiCevier s dvoma prijímačmi na jednom čipe.

VarioColour je nastavenie farby displeja a nočného designu v 16 stupňoch pomocou DSC pre optimálne prispôsobenie autorádia k osvetleniu prístrojovej dosky.

VKV pásmo veľmi krátkych vĺn (FM).

VOLUME je regulátor celkovej hlasitosti.

WMA Windows Media Audio, ďalší komprimačný formát zvuku. (podobný formátu MP3).

WOOFER basový reproduktor (akustický menič) určený na prehrávanie nízkych kmitočtov.

ZOSILŇOVAČ výkonový zosilňovač, ktorý je ovládaný cez výstup predzosilňovača autorádia. V dôsledku značne vysokého výstupného signálu vzniká zvlášt v oblasti hlasov zreteľný zisk zvuku a dynamiky hudby.

prevzané z autoforum.qh.sk


_________________
Streacom DA2 | SilverStone Titanium SX800-LTI 800W | ASRock X299E-ITX/ac | Intel Core i9-9980XE & be quiet! Dark Rock TF | Kingston HyperX Impact 64 GB DDR4 2666 MHz | NVIDIA Titan RTX 24 GB | Intel SSD Optane 905P 480 GB NVMe U.2 & Intel SSD 750 1,2 TB NVMe U.2 & Intel SSD 660p 2 TB NVMe M.2 & Seagate BackUp Plus Portable 56 TB USB | 55" 4K OLED Dell Alienware AW5520QF & 24" LCD EIZO FlexScan EV2451 | Ergotron LX Wall Mount Keyboard Arm | Logitech Craft | Logitech G603 | Logitech F710 | Harman Kardon Sabre SB 35 & Sennheiser RS 175 | Microsoft Windows 7 Ultimate | APC Back-UPS ES 700 | Lenovo ThinkPad X250 | iPhone X 256 GB & Pitaka Aramid | SilverStone ML05B Milo | Corsair SF600 SFX 600W | ASRock X99E-ITX/ac | Intel Xeon E5-2683 v4 & NOCTUA NH-L12S | Kingston HyperX Savage 32 GB DDR4 2400 MHz | NVIDIA GeForce GT 710 1 GB | Intel SSD Optane Memory 32 GB NVMe M.2 & Intel SSD 730 240 GB SATA | Ubuntu Server
 [ Príspevok: 1 ] 


Čo je čo - autohifi lexikónPodobné témy

 Témy  Odpovede  Zobrazenia  Posledný príspevok 
V tomto fóre nie sú ďalšie neprečítané témy.

rada autohifi

v Elektronika

15

554

04.01.2020 0:24

KocuR© 2005 - 2022 PCforum, edited by JanoF