Možnosti

Ako napalit botovatelne CD z viacerych diskiet